Fizinių asmenų bankrotas – tai procedūra, kurios metu nemokiam asmeniui sudaroma galimybė atkurti savo mokumą, dalinai atsiskaitant su kreditoriais, o likusias nepadengtas skolas nurašyti. Susipažinkite su fizinio asmens bankroto Lietuvoje procedūros eiga ir sužinokite, kaip fizinis bankrotas gali padėti sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą.

Neatsakingai paimta didelė paskola, nepasisekęs verslas, gyvenimiška klaida ar kita panaši situacija, žmogų gali įklampinti į tiesiog nepakeliamas skolas, kurių grąžinti jis nėra pajėgus. Todėl asmeniui, kurio finansinė situacija neleidžia vykdyti turimų finansinių įsipareigojimų savo kreditoriams, LR Fizinių asmenų bankroto įstatymo nustatyta tvarka, gali būti suteikiama reali išeitis – fizinio asmens bankrotas. Nors iš pirmo žvilgsnio asmeninis bankrotas daugumai žmonių gali sietis su pralaimėjimu, nesėkme, nepritekliumi bei kitais nemaloniais aspektais, daugeliu atveju, būtent fizinis bankrotas yra pati palankiausia asmens turimų įsiskolinimų suvaldymo procedūra.

Fizinio asmens bankrotas Lietuvoje – kas tai?

Fizinių asmenų bankrotas – tai procedūra, kurios metu nemokiam asmeniui sudaroma galimybė atkurti savo mokumą, dalinai atsiskaitant su kreditoriais, o likusias nepadengtas skolas nurašyti.

Fizinių asmenų bankrotas Lietuvoje taikomas nuo 2013 metų, įsigaliojus Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymui. Iki šio įstatymo priėmimo Lietuvoje galėjo bankrutuoti tik juridiniai asmenys, todėl siekiantys pradėti asmeninio bankroto procedūrą fiziniai asmenys, bankrutuoti vykdavo į Didžiąją Britaniją ar kaimyninę Latviją. Fizinio asmens bankrotas – tai procesas, kurio metu siekiama atkurti bankrutuojančio asmens mokumą ir apsaugoti jį nuo sunkių ekonominių padarinių, tačiau tuo pačiu ir maksimaliai patenkinti jo kreditorių interesus. Kitaip sakant, bankroto proceso metu stengiamasi pasiekti skolininko ir jo kreditorių interesų pusiausvyrą.

Fizinio asmens bankrotas daugeliu atveju yra naudingas skolininkui, kadangi jo metu stabdomas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas bei nutraukiami visi antstolių išieškojimo veiksmai. Tai leidžia sustabdyti tolimesnį skolos augimą ir pradėti ieškoti pačių efektyviausių būdų, spręsti susidariusią finansinę situaciją. Fizinio bankroto proceso metu yra nustatomos fiksuotos skolų dengimo įmokos ir ne ilgesnis kaip 3 metų įmokų mokėjimo terminas, per kurį stengiamasi grąžinti susidariusią skolą. Proceso pabaigoje, likusios skolos yra nurašomos, kas leidžia asmeniui grįžti į visavertį gyvenimą ir jaustis pilnaverčiu visuomenės nariu.

Kita vertus, nereikėtų suprasti klaidingai – fizinio asmens bankrotas, tikrai nėra būdas lengvai atsikratyti visų turimų finansinių įsipareigojimų. Pagrindinis asmeninio bankroto tikslas yra surasti pusiausvyrą tarp skolininko mokumo atkūrimo ir jo turimų kreditinių įsipareigojimų įgyvendinimo. Svarbu pabrėžti, kad fizinių asmenų bankrotas ne tik padeda bankrutuojančiam asmeniui sugrįžti į pilnavertį gyvenimą, bet ir siekia maksimaliai apsaugoti jo kreditorių interesus. Tai reiškia, jog bankroto metu yra ieškoma abiems pusėms priimtino sprendimo varianto.

Fizinio asmens bankroto procedūra – ką svarbu žinoti?

