Faktoringas arba sąskaitų finansavimas – tai sparčiai populiarėjantis verslo finansavimo būdas. Sužinokite kas yra faktoringas ir kaip ši finansinė paslauga gali padėti užtikrinti nuolatinį apyvartinių lėšų srautą į jūsų įmonę.

Faktoringo arba sąskaitų finansavimo procese dalyvauja trys šalys – įmonė, pirkėjas bei faktoringo paslaugas teikianti kompanija.

Norint užtikrinti įmonės veiklos tęstinumą šiandieninėje dinamiškoje bei nuolat kintančioje verslo aplinkoje, dažnam verslininkui tenka spręsti papildomo verslo finansavimo klausimus. Tačiau be tradicinių, paskolomis pagrįstų, verslo finansavimo šaltinių, itin sparčiai populiarėja ir alternatyvūs verslo finansavimo būdai. Vienas iš populiariausių – tai faktoringas arba sąskaitų finansavimas, kuris leidžia gauti pastovų apyvartinių lėšų srautą nesiskolinant pinigų bei neįkeičiant įmonės turto. Taigi, šiame straipsnyje supažindinsime jus su pagrindiniais faktoringo niuansais bei aptarsime didžiausius faktoringo paslaugos privalumus verslui.

Faktoringas – kas tai?

Faktoringas – tai išankstinio įmonės išrašomų sąskaitų apmokėjimo paslauga, kuri leidžia įmonei greičiau gauti pinigus už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas. Faktoringo arba sąskaitų finansavimo procese dalyvauja trys šalys – įmonė, pirkėjas bei faktoringo paslaugas teikianti kompanija. Nusprendus pasinaudoti faktoringu, išrašytos sąskaitos už parduotas prekes arba suteiktas paslaugas bus perduodamos faktoringo paslaugas teikiančiai kompanijai, o ši, avansu apmokės maždaug 80-90 proc. visos išrašytos sąskaitos vertės. Kadangi su sąskaita taip pat yra perleidžiamas ir piniginis reikalavimas, pirkėjas nurodytą sumą jau turės sumokėti ne jam sąskaitą išrašiusiai įmonei, bet faktoringo paslaugas teikiančiai įstaigai. Pirkėjui pilnai apmokėjus sąskaitą, įmonei bus sumokama likusi išrašytos sąskaitos dalis, pirma atskaičius suteiktos faktoringo paslaugos mokestį.

Kaip matote, faktoringas yra efektyvus ir greitas būdas finansuoti verslą, nes pinigus už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas galima gauti iš karto, nelaukiant sutarto sąskaitų apmokėjimo termino. Kadangi išrašytų sąskaitų apmokėjimas paprastai gali užtrukti nuo 30 iki 90 ar daugiau dienų, faktoringas leidžia žymiai paspartinti apyvartinių lėšų srautą į įmonę. Faktoringo paslaugos labai naudingos sparčiai besivystančioms bei su dideliais užsakymais dirbančioms įmonėms, kadangi kuo įmonės pardavimai yra didesni, tuo didesnės gali būti ir finansuojamos sumos.

Kita vertus, taip pat reikėtų paminėti, jog faktoringo paslaugas teikiančios įstaigos taip pat gali ir atsisakyti finansuoti perduodamas pirkėjų sąskaitas. Verslo praktikoje ganėtinai dažnai pasitaiko atvejų, kuomet dėl per didelės rizikos, bent dalis įmonės išrašytų sąskaitų nėra finansuojamos. Taigi, ketinant pasinaudoti faktoringo arba sąskaitų finansavimo paslauga, būtinai atkreipkite dėmesį ir įvertinkite savo klientų patikimumą.

Kaip veikia klasikinio faktoringo paslauga?

