Investicijos – kas tai yra? Investicijų rūšys ir pagrindiniai investavimo principai. Sužinokite kaip galite įdarbinti laisvas lėšas. Investicijos – tai puikus būdas uždirbti papildomų pinigų!

Investicijos tai piniginės lėšos ar kitoks turtas, kuris buvo išleistas, siekiant išsaugoti arba padidinti jo vertę ateityje.

Galima sakyti, kad šiais laikas investavimas po truputį jau tampa savaime suprantamu dalyku visiems žmonėms. Kuomet už banke laikomus indėlius gaunamos palūkanos net neviršija šalyje esančio infliacijos lygio, daugeliui darosi aišku, kad neįdarbinti pinigai praranda savo vertę. Taigi, investuoti tikrai verta, tačiau ką daryti žmonėms, kurie dar nėra labai gerai susipažinę su investavimu bei pagrindiniais investavimo principais? Iš tiesų, siekiant, kad jūsų investicijos būtų sėkmingos, prieš pradedant savo pinigus investuoti, vertėtų gerai išmokti nors investavimo pagrindus. Taigi, šiame straipsnyje kviečiame išsiaiškinti kas yra investicijos ir susipažinti su pagrindinėmis investicijų rūšimis.

Investicijos – kas tai?

Kalbant paprastai, investicijos tai jūsų piniginės lėšos ar kitoks turtas, kuris buvo išleistas, siekiant išsaugoti arba padidinti jo vertę ateityje. Kitaip sakant, jei išleidote 100 eurų, kad po mėnesio atgautumėte 110 eurų – sveikiname, jūs investavote, o jūsų investuoti pinigai buvo investicija. Investicijomis užsiima žmonės turintys laisvų lėšų ir siekiantys laikui bėgant padidinti savo turto vertę. Šiais laikais norint pradėti investuoti, tikrai nebūtina sėdėti ant didelio pinigų maišo, kadangi įvairios šiuolaikinės investavimo platformos, suteikia galimybę kiekvienam pradėti investuoti net ir turint tik 10 eurų. Tačiau apie tai į ką investuoti pakalbėsime kitame straipsnyje, kadangi pirma mums reikėtų tiksliau išsiaiškinti kaip investicijos yra skirstomos ir kokios yra pagrindinės investicijų rūšys.

Taigi, visos mūsų daromos investicijos, iš esmės, gali būti suskirstytos į finansines ir nefinansines investicijas. Finansinės investicijos – tai įvairūs skolos bei nuosavybės vertybiniai popieriai, pinigų rinkos priemonės bei kiti investavimo produktai, suteikiantys teisę investuoti į turtą netiesiogiai (pačio turto neperkant, o tik įgyjant teises į turtą). Tuo tarpu nefinansines investicijas dar galima būtų pavadinti investicijomis į kapitalą, kadangi jos yra daromos konkrečiam materialiam arba nematerialiam turtui sukurti, jam įsigyti ar padidinti jo vertei. Kitaip sakant, nefinansinės investicijos – tai tiesioginės investicijos į materialų ir nematerialų turtą.

Pagrindinis visų finansinių investicijų tikslas, žinoma, yra pelnas. Tačiau iš kitos pusės, didesnis pelnas visuomet yra susijęs ir su didesne rizika, todėl investuojant į vertybinius popierius visuomet reikia pasverti norimą uždirbti pelną ir prisiimamą investavimo riziką. Finansinės investicijos yra žymiai likvidesnės ir mobilesnės nei nefinansinės investicijos, tačiau pastarosios pasižymi didesniu stabilumu.

Pagrindinės finansinės investicijos

 • Akcijos – nuosavybės vertybinis popierius, suteikiantis teisę tapti vienu iš jį išleidusios bendrovės savininkų ir uždirbti iš mokamų dividendų arba pačios bendrovės vertės padidėjimo.
 • Obligacijos – skolos vertybinis popierius, kuris leidžia skolinti pinigus valstybėms, valdžios institucijoms arba verslo organizacijoms.
 • Pinigai – tai grynieji pinigai jūsų stalčiuje, pinigai banko sąskaitose, indėliai, iždo vekseliai ir kitos panašios trumpalaikės investavimo priemonės. Prie finansinių investicijų būtų galima priskirti ir investavimą P2P platformose.
 • Investiciniai fondai – profesionalių valdytojų valdomi investiciniai portfeliai, kurių vienu iš dalininkų galima tapti nusipirkus jų platinamų fondų vienetų.
 • Išvestinės finansinės priemonės – tai sudėtingi ir tik investavimo profesionalams skirti finansiniai instrumentai, dažniausiai skirstomi į ateities (angl. Futures), pasirinkimo (angl. Options), apsikeitimo (angl. Swaps) bei išankstinius (angl. Forwards) sandorius.

