Nors Lietuvoje, būtent ne gyvybės draudimas užima didžiąją draudimo rinkos dalį, tačiau daugelis gyventojų vis dar neskuba pasinaudoti šios draudimo šakos teikiamais privalumais. Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis ne gyvybės draudimo rūšimis bei jų teikiama nauda jums.

Ne gyvybės draudimas – tai populiariausia Lietuvoje draudimo paslaugų grupė.

Įvairios draudimo paslaugos vaidina labai svarbų vaidmenį ne tik kiekvienos šalies ekonominiame, bet ir jos gyventojų kasdieniniuose gyvenimuose. Jau nuo pačių seniausių laikų žmonės ieškojo efektyvių būdų, kaip galėtų valdyti kylančias rizikas bei sumažinti nelaimių atveju atsirandančius nuostolius, todėl jau daugelį metų pasaulyje yra naudojamos pačios įvairiausios draudimo rūšys. Tikriausiai pati plačiausia draudimo šaka yra taip vadinamas ne gyvybės draudimas – draudimo paslaugų grupė, pagrinde skirta apsaugoti apsidraudusio asmens finansinius interesus. Taigi, šiame straipsnyje norėtume detaliau pasigilinti į ne gyvybės draudimo paslaugų niuansus bei teikiamus privalumus.

Kas yra ne gyvybės draudimas?

Pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą, mūsų šalyje draudimas yra skirstomas į gyvybės draudimą ir ne gyvybės draudimą. Ne gyvybės draudimas – tai populiariausia Lietuvoje draudimo paslaugų grupė. Paskutiniais Lietuvos banko apžvalgos duomenimis, daugiau kaip du trečdaliai visų pasirašomų draudimo paslaugų sutarčių yra būtent ne gyvybės draudimo. Ne gyvybės draudimo paslaugas teikia visi Lietuvoje veiklą vykdantys draudikai. Dažniausiai draudimo bendrovių siūlomas draudimo paslaugas sudaro:

 • Transporto priemonių draudimas
 • Sveikatos draudimas
 • Turto draudimas
 • Nelaimingų atsitikimų draudimas
 • Kelionių draudimas
 • Civilinės atsakomybės draudimas

Taigi, kaip galite matyti, ne gyvybės draudimo paslaugų rinka mūsų šalyje tikrai yra ganėtinai plati ir įvairialypė, apimanti įvairias žmogaus veiklos bei gyvenimo sferas. Panagrinėkime detaliau pačias populiariausias draudimo bendrovių siūlomas ne gyvybės draudimo paslaugas.

Ne gyvybės draudimo šaka susideda iš privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės, turto, sveikatos, nelaimingų atsitikimų, kelionių bei civilinės atsakomybės draudimų.

Transporto priemonių draudimas

Transporto priemonių draudimas tradiciškai yra pati populiariausia ne gyvybės draudimo paslauga mūsų šalyje. Tai tikriausiai nėra nieko nuostabaus, kadangi apsidrausti savo transporto priemones tenka tiek parastiems žmonėms, tiek ir juridiniams asmenims. Šiuo draudimu paprastai draudžiami lengvieji bei krovininiai automobiliai, motociklai ir mopedai, mikroautobusai, priekabos bei įvairi žemės ūkio technika. Draudžiantis galima apdrausti pačią turimą transporto priemonę bei žalos nukentėjusiems, atsiradusios draudžiamojo įvykio metu, atlyginimą.

Taigi, be visiems automobilių savininkams jau gerai pažįstamo privalomojo vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo, transporto draudimas taip pat gali apimti ir vairuotojo civilinės atsakomybės draudimo užsienyje (žalioji kortelė), Kasko draudimo bei vežėjų civilinės atsakomybės CMR draudimo paslaugas. Visos šios draudimo paslaugos yra pritaikytos skirtingiems klientų poreikiams ir gyvenimo atvejams. Pavyzdžiui, net ir labai drausmingiems ir kelių eismo taisyklių besilaikantiems vairuotojams, ne dėl jų kaltės, gali nutikti nemalonių įvykių, kurių metu būtų apgadintas jų automobilis, o kaltininkas nerastas. Tokiu atveju patirtą žalą kompensuotų Kasko draudimas.