Pagrindinis skirtumas tarp juridinio ir fizinio asmens bankroto Lietuvoje yra tas, jog iniciatyvą iškelti fizinio asmens bankroto bylą turi tik pats bankrutuojantis asmuo. Tam reikia kreiptis į gyvenamosios vietos apylinkės teismą. Teismui pateiktame pareiškime turi būti nurodytos konkrečios asmens nemokumą sukėlusios priežastys ir tai patvirtinantys dokumentai bei kita informacija. Fizinio asmens bankroto procesą galima pradėti tik tuo atveju, jeigu asmens pradelstų įsipareigojimų suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalias mėnesines algas (MMA). Beje, apie ketinimą pradėti asmeninį bankrotą būtina raštu informuoti visus savo kreditorius ne vėliau kaip prieš mėnesį iki pareiškimo pateikimo teismui dienos.

Reikia pažymėti, jog fizinio asmens nemokumas yra būtina sąlyga, kurios nenustačius bankroto procedūra negali būti pradėta. Taigi, asmuo teismui turi pateikti visą informaciją, įrodančią, kad jo nemokumas tikrai yra pagrįstas. Atkreipkite dėmesį, jog asmens nemokumui konstatuoti svarbi ne tik pati susidariusios skolos suma, bet ir realios galimybės skolą grąžinti. Kitaip sakant, net jeigu asmens skolų suma ir viršija 25 MMA, tačiau jis gauna pakankamas pajamas skoloms padengti per protingą terminą, jis nebus pripažintas nemokiu.

Jeigu teismas nusprendžia fizinio asmens bankroto bylą iškelti, tuomet prasideda sekantis bankroto proceso etapas – mokumo atkūrimo plano parengimas. Šiame plane nurodomos priemonės, kurias fizinis asmuo vykdys, kad maksimaliai sumažintų susidariusius įsiskolinimus kreditoriams. Plano įgyvendinimo trukmė gali siekti iki 3 metų, per kuriuos asmuo privalo vykdyti visus plane nurodytus įsipareigojimus. Svarbu paminėti, kad sudarytam mokumo atkūrimo planui taip pat turi pritarti ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriai.

Taigi, bankrutuojančio asmens kreditoriams pritarus sudarytam mokumo atkūrimo planui, planas yra teikiamas tvirtinti teismui. Teismui planą patvirtinus, prasideda svarbiausias asmeninio bankroto proceso etapas – mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, kuris gali trukti iki 3 metų. Per šį laikotarpį asmuo turi ne tik formaliai vykdyti plane nustatytus reikalavimus, bet dėti maksimalais pastangas grąžinti kiek įmanoma daugiau skolų. Tik tinkamai įgyvendinus mokumo atkūrimo planą, teismas priims sprendimą fizinio asmens bankroto bylą baigti. Bankroto bylą baigus, likusios fizinio asmens skolos yra nurašomos, asmens mokumas laikomas atkurtu ir asmuo gali tęsti normalų gyvenimą be skolų.

Svarbus ir bankroto administratoriaus vaidmuo

Bankroto administratorius – tai kertinė figūra, kuri leidžia užtikrinti viso fizinio asmens bankroto proceso skaidrumą. Bankroto administratorių skiria teismas, paprastai atsižvelgdamas į fizinio asmens pasiūlytą kandidatūrą. Tačiau atskirais atvejais, teismas gali nuspręsti paskirti ir kreditorių siūloma bankroto adminstratorių. Pagrindinė paskirto bankroto administratoriaus užduotis yra užtikrinti skolininko ir visų jo kreditorių interesų pusiausvyrą. Kitaip sakant, paskirtas bankroto administratorius, iš vienos pusės gina bankrutuojančio asmens interesus, o iš kitos pusės – prižiūri, kad ir bankrutuojantis asmuo vykdytų savo įsipareigojimus kreditoriams.

