Efektyvus verslo planavimas ir organizavimas – tai trumpiausias kelias į jūsų verslo sėkmę

Efektyvus verslo ir įmonės veiklos organizavimas, leidžia išryškinti jūsų organizacijos privalumus, įgyti konkurencinį pranašumą bei dažnai nulemia naujo verslo sėkmę. Sužinokite kaip teisingai planuoti ir organizuoti savo verslą ir įmonės veiklą bei kryptingai eiti užsibrėžto tikslo link.

Tinkamai atliktas verslo planavima žymiai padidina jūsų naujo verslo sėkmės galimybę. Verslą visuomet pradėkite nuo planavimo.

Lietuvoje, kaip ir daugelyje pasaulio šalių, vis dar tęsiasi verslumo bumas. Kiekvieną dieną gimsta naujos idėjos, atsiranda nauji verslai bei įkuriamos naujos įmonės. Iš pirmo žvilgsnio viskas puiku -  kuriama verslui ir verslininkystei palanki aplinka ir vis daugiau žmonių ryžtasi pradėti savo verslą. Tačiau pasigilinus giliau, statistika rodo, kad apie 50 proc. verslų žlunga per pirmus penkerius metus nuo įsteigimo. Žinoma, verslininkystė yra neatsiejama nuo rizikos, tačiau juk už nesėkmes taip pat kažkas turi mokėti? Verslo savininkai, tiekėjai, klientai, darbuotojai – už kiekvieno nepavykusio verslo stovi žmonės, kuriems ši nesėkmė sukuria begalę problemų.

Jauni verslininkai dažnai pamiršta, kad dar prieš steigiant įmonę, labai svarbu praeiti tam tikrą pasiruošimo etapą ir atlikti įmonės būsimos veiklos planavimo bei organizavimo darbus. Būtina išsamiai išnagrinėti pasirinktą įmonės veiklos sritį, tiksliai apskaičiuoti jos veiklai reikalingus resursus ir įvertinti daug kitų svarbių aspektų, kurie leistų naujai įmonei įsilieti į rinką, sėkmingai vystyti veiklą, siekti nustatytų tikslų bei žinoma, gauti pelną. Juk kuo geriau bus pasiruošta verslo steigimui, tuo didesnė bus ir pačio verslo sėkmės galimybė.

Efektyvus verslo planavimas ir organizavimas yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl įvairiuose sektoriuose sparčiai besikuriantys „startuoliai“, pasižymi ypatingai dideliu augimo tempu. Šiais laikais, norint sėkmingai išlikti konkurencinėje kovoje, verslininkai privalo mokėti greitai, tiksliai ir teisingai reaguoti į juos supančios aplinkos pokyčius.

Kiekvienas verslininkas, dar prieš vykdamas įregistruoti savo įmonės, turi iš anksto žinoti ne tik jos buvimo tikslą, bet ir kur jis nori ją matyti po vienerių, penkerių ar dešimties metų. Kitaip sakant, kiekvienas verslininkas turi mokėti savo verslą planuoti.

Verslo planavimas – kokia jo reikšmė šiuolaikiniame versle?

Dažnai pradedantiems verslininkams kyla klausimas – nuo ko pradėti verslą? Atsakymas yra akivaizdus, verslą reikia pradėti nuo jo planavimo. Verslo planavimas yra vienas atsakingiausių ir svarbiausių jo kūrimo etapų. Japonai turi kaip tik šiam atvejui labai tinkančią patarlę: „Planas be veiksmo – dienos svajonė, veiksmas be plano – nakties košmaras“. Taigi, geras planas gali užtikrinti ilgametę įmonės veiklos sėkmę, o blogas – nulemti įmonės nesėkmes arba netgi jos žlugimą.

Verslo planavimą reikėtų suprasti kaip procesą, kuomet įmonei yra suformuojami konkretūs jos veiklos tikslai, tikslams pasiekti, parenkamos tam tikros priemonės ir galiausiai, nustatoma būtinų atlikti veiksmų eiga, skirta parinktoms priemonėms įgyvendinti. Kitaip sakant, verslo planavimu siekiama numatyti pageidaujamą įmonės ateitį ir suplanuoti būtinus tai ateičiai pasiekti sprendimų priėmimo mechanizmus.