Iš esmės, verslo finansavimas faktoringo pagalba veikia labai paprastai:

 1. Įmonė ir pirkėjas sudaro prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sutartį. Sutartį įvykdžius, įmonė išrašo pirkėjui sąskaitą faktūrą, kurios apmokėjimo terminas netūrėtų būti didesnis kaip 90 dienų.
 2. Pirkėjui išrašyta sąskaita faktūra, kartu su sudaryta sutartimi bei kitais reikalingais dokumentais yra perduodama faktoringo paslaugas teikiančiai kompanijai.
 3. Faktoringo kompanija finansuoja įmonės išrašytą sąskaitą avansu apmokėdama iki 90 proc. visos sąskaitos sumos.
 4. Faktoringo kompanija informuoja pirkėją, jog sąskaitą išrašiusi įmonė naudojasi faktoringo paslaugomis, todėl sąskaitoje nurodytą sumą reikės sumokėti faktoringo kompanijai.
 5. Pirkėjui apmokėjus sąskaitą, faktoringo kompanija atskaito jau anksčiau įmonei išmokėtą avansą bei faktoringo paslaugos mokestį ir likusią sumą perveda įmonei.

Faktoringo rūšys

Reikėtų pažymėti, jog faktoringo paslaugų spektras yra ganėtinai platus ir neapsiriboja vien tik aukščiau aprašytu klasikinio faktoringo mechanizmu. Įvairūs faktoringo produktai gali būti skirstomi į grupes pagal šiuos pagrindinius požymius:

 • Faktoringas su regreso teise arba be regreso teisės. Faktoringas su regreso teise, tai tokia faktoringo paslaugos rūšis, kuomet pirkėjo nemokumo atveju, įmonė atsako faktoringo paslaugas teikiančiai įstaigai. Kitaip sakant, jei klientas per nustatytą terminą neapmoka jam išrašytos sąskaitos, įmonė įsipareigoja pati apmokėti sąskaitą ir susikaupusius delspinigius faktoringo kompanijai. Faktoringo be regreso teisės atveju, įmonė neįsipareigoja faktoringo kompanijai padengti jokių nuostolių galimo pirkėjo nemokumo atveju. Taigi, renkantis tarp faktoringo paslaugos su regreso teise arba be jos, turėkite galvoje, kad faktoringas be regreso teisės jums kainuos brangiau, nes šiuo atveju, faktoringo paslaugas teikianti kompanija patirs didesnę riziką.
 • Atviras arba uždaras faktoringas. Atviro faktoringo atveju, įmonės klientai, kuriems išrašytos sąskaitos yra finansuojamos faktoringo kompanijos, informuojami apie faktoringo paslaugos teikimo faktą bei piniginio reikalavimo perleidimą. Kuomet faktoringas yra uždaras, įmonė klientai nėra informuojami apie sudarytą faktoringo sutartį.
 • Vidaus arba tarptautinis faktoringas. Vidaus faktoringas – tai tokia faktoringo paslauga, kai visos trys faktoringo šalys yra toje pačioje valstybėje. Jei bent viena faktoringo šalis reziduoja kitoje valstybėje, faktoringo paslauga tampa tarptautine. Priklausomai nuo to, ar prekės / paslaugos yra eksportuojamos ar importuojamos, tarptautinis faktoringas gali būti eksporto arba importo.

Paprastai konkreti faktoringo paslaugų sutartis turi po vieną požymį iš kiekvienos aukščiau išvardintos grupės. Pavyzdžiui, faktoringas gali būti vidaus, atviras, be regreso teisės arba vidaus, uždaras, su regreso teise ir pan.

Nuo ko priklauso faktoringo paslaugos kaina?

Nors kiekviena faktoringo paslaugas teikianti kompanija gali taikyti kiek skirtingą kainodarą, tačiau bendro atveju, didžiausią įtaką faktoringo kainai turi šie kriterijai:

 • Įmonės klientų kredito rizika – kuo prastesnę kredito istoriją turės jūsų pirkėjai, tuo brangiau mokėsite už faktoringo paslaugas.
 • Išrašomų sąskaitų apmokėjimo terminas – kuo ilgesnis sąskaitos apmokėjimo terminas yra taikomas pirkėjams, tuo brangiau gali tekti mokėti už faktoringą.
 • Faktoringo kompanijos prisiimama rizika – faktoringas be regreso teisės yra brangesnis, kadangi šiuo atveju faktoringo kompanija prisiima riziką pirkėjo nemokumo atveju. Norint gauti faktoringo be regreso teisės paslaugą, gali tekti papildomai įsigyti ir verslo kredito draudimą, kuris taip pat padidins visą paslaugos kainą.
 • Išrašomų sąskaitų periodiškumas – faktoringo paslauga kainuos pigiau jei finansavimui teiksite periodines pastovių pirkėjų sąskaitas.