Asmeninis bankrotas reikalauja teisinių žinių

Svarbu pažymėti, kad fizinio asmens bankroto procedūra yra teisinis procesas, todėl norint pradėti ir sėkmingai užbaigti asmeninį bankrotą, reikia gerai išmanyti visų procedūrų eigą bei turėti teisinių žinių. Paprastam žmogui, nesusidūrusiam su teisinėmis procedūromis, išsikelti, vykdyti ir užbaigti bankroto procesą pagal visus teisės aktų reikalavimus, gali būti nepaprastai sudėtinga. Dėl šios priežasties, rekomenduojame kreiptis pagalbos į bankroto teisę išmanančius specialistus, kurie gali suteikti profesionalią konsultaciją bei parengti visus procesinius dokumentus.

Asmeninio bankroto privalumai ir trūkumai

Bene pagrindinis asmeninio bankroto privalumas yra žmogaus finansinės situacijos stabilizacija. Bankroto proceso metu sudarytame mokumo atkūrimo plane, realiai įvertinamos bankrutuojančio asmens pragyvenimui būtinos išlaidos ir jo galimybės padengti turimus įsiskolinimus. Asmeninio bankroto metu yra stabdomas palūkanų ir delspinigių skaičiavimas bei nutraukiami visi antstolių išieškojimo veiksmai, todėl susikaupusios skolos nebedidėja. Turėdamas galimybę oriai išgyventi, bankrutuojantis asmuo gali didesnį dėmesį skirti turimų skolų grąžinimui ar geriau apmokamo darbo paieškai.

Kita vertus, bankrutuojančiam asmeniui taip pat taikoma ir nemažai suvaržymų. Reikia turėti omenyje, kad ilgiausias galimas mokumo atkūrimo plano terminas yra 3 metai, o tai nėra itin ilgas terminas visoms skoloms grąžinti. Realiu, bankroto procedūrą pradėjusio asmens, turto valdytoju tampa teismo paskirtas bankroto administratorius. Dėl šios priežasties, bankrutuojantis asmuo nebeturi galimybės savo nuožiūra naudotis uždirbtomis piniginėmis lėšomis ar laisvai disponuoti nekilnojamuoju ir kilnojamu turtu. Taip pat, bankrutuojantis asmuo, savo individualią ar kitą ūkinę veiklą gali vykdyti tik teismo leidimu ir tik tuo atveju, jei iš veiklos gaunamos pajamos bus skiriamos skolų grąžinimui.

Asmeninis bankrotas – tai antras šansas sąžiningam žmogui

Svarstant apie galimybę skelbti asmeninį bankrotą, labai svarbu suprasti, jog bankroto iškėlimas nėra būdas pabėgti nuo savo susikaupusių finansinių įsipareigojimų. Bankroto proceso metu atsiranda galimybė rasti skolininko bei jo kreditorių interesų pusiausvyrą ir tuo pačiu, padėti bankrutuojančiam asmeniui sugrįžti į visavertę ekonominę veiklą. Kita vertus, reikėtų nepamiršti, jog asmeninio bankroto proceso metu, taip pat stengiamasi maksimaliai patenkinti ir teisėtus kreditorių interesus. Taigi, galima teigti, jog fizinio asmens bankrotas Lietuvoje – tai antras šansas sąžiningam žmogui atkurti savo mokumą ir pradėti naują finansiškai pilnavertį gyvenimą.

Straipsnio santrauka
Asmeninis bankrotas Lietuvoje – antras šansas ir galimybė sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą

Straipsnio pavadinimas: Asmeninis bankrotas Lietuvoje – antras šansas ir galimybė sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą

Aprašymas: Fizinių asmenų bankrotas – tai procedūra, kurios metu nemokiam asmeniui sudaroma galimybė atkurti savo mokumą, dalinai atsiskaitant su kreditoriais, o likusias nepadengtas skolas nurašyti. Susipažinkite su fizinio asmens bankroto Lietuvoje procedūros eiga ir sužinokite, kaip fizinis bankrotas gali padėti sugrįžti į ekonomiškai visavertį gyvenimą.

Paskelba: 2022-07-15

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.