Šiais laikais, kuomet verslo aplinka gali pasikeisti per vieną dieną, tikriausiai neįmanoma pasiekti gerų darbo rezultatų, jeigu įmonės veikla nėra planuojama. Kadangi verslininkai visuomet, daugiau ar mažiau, dirba neapibrėžtumo sąlygomis, verslo planavimas padeda nuspėti ateityje laukiančius sunkumus ir numatyti tinkamas priemones jiems įveikti. Savalaikis įmonės veiklos planavimas ir organizavimas, leidžia sujungti visus prieinamus įmonės resursus į vieną visumą ir kryptingai siekti užsibrėžtų tikslų.

Taigi, kiekvienam verslui reikia plano, kuris aiškiai pasakytų, kur šiuo metu įmonė yra, kuri ji nori būti ateityje ir kokiomis priemonėmis ji rengiasi ten atsidurti. Planas verslui suteikia krypties pojūtį ir teisinga linkme sutelkia visų įmonės darbuotojų pastangas. Geras verslo planas padeda verslui augti, sėkmingai konkuruoti, suformuoti aiškią įmonės strategiją, plėstis į naujas rinkas, kurti naujas prekių ar paslaugų koncepcijas bei pasirinkti racionaliausius savo planų įgyvendinimo būdus.

Verslo planavimo eiga ir pagrindiniai etapai

Verslas paprastai planuojamas mažiausiai keletui metų į priekį. Žinoma, geriausiai rinktis tokią verslo sritį, kurią gerai išmanote, turite reikiamų pažinčių ir matote neišnaudotų galimybių. Gerai išmanant sritį kurioje planuojamas pradėti verslas, daug lengviau tiksliai įvertinti reikiamus veiklos resursus ir numatyti ateityje galinčius iškilti sunkumus. Konkrečios srities ekspertas yra pajėgus suplanuoti kiekvieną nedidelį, paprastam žmogui nepastebimą niuansą, kuris ateityje gali turėti didžiulę reikšmę verslo sėkmei. Juk ne veltui sakoma, kad velnias slypi detalėse.

Efektyvus verslo planavimas, turi apimti visus esminius verslo valdymo ir organizavimo elementus. Planavimo metu, verslui keliamus tikslus reikia logiškai sujungti su numatomais veiksmais ir paskirstyti tam būtinus resursus. Taip pat į planavimą būtina įtraukti tokias svarbias verslo organizavimo sritis kaip rinkodarą ir tinkamo įmonei verslo modelio parinkimą. Labai dažnai net įmonės pavadinimas turi didelę svarbą verslo sėkmei. Ypač verslo pradžioje.

Iš esmės, nesvarbu ar atliekamas stambaus, ar smulkaus verslo planavimas, planuojant turi būti aiškiai atsakyta į šiuos keturis pagrindinius klausimus:

 • Kur dabar esame?
 • Kur norime būti?
 • Kaip ten pateksime?
 • Kaip žinosime ar einame būtent ten kur norime būti?

Verslo planavimo proceso eiga ir pagrindiniai etapai: Kur dabar esame? Kur norime būti? Kaip ten pateksime? Kaip žinosime ar einame būtent ten kur norime būti?

Pirmasis verslo planavimo etapas – ar žinote kur dabar esate?

Pradedant verslo planavimą, pirma būtina įvertinti esamą situaciją ir identifikuoti visas galimybes, kuriomis jūsų verslas galėtų pasinaudoti. Verslo planavimas privalo remtis ne prielaidomis, bet patikima informacija, todėl ji turi apimti pačius naujausius rinkos tyrimus, šalies ar regiono demografinius duomenis, konkurentų analizę bei skelbiamą statistiką. Surinkta informacija turi jums padėti nustatyti tinkamus jūsų įmonės veiklos tikslus ir priimti teisingus bei pagrįstus sprendimus.

Taigi, šiame etape, atliekant verslo strateginį planavimą, svarbu ne tik apžvelgti ir tiksliai įvertinti savo įmonės stipriąsias bei silpnąsias puses, bet taip pat išanalizuoti ir esamų konkurentų veiklą. Populiariausias pasaulyje metodas šiai užduočiai atlikti yra SSGG analizė.