Asmens sveikatos draudimas

Pirma gali pasirodyti kiek neįprasta, tačiau asmens sveikatos draudimas, taip pat laikomas ne gyvybės draudimu. Kalbant apie sveikatos draudimą, visų pirma reikėtų pažymėti, kad Lietuvoje veikia privalomojo sveikatos draudimo sistema, kuomet pati valstybė organizuoja gyventojų draudimą ir renka draudimo įmokas. Be privalomojo draudimo, gyventojai taip pat gali savo sveikatą draustis ir patys, savanoriškai. Tokiu atveju jau pats gyventojas renkasi jo poreikius atitinkantį draudiką bei draudimo apsaugos apimtis. Beje, asmens sveikatos draudimas taip pat labai aktualus ir įvairioms įmonėms bei įstaigoms, kadangi jos gali papildomai šiuo draudimu apdrausti savo darbuotojus.

Taigi, visus šiuo metu gyventojams prieinamus asmens sveikatos draudimo produktus, galėtume išskirti į šias pagrindines kategorijas:

 • Privalomasis sveikatos draudimas
 • Savanoriškas sveikatos draudimas
 • Darbuotojų sveikatos draudimas

Turto draudimas

Gyventojų turto draudimas – tai dar viena ne gyvybės draudimo rūšis, skirta apsaugoti apsidraudusio asmens turtinius bei finansinius interesus. Šis draudimas kompensuoja turto savininko patirtus nuostolius, atsitikus draudžiamajam įvykiui, kurio metu buvo sugadintas arba sunaikintas turimas turtas. Turtas gali būti draudžiamas nuo stichinių nelaimių, vagystės, gaisro, vandalizmo atvejų, trečiųjų asmenų padarytos žalos bei kitų panašių rizikų.

Turto draudimu galima apdrausti tiek namuose esantį kilnojamą, tiek ir nekilnojamą turtą. Taip pat galima apsidrausti ir savo civilinę atsakomybę, kuomet dėl jums priklausiančiame ar valdomame būste įvykusios avarijos būtų padaryta žala kitiems asmenims. Beje, turto draudimu galite apdrausti ir savo augintinius arba ūkyje laikomus gyvulius. Apibendrinant dažniausiai teikiamas turto draudimo paslaugas, jas būtų galima suskirstyti į tokias kategorijas:

 • Būsto ir kito nekilnojamo turto draudimas
 • Namuose laikomo kilnojamo turto draudimas
 • Turto savininko ar valdytojo civilinės atsakomybės draudimas
 • Naminių gyvūnų ir gyvulių draudimas

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

Kadangi nuo nelaimingų atsitikimų nėra apsaugotas absoliučiai niekas, o jiems įvykus dažnai susiduriama ne tik su sveikatos, bet ir su finansiniais rūpesčiais, kiekvienas gyventojas gali apdrausti save bei savo artimuosius atskiru draudimu nuo nelaimingų atsitikimų. Įvykus nelaimei, nelaimingų atsitikimų draudimas padeda užtikrinti finansinį stabilumą bei sušvelninti nelaimės padarinius. Jei įvykio metu buvo padaryta žala kliento sveikatai, draudimo kompanija išmoka kompensaciją, kuri gali užtikrinti pragyvenimui būtinas lėšas reabilitacijos metu.

Kiekvieno žmogaus situacija yra individuali, todėl draudimo kompanijos, konkrečias, šios ne gyvybės draudimo paslaugos sąlygas, siūlo atsižvelgdamos į kiekvieno atskiro kliento poreikius bei finansines galimybes. Bendrai, visas nelaimingų atsitikimų draudimo paslaugas galėtume suskirstyti į šias grupes:

 • Asmens draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • Vairuoto ir keleivių draudimas nuo nelaimingų atsitikimų
 • Nelaimingų atsitikimų draudimas darbe

Kelionių draudimas

Prieš ilgai lauktą kelionę, visuomet stengiamės galvoti tik apie malonius dalykus, todėl norint, kad netikėtai iškilusios nemalonios situacijos galutinai nesugadintų kelionės įspūdžių, reikėtų nepamiršti apsidrausti kelionių draudimu. Kelionių arba taip vadinamas kelioninis draudimas – tai viena populiariausių ne gyvybės draudimų šakai priklausančių draudimo paslaugų, kuri atsitikus draudiminiam įvykiui, kompensuos kelionėje patirtas būtinosios medicininės pagalbos, vagystės, nelaimingo atsitikimo, prarasto bagažo bei panašius nuostolius.

