Sužinokite kas yra vyriausybiniai vertybiniai popieriai (VVP) ir kodėl jie laikomi pačia saugiausia investicija.

Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) – tai valstybės vardu išleidžiami valstybės skolos vertybiniai popieriai. Visi valstybės išleisti vertybiniai popieriai yra garantuojami valstybės turtu.

Visos valstybės patiria išlaidas tenkindamos svarbiausius visuomenės poreikius: socialinės gerovės palaikymas, viešojo sektoriaus paslaugų užtikrinimas, švietimo, mokslo bei kultūros prieinamumas ir pan. Šioms išlaidoms finansuoti valstybės renka mokesčius. Tačiau ką daryti kuomet patiriamos išlaidos pradeda viršyti gaunamas pajamas ir atsivėrusią skylę biudžete būtina kažkuo užlopyti? Tokiu atveju valstybės turi keletą išeičių:

 • Pakelti esamus arba įvesti naujus mokesčius – labai nepopuliarus žingsnis visuomenėje. Kas mėgsta mokėti mokesčius?! Taip pat mokesčių didinimas stabdo ekonomikos ir verslo plėtrą.
 • Mažinti savo išlaidas – taip pat nepopuliarus visuomenėje žingsnis, kadangi kritęs pragyvenimo lygis ir padidėjęs nedarbas, ilgainiui pradeda kelti įtampą ir neramumus šalyje.
 • Pasiskolinti – geriausias būdas padengti atsiradusį biudžeto deficitą. Jei valstybė patikimai vykdo savo įsipareigojimus, visuomet atsiras norinčių jai skolinti.

Kas yra vyriausybės vertybiniai popieriai?

Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) – tai valstybės vardu vidaus ar užsienio rinkose išleidžiami valstybės skolos vertybiniai popieriai, patvirtinantys jų turėtojo teisę numatytais terminais atgauti valstybei paskolintą sumą su palūkanomis. Visi vyriausybiniai vertybiniai popieriai garantuojami valstybės turtu ir yra pagrindinė valstybės skolinimosi priemonė, leidžianti pasiskolinti pinigų rinkos sąlygomis, o investuotojams uždirbti iš gaunamų palūkanų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė leidžia trijų rūšių vertybinius popierius, kurie yra skirstomi pagal galiojimo terminą:

 • Vyriausybės obligacijos – tai vyriausybės platinami skolos vertybiniai popieriai, kurių galiojimo terminas (laikas po kurio obligacijos išperkamos ir investuotojui grąžinama paskolinta suma bei sumokamos palūkanos) yra ilgesnis nei 1 metai.
 • Iždo vekseliai – tai trumpalaikiai vyriausybės vertybiniai popieriai, kuriuos Lietuvoje platina Finansų ministerija. Iždo vekselių galiojimo terminas būna iki 1 metų ir juos dažniausiai perka komerciniai bankai kaip privalomų turėti atsargų dalį. Iždo vekseliai laikomi bene saugiausiu skolos vertybiniu popieriumi, kadangi tikimybė, jog valstybė per vienerius metus taps nemoki yra labai maža ir daugiau tik teorinė.
 • Taupymo lakštai – tik fiziniams asmenims ir pelno nesiekiančioms organizacijoms skirti valstybės vertybiniai popieriai, kurių negali įsigyti įmonės, turinčios UAB arba AB statusą. Galima sakyti, kad taupymo lakštai yra tik gyventojams skirtos vyriausybės obligacijos. Taupymo lakštai yra parduodami su nuolaida, o atėjus išpirkimo terminui, vyriausybė juos išperka už nominalią vertę.

VVP aukcionai – kaip platinami valstybės vertybiniai popieriai ir kur juos įsigyti?

Vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP) platinami pirminėje ir antrinėje rinkose. Platinimas pirminėje rinkoje, siekiant vertybinius popierius išplatinti minimaliomis palūkanomis, vyksta aukciono būdu. VVP aukcionus organizuoja Finansų ministerija. Organizuojamuose aukcionuose gali dalyvauti tik tie bankai ir finansų maklerio įmonės, kurie atitinka Finansų ministerijos nustatytus reikalavimus ir yra pasirašę VVP aukciono dalyvio sutartį.

VVP aukcione platinama:

 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos
 • Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekseliai

Pasibaigus pirminiam platinimui, išplatintais vertybiniais popieriais prekiaujama antrinėje rinkoje, kur juos gali įsigyti investuotojai. Prekyba vykdoma vertybinių popierių biržoje arba už jos ribų. Norint investuoti į valstybės obligacijas ar valstybės iždo vekselius, tiesiog reikia kreiptis į savo banką arba į finansines paslaugas teikiančią finansų maklerio įmonę.

Platinant valstybės taupymo lakštų emisijas, aukcionai nėra organizuojami. Taupymo lakštus galite įsigyti specialioje svetainėje https://www.vtl.lt. Reikėtų pažymėti, kad valstybės taupymo lakštais nėra prekiaujama vertybinių popierių biržoje, todėl atsiradus poreikiui šiuos vertybinius popierius parduoti anksčiau laiko, investuotojas gali susidurti su jų likvidumo stoka.