SSGG (arba SWOT) analizė – tai plačiai verslo praktikoje taikomas, strateginių organizacijos vystymo planų analizės modelis. Taikant šį modelį, galima labai tiksliai įvertinti bet kokios verslo įmonės stiprybes (veiklos sritis kuriose įmonė stipri ir turi pranašumą), silpnybes (veiklos sritis kurias reikia pagerinti), galimybes (sąlygas kuriomis įmonė gali pasinaudoti) bei grėsmes (sąlygas kurios įmonei gali pakenkti). Laiku atlikta SSGG analizė, padeda jau parengiamajame verslo steigimo etape išryškinti savo stipriąsias puses bei sumažinti neigiamą poveikį galinčių daryti, vidinių ir išorinių, veiksnių įtaką.

Kodėl SSGG analizė tokia svarbi?

Atsakymas paprastas. Juk žinant savo stipriąsias puses, įmonės veiklą galima sukoncentruoti būtent ten, kur jums gerai sekasi. Aiškiai suprantant savo silpnybes, verslininkai žino kokių sričių savo veikloje reikėtų šiuo metu vengti ir kur, laikui bėgant, ateityje būtų galima pasitobulinti arba rasti papildomų žinių. Šiuo klausimu dažnai padeda tinkamas įmonės organizavimas ir naujų savo srities specialistų pritraukimas į įmonę. Taip pat, įvertinę savo galimybes - aiškiai žinosite kokiais būdais jūsų įmonė gali sulaukti didesnės sėkmės, o analizuojant grėsmes - identifikuosite pagrindines kliūtis, trukdančias tos sėkmės siekti.

Antrasis verslo planavimo etapas – ar žinote kur norite būti?

Galvojant apie savo verslo ateitį, visuomet malonu įsivaizduoti įeinančius ir išeinančius laimingus klientus, dirbančius darbuotojus ir sėkmingai veikiančią įmonę. Tačiau pačioje verslo pradžioje, tokia ateitis yra graži svajonė, iki kurios įgyvendinimo reikia nueiti ilgą kelią. Kad ir kokį verslą planuotumėte, pirmuosius žingsnius versle, daug tvirčiau padės žengti aiškus žinojimas, kur jūs norite būti. Kitaip sakant, pradedant bet kokią kelionę, labai svarbu žinoti jos kryptį, o verslo kryptį jums padės nustatyti, aiškiai suformuluota jūsų įmonės misija, vizija bei tikslai.

Įmonės misija – tai verslo ar įmonės būvimo pagrindimas, plačiąja prasme apibūdinantis verslo paskirtį ir nusakantis kuria kryptimi jis eina. Aiškiai suformuluota misija padeda atsakyti į klausimus – „kodėl verslas egzistuoja?“ ir „ko verslininkas siekė pradėdamas verslą?“. Reikėtų vengti formuluoti šabloniškas, gražiai skambančias ir įspūdingas misijas, neturinčias nieko bendro su realybe. Žymiai geriau savo verslą apibūdinti paprastais žodžiais, kad verslo būvimo tikslą gerai suprastumėte jūs, jūsų darbuotojai bei klientai. Žinoma, verslui plečiantis ir keičiantis, misija taip pat gali kisti, todėl kartas nuo karto, reikėtų ją peržiūrėti bei atnaujinti.

Įmonės vizija – tai jos ateities siekiai. Vizija, glaustai ir patraukliai apibūdina įmonės veiklą, ateities norus ir svajones. Vizijoje iškeliami įmonės ateities tikslai, plėtros ir tobulėjimo planai. Nors įmonės vizija ir yra orientuota į ateitį, ji vis tiek tūrėtų būti reali. Akivaizdžiai fantastiniai verslo planai, tikrai nesužavės galimų verslo partnerių ar klientų. Visgi pagrindinis įmonės vizijos tikslas yra išreikšti norimą įmonės ateitį jos veiklos ilgalaikėje perspektyvoje.

Gerai apgalvoti tikslai, jūsų verslą ves į priekį tinkama linkme.

Vienas svarbiausių verslo planavimo etapų yra tikslų iškėlimas, kadangi tik gerai apgalvoti ir tinkamai nustatyti įmonės tikslai, leis jūsų verslui judėti į priekį.

Kodėl taip svarbu tinkamai nustatyti tikslus?

Visų pirma, tinkamai nustatytus tikslus vienodai supras visi jūsų komandos nariai. Visa jūsų komanda turi aiškiai žinoti kuria kryptimi juda įmonė ir leis tiksliai pamatuoti kiekvieno įmonės darbuotojo indėlį į bendrą tikslą.

