Verslo parama stipriai palengvina naujo verslo steigimą ir leidžia pirmuosius jauno verslininko žingsnius žengti žymiai tvirčiau. Susipažinkite su galimybėmis gauti paramą jaunam verslui ir pradėkite įgyvendinti savo sumanymus jau šiandien!

Jokia paslaptis, kad verslo pradžia paprastai būna nelengva ir kupina pačių įvairiausių netikėtumų. Dažnai, verslininkams vien tik žinių, kaip pradėti verslą neužtenka, o tenka ieškoti realios ekspertinės ar finansinės pagalbos. Dėl šios priežasties, Lietuvoje yra kuriamos įvairios paramos verslo pradžiai priemonės, kurios padeda pradedantiems verslininkams tvirčiau žengti pirmuosius savo žingsnius. Tiesą sakant, gan nemažai įvairių verslo finansavimo priemonių valdo valstybės įsteigta finansų įstaiga – „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), kurios vienas pagrindinių veiklos tikslų ir yra teikti pagalbą bei paramą verslui. Taigi, šiame straipsnyje trumpai aptarsime INVEGA valdomas paramos verslui priemones, kurios jums leis žymiai lengviau ir efektyviau pradėti bei plėsti savo verslą.

Verslo paramos galimybės su INVEGA

Parama verslui leidžia finansuoti įvairaus dydžio ir vystymo stadijose esančius verslus. Lengvatinėmis sąlygomis teikiamos paskolos, užstato garantijos, įvairūs kompensaciniai mechanizmai bei priėjimas prie rizikos kapitalo, leidžia žymiai užtikrinčiau pradėti nuosavą verslą.

INVEGA gali pasiūlyti itin platų paramos verslui priemonių pasirinkimą, leidžiančių finansuoti įvairaus dydžio ir vystymo stadijose esančius verslus. Lengvatinėmis sąlygomis teikiamos verslo paskolos, užstato garantijos, įvairūs kompensaciniai mechanizmai bei priėjimas prie rizikos kapitalo, leidžia žymiai užtikrinčiau pradėti nuosavą verslą. Taigi, INVEGA siūlomos paramos verslui pradėti priemonės gali būti suskirstytos į šias kategorijas:

  • Paskolos
  • Garantijos
  • Kompensacijos
  • Rizikos kapitalas

Paskolos – parama verslui suteikiant finansavimą palankiomis sąlygomis

Verslo kreditavimas yra vienas pagrindinių uždavinių, kuriuos reikia išspręsti pradėjus naują verslą. Būtent todėl INVEGOS parama verslui apima platų spektrą įvairių verslo finansavimo sprendimų, kuriais galima efektyviai pasinaudoti įvairiose verslo vystymo stadijose. Dalį paskolų verslui teikia pati INVEGA, kitą dalį – įvairūs finansų tarpininkai. Susipažinkime su šiais paramos verslui būdais.

Atviras kreditų fondas 2 (AKF2)

Atviras kreditų fondas suteikia galimybę pasiskolinti lengvatinėmis sąlygomis verslo projektų vystymui. Dėl paskolos gali kreiptis smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Maksimalus paskolos dydis – 600.000 eurų, didžiausios galimos paskos palūkanos – 3 mėn. EURIBOR + 0,1 proc. + iki 3 proc. marža. Parama verslui paskolos ar lizingo forma yra teikiama neilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui. Taip pat, ne ilgesniam kaip 36 mėn. laikotarpiui, gali būti atidaryta ir kredito linija.

Norint pasinaudoti šia verslo paramos priemone, verslininkas turi kreiptis į kredito įstaigą, su kuria INVEGA yra sudariusi partnerystės sutartį dėl lengvatinių paskolų teikimo. Finansavimas pagal šią priemonę gali būti teikiamas paskolos, lizingo arba kredito linijos forma.

Skolinimas verslui per alternatyvius finansuotojus – „Alternatyva“

Verslo parama pagal priemonę „Alternatyva“ – tai galimybė gauti būtiną finansavimą savo verslui per taip vadinamus alternatyvaus finansavimo tiekėjus. Finansavimas gali būti skiriamas smulkaus ir vidutinio verslo atstovų plėtrai ir naujoms verslo investicijoms finansuoti arba apyvartinio kapitalo papildymui. Didžiausia suteikiamo finansavimo suma – 500.000 eurų, finansavimas suteikiamas ne ilgesniam kaip 60 mėn. laikotarpiui.