Faktoringo paslaugos privalumai ir trūkumai

Taigi, nors išrašomų sąskaitų finansavimas faktoringo būdu ir leidžia greitai bei lengvai padidinti apyvartinių lėšų srautą į jūsų įmonę, tačiau prieš priimant sprendimą naudotis šia finansine paslauga, vertėtų geriau susipažinti su jos privalumais ir trūkumais.

Faktoringo privalumai

 • Kapitalo apyvartumas – naudojantis faktoringu, pinigus už klientui išrašytą sąskaitą galima gauti per keletą dienų. Verslui sparčiai augant, stipriai padidėja ir apyvartinių lėšų poreikis, o faktoringo paslauga leidžia pinigus gauti čia ir dabar.
 • Didesnis konkurencingumas – faktoringas leis jūsų įmonei suteikti savo klientams žymiai palankesnes atsiskaitymo sąlygas. Taip pat galėsite greičiau atsiskaityti ir su savo tiekėjais bei partneriais ir taip gauti geresnes bendradarbiavimo sąlygas.
 • Papildomo finansavimo prieinamumas – faktoringo paslauga nėra paskola, todėl jums tikrai nereikės įkeisti įmonės turto ar laiduoti asmenine garantija. Dėl šios priežasties, faktoringas yra itin patrauklus jaunoms, dar tik veiklą pradedančioms įmonėms, kurios negali pasigirti ilga veiklos istorija. Vis dėlto, kilus poreikiui kreiptis dėl verslo paskolos, faktoringo paslauga nesutrukdys jums pasiskolinti ar pasinaudoti kitais verslo finansavimo instrumentais.

Faktoringo trūkumai

 • Faktoringo kaina – bene didžiausias faktoringo paslaugos trūkumas yra tas, jog ši paslauga nėra nemokama. Įprastu atveju, faktoringo paslaugos kaina sudaro apie 1-3 proc. nuo finansuojamos sąskaitos sumos. Kita vertus, jeigu jūsų klientai vėluoja atsiskaityti su faktoringo kompanija, faktoringo kaina gali dar padidėti.

Faktoringas – tai itin sparčiai populiarėjantis verslo finansavimo būdas

Faktoringas mūsų šalyje dar tik įgauna didesnį populiarumą, daugelis užsienyje veikiančių įmonių, be faktoringo paslaugos net neįsivaizduoja savo sėkmingos veiklos. Nemažai verslininkų vis dar mano, jog naudotis faktoringu gali sau leisti tik stambios ir senai rinkoje veikiančios įmonės. Tačiau praktikoje situacija yra visiškai kitokia – didžiąją dalį faktoringo kompanijų klientų sudaro būtent smulkaus ir vidutinio verslo įmonės. Smulkūs verslininkai faktoringo pagalba gali žymiai padidinti lėšų apyvartumą ir lengviau planuoti bei skirstyti įmonės pinigų srautus. Taigi, ieškant savo verslui palankesnių finansavimo sąlygų, būtinai apsvarstykite ir faktoringo teikiamus privalumus.

Straipsnio santrauka
Faktoringo paslaugos – kas yra faktoringas ir kaip jis veikia?

Straipsnio pavadinimas: Faktoringo paslaugos – kas yra faktoringas ir kaip jis veikia?

Aprašymas: Faktoringas arba sąskaitų finansavimas – tai sparčiai populiarėjantis verslo finansavimo būdas. Sužinokite kas yra faktoringas ir kaip ši finansinė paslauga gali padėti užtikrinti nuolatinį apyvartinių lėšų srautą į jūsų įmonę.

Paskelba: 2021-10-07

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.