Teisingai nustatyti tikslai, jums ir jūsų komandos nariams, leis aiškiai suprasti kokia įmone jūs siekiate tapti. Jūsų keliami tikslai turėtų būti labai konkretūs, tiksliai išmatuojami, realistiški bei turintys aiškų įgyvendinimo terminą. Geriausiai yra nustatyti trumpalaikius tikslus - paprastai apimančius 12 – 18 mėn. laikotarpį, bei ilgalaikius tikslus – maždaug 3 - 5 metams į priekį.

Trečiasis verslo planavimo etapas – ar žinote kaip ten patekti?

Nustačius konkrečius įmonės veiklos tikslus, pats laikas pasirūpinti ir šiems tikslams pasiekti reikalingos verslo sistemos organizavimu. Kalbant paprastai, organizuoti verslą reiškia pasamdyti tinkamų žinių turinčius darbuotojus, aprūpinti juos reikiama įranga bei įrankiais, paskirti jiems konkrečias užduotis ir suteikus priežastis ir motyvaciją jas atlikti, užtikrinti stabiliai veikiančią tvarką įmonėje. Taip pat, reikia turėti galvoje, kad verslo organizavimas – tai dinamiškas ir nuolat kintantis procesas. Nuolat keičiantis įmonės aplinkai, neišvengiamai nuolat turi keistis ir pati įmonė.

Kad ir kokio dydžio verslą planuojate steigti, įmonės veiklos organizavimas būtinai tūrėtų apimti šias pagrindines sritis:

 • Komanda
 • Įmonės valdymo struktūra
 • Verslo modelis
 • Finansai
 • Motyvacija

Trumpai aptarkime visas šias verslo organizavimo sritis.

Komanda – raktas į jūsų verslo sėkmę

Kuriant ir planuojant verslą visuomet reikalinga komanda. Komandinis darbas padeda įvykdyti daug daugiau užduočių nei vieno žmogaus individualios pastangos. Gera komanda – tai jūsų verslo sėkmės pagrindas, todėl jau pačioje pradžioje, labai svarbu rasti tinkamus pagrindinius įmonės darbuotojus ar įmonę steigti su tinkamais verslo partneriais. Komandoje būtinai turi būti šių trijų įmonės veiklos sričių atstovai:

 • Gamyba – būtinas žmogus, kuris apie siūlomą produktą ar paslaugą žinotų viską iki pačių smulkiausių detalių. Šis komandos narys, galėtų atsakyti į visus investuotojams arba klientams kylančius klausimus, susijusius su produkto ar paslaugos gamybine ir technologine sritimi.
 • Pardavimai – šios srities komandos narys, tūrėtų išmanyti reklamos, rinkodaros bei pardavimų sritį. Kitaip sakant, įmonei reikia žmogaus, kuris išmanytų kaip pateikti save rinkoje, pritraukti klientų ir parduoti jiems siūloma produktą ar paslaugą.
 • Finansai – tai kiekvienos įmonės kritinė sritis, todėl komandoje būtinai turi būti žmogus, kuris rūpintųsi įmonės finansiniais srautais, ieškotų investicijų pritraukimo arba palankių skolinimosi galimybių. Finansininko nereikėtų maišyti su buhalteriu. Nors šių dviejų specialistų veiklos sritys įmonei yra labai svarbios, buhalteris registruoja ūkines operacijas ir rūpinasi mokėjimų atlikimu, savo ruožtu finansininkas – vykdo įmonės veiklos analizę ir prognozavimą.

Įmonės valdymo struktūra – užtikrinkite optimalų darbo pasidalijimą

Siekiant sklandžios ir našios įmonės veiklos, joje būtina organizuoti kuo optimalesnį darbo pasidalijimą. Pagrindinis darbo pasidalijimo įmonėje tikslas – užtikrinti, kad konkrečias užduotis vykdytų tos srities specialistai, kurie tai užduočiai atlikti turi daugiausiai žinių ir geriausius įgūdžius. Tokiu atveju, skiriamos užduotys įvykdomos greitai, išnaudojant mažiausiai įmonės resursų. Darbo pasidalijimas atliekamas formuojant įmonės valdymo struktūrą.

Tipine verslo valdymo struktura: vadovas, struktūrinių padalinių vadovai ir darbuotojai.