Finansavimą pagal priemonę „Alternatyva“ gali gauti smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, kurių planuojami pinigų srautai, vertintojų yra pripažinti pakankamais, prisiimtiems įsipareigojimams vykdyti. Parama verslui pagal šią priemonę gali būti teikiama kaip paskola, lizingas arba faktoringo paslaugos.

„Startuok“ paskolos

Parama verslui pagal priemonę „Startuok“ yra teikiama iš Europos regioninės plėtros fondo. Šia priemone gali pasinaudoti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, savo veiklą vykdantys ne ilgiau kaip trejus metus. Didžiausia paskolos suma naujiems investiciniams projektams gali siekti iki 3.000.000 eurų, paskolos trukmė – 120 mėn. Didžiausia paskola apyvartinėms lėšoms – iki 2.000.000 eurų, paskolos trukmė – 36 mėn.

Reikėtų atkreipti dėmesį, jog pagal „Startuok“ priemonę taikomų paskolų palūkanos priklauso nuo įgyvendinamo projekto rizikingumo bei garanto dydžio. Taip pat svarbu pažymėti, jog ne mažiau kaip 20 proc. pagal „Startuok“ priemonę įgyvendinamo projekto išlaidų turi būti finansuojama privačių finansuotojų, iš kurių, ne mažiau kaip 10 proc. turi sudaryti paties paskolos gavėjo lėšos. Taigi, prieš kreipdamiesi dėl paramos jūsų verslui pagal „Startuok“ priemonę, būtinai pasirūpinkite ir nuosavos finansavimo dalies įnašu.

Sutelktinės paskolos „Avietė“

Investicijoms arba apyvartiniam kapitalui finansuoti, smulkus ir vidutinis verslas, taip pat gali pasiskolinti lėšų pagal priemonę „Avietė“. Ši priemonė leidžia smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams lengviau pasiskolinti lėšų sutelktinio finansavimo platformose. Didžiausias paskolos dydis – iki 10.000 eurų, trukmė – iki 36 mėn. Pagal „Avietės“ priemonę finansuojama paskolos dalis negali viršyti 40 proc. visos paskolos dydžio ir neturi būti didesnė kaip 10.000 eurų. Kitaip sakant, siekiant gauti 25.000 eurų paskolą, maksimali paskolos dalis finansuojama pagal priemonę „Avietė“ gali siekti 10.000 eurų.

Svarbu įsidėmėti, jog verslo parama pagal „Avietės“ priemonę nėra teikiama jau turimų finansinių įsipareigojimų refinansavimui arba gyvenamosios paskirties NT įsigijimui. Taip pat, suteikiamos paskolos palūkanos priklauso nuo paskolos užstato, pačios paskolos trukmės bei paskolos prašančio asmens rizikingumo.

Verslumo skatinimo fondas 2014–2020

Verslumo skatinimo fondas 2014-2020 suteikia puikią galimybę, fiziniams asmenims ir labai mažoms ir mažoms įmonėms, gauti finansavimą verslo pradžiai arba nesenai pradėto (iki 1 metų veikiančio) verslo vystymui. Paskolos iš šio fondo yra skirtos investicijoms į verslą arba apyvartinėms lėšoms finansuoti. Maksimalus paskolos dydis – 25.000 Eur, paskolos yra teikiamos ne ilgesniam kaip 120 mėn. laikotarpiui. Taikoma palūkanų norma – 3 mėn. EURIBOR + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis.

Į verslumo skatinimo fondą 2014-2020 gali kreiptis fiziniai asmenys, užsiimantys individualia veikla arba dirbantys pagal verslo liudijimą. Taip pat, parama verslui yra prieinama labai mažoms arba mažoms įmonėms, pagal įstatymą atitinkančioms smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statusą. Kreiptis galima dar tik ketinant pradėti naują verslą arba veikiant iki 1 metų nuo įmonės registravimo dienos.

Garantijos – verslo parama garantinėmis priemonėmis

Jauni verslai, ieškodami įvairių finansavimo galimybių, ypač dažnai susiduria su nepakankamo užstato problema. Kaip taisyklė, pačiomis geriausiomis sąlygomis rinkoje skolinančios finansų institucijos, reikalauja įkeisti tam tikrą turtą, kurio, nesenai veiklą pradėjusios įmonės, dažniausiai neturi. Tokiais atvejais galima pasinaudoti INVEGOS siūlomais garantiniais mechanizmais, kurie gali garantuoti iki 90 proc. prašomo užstato vertės.