Paprastai kelionės metu draudimo bendrovės savo klientams rekomenduoja pasinaudoto šiomis kelionių draudimo paslaugomis:

 • Medicininių išlaidų užsienyje draudimas
 • Nelaimingų atsitikimų kelionėje draudimas
 • Asmens civilinės atsakomybės kelionėje draudimas
 • Bagažo apgadinimo/praradimo draudimas

Civilinės atsakomybės draudimas

Norint apsisaugoti nuo finansinių nuostolių tais atvejais, jeigu jums kiltų pareiga atlyginti kitam asmeniui netyčia padarytą žalą, galite pasinaudoti civilinės atsakomybės draudimu. Iš esmės, civilinės atsakomybės draudimas vykdo ir socialinę funkciją, kadangi aiškinantis civilinės žalos atlyginimo klausimus nukentėjusiems, būtent draudimo bendrovė atstovauja savo klientą kaip kaltąją šalį. Tokiu būdu, nukentėję asmenys gali greičiau sulaukti kompensacijos, kadangi draudimo bendrovės yra žymiai finansiškai pajėgesnės už savo klientus. Beje, civilinės atsakomybės draudimas ypač aktualus ir gamybine veikla užsiimančioms įmonėms bei tam tikrų profesijų žmonėms, kurie savo netyčiniais veiksmais gali pakenkti kitų asmenų interesams.

Civilinės atsakomybės draudimas apima šias paslaugas:

 • Asmens civilinės atsakomybės draudimas
 • Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas
 • Darbdavio civilinės atsakomybės draudimas
 • Profesinės civilinės atsakomybės draudimas

Kaip išsirinkti geriausią ne gyvybės draudimo pasiūlymą?

Lietuvoje ne gyvybės draudimo paslaugas teikia visos mūsų šalyje veikiančios draudimo bendrovės bei draudimo tarpininkai, todėl rinktis tikrai yra iš ko. Siekiant išsirinkti geriausiai jūsų poreikius atitinkantį ne gyvybės draudimo pasiūlymą, primygtinai rekomenduojame visuomet palyginti nors kelių draudimo bendrovių siūlomas sąlygas.

Taip pat atminkite, kad visos ne gyvybės draudimo paslaugas siūlančios bendrovės, kartu su savo pasiūlymu privalo pateikti ir specialų siūlomo draudimo produkto informacinį dokumentą, su jame nurodyta pagrindine ir svarbiausia informacija (pvz. kliento teises ir pareigas, draudžiamus įvykius, nedraudžiamus įvykius, draudimo įmokų mokėjimo tvarką, sutarties nutraukimo sąlygas). Ši informacija jums leis žymiai aiškiau suprasti siūlomo draudimo produkto specifiką ir objektyviai palyginti turimus skirtingus pasiūlymus.

Straipsnio santrauka
Ne gyvybės draudimas – ar žinote kokiomis ne gyvybės draudimo paslaugomis galite pasinaudoti?

Straipsnio pavadinimas: Ne gyvybės draudimas – ar žinote kokiomis ne gyvybės draudimo paslaugomis galite pasinaudoti?

Aprašymas: Nors Lietuvoje, būtent ne gyvybės draudimas užima didžiąją draudimo rinkos dalį, tačiau daugelis gyventojų vis dar neskuba pasinaudoti šios draudimo šakos teikiamais privalumais. Kviečiame susipažinti su pagrindinėmis ne gyvybės draudimo rūšimis bei jų teikiama nauda jums.

Paskelba: 2021-01-07

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.