Įmonės valdymo struktūra – tai įmonės darbuotojų išskaidymas į tam tikrus funkcinius padalinius ir tų padalinių hierarchinis išdėstymas. Hierarchija nurodo pavaldumo ryšius tarp funkcinių organizacijos padalinių ir aiškiai apibrėžia kas kam turi atsiskaityti. Aiški valdymo struktūra, padeda suskirstyti didelės apimties darbus į smulkesnes užduotis ir efektyviai koordinuoti jų vykdymo eigą. Verslo valdymas vyksta žymiai sklandžiau, kuomet kiekvienas įmonės darbuotojas aiškiai žino už ką jis ar jo kolegos yra atsakingi.

Verslo modelis – kokią vertę kursite ir parduosite savo klientams?

Verslo modelis – tai planas kaip jūsų įmonė rengiasi uždirbti pinigus. Jis turi labai tiksliai apibūdinti kaip įmonė rengiasi sukurti pridėtinę vertę klientams ir parduoti savo produktą arba paslaugą. Kitaip tariant, verslo modelis turi aiškiai atsakyti į klausimus – „ką parduosite?“, „kam parduosite?“ ir „kodėl kažkas tūrėtų pirkti būtent iš jūsų?“.

Rengiant verslo modelį, labai svarbu pasiekti, kad jis būtų ne tik pakankamai unikalus, bet ir finansiškai tvarus, todėl modelio rengimo metu, būtina atsižvelgti į daugelį niuansų. Šiuo atveju, geriausia yra naudotis praktikoje jau patikrintais ir verslo ekspertų plačiai naudojamais metodais. Vienas iš populiariausių verslo modelio rengimo metodų pasaulyje yra „Verslo modelio drobė“ arba angliškai – „Business Model Canvas“. Kuriant verslo modelį pagal šį metodą, jūs galėsite įvertinti ir aiškiai apibūdinti svarbiausius savo verslo aspektus.

Trumpai aptarkime ką jums reikės padaryti:

 • Pirma, jums reikės suformuoti savo unikalų vertės pasiūlymą – naudą, kurią gautų klientai, nusipirkę jūsų produktą ar paslaugą.
 • Tuomet turėsite suplanuoti kaip jūsų įmonėje bus atliekamas veiklos organizavimas, siekiant sukurti anksčiau suformuotą vertės pasiūlymą. Kitaip sakant, turėsite įvertinti visus reikalingus materialius, finansinius bei žmogiškuosius išteklius, kurių jums prireiks, siekiant išpildyti klientų lūkesčius.
 • Vėliau reikės numatyti kaip ir kam siūlysite savo produktą ar paslaugą. Jūsų kuriamas produktas skirtas studentams ar senjorams? Jūsų klientas daugiausiai laiko praleidžia socialiniuose tinkluose ar prie televizoriaus? Koncentruositės į prakybą internetu ar steigsite klientų aptarnavimo centrus? Šiame etape turėsite atsakyti į visus šiuos ir panašius klausimus.
 • Galiausiai įvertinsite ir sudaryto verslo modelio finansinį tvarumą. Tam reikės apskaičiuoti planuojamas pajamas (kaip ir kiek uždirbsite iš suformuoto vertės pasiūlymo?) ir planuojamas sąnaudas (kas sudaro pagrindines veiklos sąnaudas ir kiek jų patirsite?). Neužmirškite, kad įmonės valdymas, jos veikla ir darbuotojų išlaikymas, kainuoja net tuomet, kai dar nieko neuždirbate.

Finansai – kaip valdysite įmonės pinigus?

Planuojant verslą, visuomet siekiama, kad įmonės veikla būtų sėkminga ir metų pabaigoje visa komanda galėtų džiaugtis uždirbtu pelnu. Tačiau tam, kad veiklos rezultatai džiugintų, dažnai vien tik norų nepakanka. Jei įmonės finansai planuojami ir valdomi netinkamai, net ir iš pirmo žvilgsnio sėkmingai veikusio ir didelius pardavimus turinčio verslo metiniai rezultatai, gali netikėtai nuliūdinti. Efektyvus ir tinkamas įmonės finansų valdymas – vienas iš pagrindinių raktų į verslo sėkmę.