Eksporto kredito garantijos

Verslo plėtra naujose rinkose kartais gali būti pakankamai rizikinga dėl naujų klientų bei pirkėjų tikėtino nemokumo. INVEGOS suteikiamos eksporto kredito garantijos, leidžia verslininkui dalintis rizika, kai pirkėjas neatsiskaito nustatytais terminais arba tampa nemokus. Šios garantijos gali būti suteiktos dėl atidėtų mokėjimų, pagal lietuviškos kilmės prekių tiekimo sutartis. Kitaip sakant, suteikiamos garantijos leidžia eksporto veikla užsiimančioms įmonėms tiekti prekes su atidėtais mokėjimo terminais ir apsisaugoti nuo užsienio klientų nemokumo. Eksporto kredito garantijos dydis – ne daugiau kaip 90 proc. atidėtų mokėjimų sumos.

Dėl garantijos suteikimo gali kreiptis ilgiau kaip 1 metus veikiančios įmonės, kurių metinės pajamos viršija 100.000 eurų. Garantijos kaina priklauso nuo pirkėjo patikimumo bei šalies, į kurią prekės yra vežamos rizikos grupės. Didžiausia garantijos suma – ne daugiau kaip 2.000.000 Eur, didžiausia garantijos suma vienam pirkėjui – ne daugiau kaip 750.000 Eur.

Individualios garantijos lizingui

Suteikiamos garantijos lizingui yra puiki parama jaunam verslui, kadangi padeda efektyviai išspręsti finansų įstaigoms nepatrauklaus arba nepakankamo užstato problemą. Dėl garantijos gali kreiptis veikiančio smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai bei ką tik verslą pradedantys asmenys. Didžiausia garantijos suma iki 3 metų veikiančiam verslui – 750.000 Eur, didžiausia garantijos suma daugiau kaip 3 metus veikiančiam verslui – 1.500.000 Eur.

Norint pasinaudoti šia, garantine parama verslui, įmonė ar pradedantis verslininkas turi kreiptis į finansų įstaigą (bankas, kredito unija ar lizingo bendrovė) dėl finansavimo suteikimo. Susipažinusi su planuojamu projektu, finansų įstaiga įvertins verslininko galimybes grąžinti lizingą bei pasiskaičiuos reikiamo užstato dydį. Vėliau jau pati finansų įstaiga susisiekia su INVEGA dėl garantijos suteikimo.

Garantijos paskoloms

Suteikiamos garantijos paskoloms, padeda verslams išspręsti nepakankamo bei nepatrauklaus užstato problemą ir naudotis patraukliomis finansavimo galimybėmis. Dėl paskolų garantijų gali kreiptis pradedantys verslininkai bei kiti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai. Maksimali garantijos suma – 5.000.000 Eur, jei vykdoma ar planuojama vykdyti krovinių vežimo keliais veikla – 750.000 Eur.

Siekiant pasinaudoti šia parama verslui, pirma reikia kreiptis į banką arba kredito uniją ir suderinti finansavimo sąlygas. Įvertinusi verslininko galimybes grąžinti paskolą bei siūlomo užstato dydį, finansų įstaiga pati kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo. Paskolų garantijos gali būti suteikiamos už paskolas, kurios skirtos materialioms ar nematerialioms investicijoms finansuoti arba įmonės apyvartinėms lėšoms papildyti.

Kompensacijos – parama jaunam verslui skiriant subsidijas

Įvairios kompensacinės priemonės dar kitaip yra vadinamos subsidijomis – lėšomis, kurias verslas gali gauti be reikalavimo grąžinti. Tokia parama verslui pradėti yra iš tiesų labai efektyvi, kadangi stipriai palengvina jauno verslo pradžią.

Palūkanų kompensavimas

Palūkanų kompensavimas leidžia susigrąžinti iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų sumos ir šias susigrąžintas lėšas skirti kitiems verslo poreikiams. Dėl palūkanų kompensavimo gali kreiptis fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla, arba smulkaus ir vidutinio verslo subjektas (labai maža, maža ar vidutinė įmonė). Paskola turi būti paimta ne anksčiau kaip nuo 2020 m. sausio 1 dienos ir paskolos sutartis, kreipimosi bei paraiškos vertinimo metu, nėra nutraukta ar pasibaigusi.

Maksimalus palūkanų kompensavimo laikotarpis – 36 mėn. Pasirašius sutartį dėl palūkanų kompensavimo, verslininkui jau nebereikia teikti jokios papildomos informacijos, kadangi kompensacijos suma yra apskaičiuojama pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Rizikos kapitalas – finansavimo forma skirta sparčiai augantiems startuoliams

Rizikos kapitalas – tai verslo finansavimo forma, skirta dideles augimo galimybes turintiems startuoliams bei kitoms inovatyvioms įmonėms. Startuoliai, kaip ir didelė dalis jaunų verslų, dažniausiai neatitinka tradicinių finansų įstaigų keliamų finansavimo reikalavimų, nors gali turėti labai perspektyvių verslo idėjų. Būtent į tokias įmones investuoja rizikos kapitalo fondai, kurie užtikrina reikalingą finansavimą ir padeda verslui augti žymiai sparčiau.