Pagrindinės vyriausybės vertybinių popierių savybės

Valstybių leidžiami vertybiniai popieriai pasižymi tam tikromis savybėmis, kurias privalo žinoti kiekvienas investuotojas, pasirinkęs investuoti į šias priemones:

 • Valstybiniai vertybiniai popieriai yra garantuoti valstybės turtu. Lietuvoje išleistus VVP įsipareigoja išpirkti Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
 • Kadangi leidžiami įvairaus galiojimo termino vertybiniai popieriai, investuotojai turi galimybę pasirinkti kokiam laikotarpiui norėtų investuoti. Dažniausiai investuotojai gali rinktis investavimo laikotarpį nuo kelių mėnesių iki 10 metų.
 • Valstybės išleistus VVP investuotojai gali parduoti nesulaukę išpirkimo dienos. Reikėtų paminėti, kad dažnu atveju, tokią teisę pasilieka ir valstybė, todėl investuojant į šiuos vertybinius popierius, visuomet reikia įvertinti ir priešlaikinio išpirkimo galimybę.

Pagrindinė informacija investuotojui visuomet yra pateikiama išleidžiamų valstybės vertybinių popierių emisijos sąlygose. Investuotojui svarbiausia žinoti ir atkreipti dėmesį į šią informaciją:

 • Emisijos dydis
 • Vertybinio popieriaus nominali vertė
 • Valiuta, kuria vertybinis popierius yra išleidžiamas
 • Vertybinio popieriaus galiojimo terminas (išpirkimo data)
 • Palūkanų dydis ir jų mokėjimo dažnumas
Vyriausybės vertybinių popierių palyginimas
 Galiojimo trukmėMokamos palūkanos (grąža)
Iždo vekseliai
(trumpalaikiai VVP)
Iki 1 metų Parduodami mažesne už nominalią kaina (su nuolaida), o išpirkimo dieną investuotojui sumokama nominali vertybinio popieriaus kaina.
Skirtumas tarp pardavimo kainos ir nominalios vertės yra šių vertybinių popierių duodama grąža (palūkanos).
Vyriausybės obligacijos
(ilgalaikiai VVP)
Daugiau negu 1 metai Palūkanos mokamos periodiškai (dažniausiai kartą per metus), skaičiuojant procentais nuo nominalios obligacijos vertės.
Išpirkimo dieną investuotojui sumokama nominali vertė ir paskutinio periodo palūkanos.

Vyriausybės vertybinių popierių privalumai ir trūkumai

Paprastai laikoma, kad investicijos į vyriausybės vertybinius popierius yra pačios saugiausios. Dažniausiai tai yra tiesa, tačiau reikėtų nepamiršti, kad įvairių valstybių patikimumas yra vertinamas skirtingai. Pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos Valstijų ar Vokietijos leidžiami VVP bus laikomi patikimesniais už Portugalijos ar Graikijos išleistus vertybinius popierius. Žinoma skirsis ir šių vertybinių popierių pajamingumas.

Kaip investavimo priemonė, valstybės vertybiniai popieriai pasižymi sau būdingais privalumais bei trūkumais, su kuriais investuotojas tūrėtų būti susipažinęs, prieš investuojant pinigus. Trumpai aptarkime svarbiausius privalumus ir trūkumus.

Vyriausybės vertybinių popierių privalumai:

 • Saugumas – vyriausybės vertybiniai popieriai laikomi saugia investicija, kadangi yra garantuojami valstybės turtu.
 • Įvairūs galiojimo terminai – VVP galiojimo terminai varijuoja nuo keleto mėnesių iki kelių dešimtmečių, todėl rinktis investuotojams tikrai yra iš ko.
 • Neapmokestinamos palūkanos – už valstybės išleistus vertybinius popierius (valstybės obligacijas, iždo vekselius, taupymo lakštus) gautos palūkanos yra neapmokestinamos.

Vyriausybės vertybinių popierių trūkumai:

 • Mažesnis pajamingumas – investuotojų gaunamos pajamos yra mažesnės už akcijų, nekilnojamo turto ar P2P skolinimo platformų duodamas pajamas.
 • Taupymo lakštų nelikvidumas – kadangi taupymo lakštais neprekiaujama antrinėje rinkoje, investuotojai turi laukti jų išpirkimo dienos.
 • Infliacijos poveikis – šalyje pakilus infliacijos lygiui, vyriausybės vertybinių popierių pajamingumas dažnai neapsaugo nuo infliacijos poveikio, kadangi infliacijos lygis tampa aukštesnis už gaunamas palūkanas.

Pabaigai – tai ar verta pirkti valstybių išleidžiamus vertybinius popierius?

Iš esmės, VVP veikia kaip efektyvi skolinimosi priemonė, kuri tenkina visų finansų rinkos dalyvių poreikius. Valstybės gali rinkos sąlygomis pasiskolinti pinigų, kurių joms reikia pagrindinėms funkcijoms užtikrinti, o investuotojai gali uždirbti iš gaunamų palūkanų. Žinoma VVP pajamingumas yra mažesnis už kitų investavimo priemonių.

Nors investavimas į obligacijas neatneša tokio aukšto pajamingumo kaip investavimas į akcijas, tačiau vyriausybių leidžiami vertybiniai popieriai yra labai saugūs ir garantuojami valstybės turtu. Sulėtėjus ekonomikai ir atėjus sunkmečio laikotarpiui, VVP padeda apsaugoti jūsų investicinį portfelį nuo didelių nuostolių ir išsaugo sukaupto kapitalo vertę. Taigi, dalį savo investicijų rekomenduotume atlikti į patikimų valstybių leidžiamus vertybinius popierius.

Straipsnio santrauka
Valstybės vertybiniai popieriai – kaip skolinasi šalių vyriausybės ir kaip uždirba investuotojai?

Straipsnio pavadinimas: Valstybės vertybiniai popieriai – kaip skolinasi šalių vyriausybės ir kaip uždirba investuotojai?

Aprašymas: Sužinokite kas yra vyriausybiniai vertybiniai popieriai (VVP) ir kodėl jie laikomi pačia saugiausia investicija.

Paskelba: 2019-08-17

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.