Siekiant įmonės finansus valdyti efektyviai, visų pirma reikia juos gerai susiplanuoti. Tam rengiamas ir nuolat atnaujinamas įmonės finansinis planas. Finansinis planas turi būti sudaromas vadovaujantis šalies ir regiono ekonomikos bei konkretaus verslo sektoriaus augimo prognozėmis. Sudaromo finansų plano tikslas yra numatyti ir suplanuoti įmonės veiklos finansinius poreikius ateičiai. Artimiausiu metu planuojate pradėti stambų projektą ir ketinate diegti projektų valdymo programą? Numatomas ekonomikos sulėtėjimas? Ketinate išleisti įmonės akcijas ir taip pritraukti naujų investicijų? Šie ir kiti verslo aspektai, skirtingai įtakoja būsimus įmonės pinigų srautus.

Sėkmingam įmonės valdymui, taip pat svarbu kuo efektyviau planuoti ir apyvartinį kapitalą. Nuolat stebėkite gautinų bei mokėtinų sumų apyvartas. Atkreipkite dėmesį, kad kuo gautinų sumų apyvarta lėtesnė, tuo didesnis yra jūsų įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo poreikis. Iš kitos pusės, stenkitės išsiderėti kaip galima ilgesnius jums išrašytų sąskaitų apmokėjimo terminus, kadangi kuo mokėtinų sumų padengimo terminai ilgesni, tuo įmonės apyvartinio kapitalo finansavimo poreikis yra mažesnis.

Žinoma, įmonės veikloje gali pasitaikyti laikotarpių, kuomet planuojamų piniginių įplaukų ir išlaidų balansas bus neigiamas. Tokiu atveju, reikėtų nedelsiant imtis priemonių įmonės likvidumui palaikyti. Populiariausios priemonės yra išlaidų mažinimas arba išoriniai finansavimo šaltiniai, tokie kaip verslo paskolos, trumpalaikiai kreditai verslui, faktoringas ar kredito linija.

Motyvacija – suteikite savo darbuotojams priežastį dirbti būtent pas jus

Didelė dalis verslo sėkmės priklauso nuo darbuotojų, kadangi būtent jų turimos žinios ir sukaupta patirtis, leidžia įvykdyti įmonei iškeltas užduotis ir pasiekti nustatytus tikslus. Galima sakyti, kad be ilgalaikio įmonės darbuotojų pasiaukojimo, visų tikslų pasiekti tiesiog neįmanoma. Tačiau iš kitos pusės, pritraukti ir svarbiausia, išlaikyti efektyviai ir gerai dirbančius savo srities specialistus, daugumai organizacijų darosi vis sunkiau. Taigi, be anksčiau aptartų sričių, teisingas verslo planavimas ir organizavimas, būtinai turi apimti ir darbuotojų motyvavimo priemonių diegimą.

Reikėtų paminėti, kad šiandieninių darbuotojų motyvacija, dažnai apima žymiai daugiau nei pageidaujamas atlygis, kurį darbuotojas gauna mėnesio gale. Geri santykiai tarp kolegų, tobulėjimo ir saviugdos galimybės, savo vaidmens organizacijoje bei apskritai, dirbamo darbo prasmės ir indėlio į galutinį rezultatą suvokimas – tampa ne ką mažiau svarbesniais darbuotojų motyvacinės sistemos elementais nei piniginis atlygis. Todėl nenuostabu, kad daugelyje pažangiausių pasaulio kompanijų taikomos darbuotojų motyvavimo priemonės, labai dažnai išeina už įprastų „darbuotojo-darbdavio“ santykių ribų. Į savo darbuotojus žiūrima ne kaip į konkrečias funkcijas vykdantį mechanizmą, bet pradedama domėtis kaip jie jaučiasi, kuo nusivylę arba kuo patenkinti.

Taigi, planuojant verslą, nepamirškite patys sau atsakyti į klausimą – „kodėl darbuotojai tūrėtų ateiti dirbti būtent pas mane?“.

Ketvirtasis verslo planavimo etapas - kaip žinoti ar einate ten kur norite būti?

Norint žinoti ar įmonė tikrai vystosi teisinga kryptimi, reikia nuolat analizuoti bei vertinti sukauptą įmonės finansinę, ekonominę ir kitą informaciją. Veiklos rezultatams vertinti, dažniausiai taikomas palyginamosios analizės metodas, kuomet tarpusavyje lyginami skirtingų laikotarpių pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai. Pavyzdžiui, 2020 metų II ketvirtį įmonės uždirbtas grynasis pelnas, gali būti lyginamas su 2020 metų I ketvirtį įmonės uždirbtu grynuoju pelnu.