„Akceleratorius 2“

„Akceleratorius 2“ – tai Inovacijų skatinimo fondo priemonė, pagal kurią yra investuojama į naujas ir perspektyvias mažas bei labai mažas įmones. Dėl finansavimo suteikimo gali kreiptis fiziniai asmenys, turintys inovatyvių verslo idėjų ir norintys jas vystyti. Šiai priemonei iš viso yra skirta 18 mln. Eur, taip pat pritraukiamos ir privačių investuotojų lėšos.

„Akceleratorius 2“ priemonė apima šias programas:

  • Iki-akceleravimo programa – skirta verslo idėjų generavimui, komandos formavimui, produktų ir paslaugų kūrimui bei vystymui. Teikiamos mokymų bei konsultavimo paslaugos ir finansinė parama verslo pradžiai.
  • Akceleravimo programa – mokymų ir konsultacijų metu toliau vystomi produktai, plėtojamas verslas ir auginamos įmonės kompetencijos. Labai mažoms ir mažoms įmonėms suteikiamos pradinės rizikos kapitalo investicijos.
  • Rizikos kapitalo investicijos – suteikiamas finansavimas labai mažoms ir mažoms įmonėms, esančioms priešankstyvojoje (angl. Pre-seed) ir ankstyvojoje (angl. Seed) stadijose.

„Akceleravimo fondas“

„Akceleravimo fondas“ yra skirtas investuoti į labai mažas ir mažas įmones ir teikti joms mokymų bei konsultavimo paslaugas. Fondui skirtas 13,47 mln. Eur finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), o pridėjus privačių investuotojų lėšas, fondo dydis siekia 16,36 mln. Eur. Pagal šią priemonę veikia 2 akceleravimo ir 2 ankstyvios stadijos rizikos kapitalo fondai:

  • „Wise Guys Prie-seed Fund“ bei „70 Ventures Accel“ – tai priešankstyvosios stadijos rizikos kapitalo fondai, kurie suteikia naujoms įmonėms verslo plėtojimo bei valdymo žinių ir vėliau į jas investuoja.
  • „Wise Guys Seed Fund“ bei „70 Ventures Seed“ – tai ankstyvosios stadijos fondai, kurie investuoja į besikuriančias jaunas įmones ankstyvojoje jų vystymosi stadijoje.

„Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I“

Mokslo ir aukštųjų technologijų srityse kilusių verslo idėjų komercializavimas yra gana sudėtingas ir brangus procesas. Todėl pagrindinis „Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondo I“ tikslas yra užtikrinti lengvesnį finansinio bei žmogiškojo kapitalo pasiekiamumą įmonėms, kuriančioms inovatyvius produktus aukštųjų technologijų sektoriuose. Ekspertinė fondo parama verslui leidžia išgryninti perspektyvias verslo idėjas ir jas pritaikyti rinkai. Investicijų dydis į vieną įmonę gali siekti iki 3 mln. Eur, o visas šio fondo dydis, kartu su privačių investuotojų lėšomis, siekia 20,13 mln. Eur. Dėl finansavimo gali kreiptis labai mažos, mažos bei vidutinės įmonės.

Finansavimas vyksta per rizikos kapitalo fondą „Open Circle Capital“, kuris investuoja į aukštųjų technologijų įmones pradinio jų augimo stadijoje. Šį fondą domina įmonės, kuriančios inovatyvius produktus aukštųjų technologijų, SaaS (angl. Software as service), robotikos, logistikos, medicinos, optikos, chemijos, puslaidininkių ir panašiose srityse.

Straipsnio santrauka
Parama verslo pradžiai – tvirtai ženkite pirmuosius savo jauno verslo žingsnius

Straipsnio pavadinimas: Parama verslo pradžiai – tvirtai ženkite pirmuosius savo jauno verslo žingsnius

Aprašymas: Verslo parama stipriai palengvina naujo verslo steigimą ir leidžia pirmuosius jauno verslininko žingsnius žengti žymiai tvirčiau. Susipažinkite su galimybėmis gauti paramą jaunam verslui ir pradėkite įgyvendinti savo sumanymus jau šiandien!

Paskelba: 2022-04-02

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.