Veiklos efektyvumui vertinti, gali būti naudojami patys įvairiausi rodikliai, tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad skirtingi verslai turi savo specifiką. Vienos įmonės veiklai kritiškai svarbūs rodikliai, gali visai neįtakoti kitos įmonės veiklos rezultatų. Dažnai pasitaiko atvejų, kuomet verslininkai stengiasi išmatuoti bei palyginti viską ir rezultate patys „paskęsta“ duomenų gausoje. Taigi, verslo efektyvumui vertinti, reikėtų pasirinkti tik pačius svarbiausius veiklos rodiklius, tiesiogiai susijusius su įmonės strateginiais tikslais bei kuriama ilgalaike verte.

Pagrindiniai veiklos rodikliai gali būti finansiniai ir nefinansiniai, tačiau svarbiausia, kad jie būtų išmatuojami. Rodiklius būtų galima suskirstyti į keturias svarbiausias verslo organizavimo sritis:

 • Finansinių rezultatų rodikliai – pardavimai, bendrasis pelnas, grynasis pelnas, pelno marža, kapitalo grąža, apyvartinio kapitalo apyvartumas ir pan.
 • Rinkodaros rezultatų rodikliai – investicijų į rinkodaros priemones grąža, lankomumas, prekės ženklo žinomumas, prekės ženklo vertė, rinkos dalis, kliento pritraukimo kaina ir pan.
 • Klientų aptarnavimo rodikliai – esamų klientų išlaikymo procentas, klientų įsitraukimo lygis, klientų pasitenkinimo lygis, reputacija, skundų skaičius ir pan.
 • Verslo valdymo rodikliai – pardavimai vienam darbuotojui, nereikalingų procesų skaičius, kliento aptarnavimo trukmė, vidutinės užsakymo įvykdymo išlaidos, darbuotojų įsitraukimo lygis ir pan.

Ar viskas ko reikia sėkmingam verslui - tai tik efektyvus ir geras verslo planavimas?

Štai ir apžvelgėme verslo planavimo eigą ir pagrindinius etapus, kuriuos nori nenori tenka praeiti daugumai verslininkų, siekiančių sukurti sėkmingai veikiantį verslą. Tačiau visi mes puikiai žinome, kad realiame gyvenime, ne viskas vyksta pagal planą, o tiksliau – jei kažkas gali įvykti ne pagal planą, tai būtinai ir įvyks. Reikėtų pasakyti, kad net ir išsamiai ir tiksliai atliktas verslo planavimas, pats savaime, nėra šimtaprocentinis būsimo verslo sėkmės garantas. Iš tiesų, tai tik viena iš daugelio sėkmingo verslo sudedamųjų dalių, kuri beje turi būti nuolat atnaujinama, koreguojama ir tikslinama.

Šiandieninių verslų sėkmę lemia daugybė įvairių veiksnių, kuriuos reikia tinkamai ir racionaliai suplanuoti bei valdyti. Įmonės valdymas, dažniausiai jau nebeapsiriboja tik užduočių skirstymu ir finansų kontrole, o tampa vienu iš svarbiausių verslo sėkmės garantu. Daugelyje sėkmingų verslo organizacijų, kuomet verslo valdymas tampa kompleksiniu ir daugialypiu procesu, diegiamos ir specialios verslo valdymo sistemos. Šios sistemos palengvina vidinė bei išorinę komunikaciją, padidina veiklos efektyvumą bei leidžia žymiai greičiau reaguoti į nuolat kintančią verslo aplinką. Akivaizdu, kad geriausius veiklos rezultatus pasiekia tos verslo organizacijos, kurios stengiasi kartu derinti ir diegti pažangiausius verslo planavimo, organizavimo bei pačios įmonės valdymo sprendimus.

Pabaigai, apibendrinsime dažniausiai pasitaikančius klausimus.

DUK

Kas yra verslo planavimas?

Verslo planavimas - tai verslo tikslų, priemonių, tikslams pasiekti ir veiksmų, priemonėms įgyvendinti, sudarymo procesas. Verslo planavimu stengiamasi suplanuoti norimą verslo ateitį ir parengti veiksmų planą, reikalingą tai ateičiai pasiekti.

Kokie yra verslo planavimo etapai?

Verslo planavimo procesas, paprastai susideda iš šių pagrindinių etapų:

 • Esamos situacijos įvertinimas
 • Svarbiausių strateginių tikslų nustatymas
 • Verslo organizavimas ir valdymas
 • Veiklos stebėsena

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.