Pagrindinės nefinansinės investicijos

 • Nekilnojamas turtas – investicinės grąžos galima tikėtis iš nekilnojamo turto projektų vystymo, turto nuomos ar turto vertės padidėjimo.
 • Taurieji metalai – investicijos į tauriuosius metalus dažniausiai daromos perkant juos fiziškai. Galima įsigyti investicinių monetų arba investicinių metalo luitų. Dažniausiai yra perkamas auksas, sidabras, platina bei paladis.
 • Kolekcinės vertybės – kolekcininkų ir investuotojų tarpe galima rasti tikrai daug turinčių vertę ir ją ilgainiui išlaikančių daiktų: įvairūs meno kūriniai, papuošalai, kolekciniai vynai, monetos, sendaikčiai ir pan.
 • Kitas materialus turtas, naudojamas veikloje – tai tiesioginės investicijos į verslą ar kitą vykdomą veiklą, kuomet yra perkamas tam tikras turtas, kurio pagalba bus organizuojama ekonominė veikla ir uždirbamas pelnas.

Visos daromos investicijos gali būti suskirstytos į finansines ir nefinansines investicijas.

Investicijų rūšys

Skirtingo tipo investicijos pasižymi ne tik skirtinga grąža, bet ir skirtingomis rizikomis, investavimo laikotarpiais ar net pačio investuotojo dalyvavimu jose. Todėl norint teisingai savo investicijas įvertinti, suplanuoti bei išnagrinėti, jas taip pat reikėtų mokėti skirstyti ir pagal kitus požymius.

Pagal investuotojo įtaką bendrovės valdymui investicijos skirstomos:

 • Aktyvios investicijos – investuotojas dalyvauja bendrovės valdyme ir sprendimų priėmime. Investuotojas turi savo atstovus bendrovės valdymo organuose ir esant reikalui gali imtis veiksmų bendrovės veiklos rezultatams gerinti.
 • Pasyvios investicijos – investuotojas nedalyvauja bendrovės valdyme. Jei investuotojo bendrovės veiklos rezultatai netenkina, jis gali tiesiog parduoti turimus vertybinius popierius ir pinigus investuoti kitur. Pasyviomis taip pat laikomos investicijos į investicinius fondus.

Pagal investuotojo dalyvavimą investavimo procese galima išskirti šias investicijų rūšis:

 • Tiesioginės investicijos – tai investicijos pačiai bendrovei steigti ar jos įstatiniam kapitalui formuoti. Taip pat tiesioginėmis investicijomis gali būti įsigyjamas jau veikiančios bendrovės kapitalas ar jo dalis. Įsigyta bendrovės kapitalo dalis, leidžia investuotojui aktyviai dalyvauti bendrovės valdyme ir daryti įtaką jos veiklai.
 • Netiesioginės investicijos – tai investicijos per kitus asmenis ar finansines institucijas, kuomet investuotojo įsigyta bendrovės kapitalo dalis, nesuteikia jam galimybės daryti didesnę įtaką bendrovės veiklai.

Pagal investavimo trukmę, investicijos galėtų būti skirstomos sekančiai:

 • Ilgalaikės investicijos – tai pinigų įdarbinimas ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.
 • Trumpalaikės investicijos – tai investavimas trumpesniam nei vienerių metų laikotarpiui.

Pagal tai, kaip investuotojas siekia gauti investicinę grąžą, investicijos skirstomos į šias tris rūšis:

 • Pinigų srauto investicijos – investicija vertinama pagal jos kuriamą pinigų srautą investuotojui. Pagrindinis tokios investicijos tikslas yra užtikrinti, kad iš investicijos gaunama grąžą būtų didesnė nei išlaidos, patirtos investiciją įsigyjant.
 • Kapitalo investicijos – investicija vertinama atsižvelgiant į jos vertės pokyčius. Pagrindinis tokios investicijos tikslas yra pasiekti, kad investicijos vertė būtų didesnė nei prieš ją įsigyjant ir toliau nuolat didėtų.
 • Mišrios investicijos – tarpinis variantas tarp pinigų srauto ir kapitalo investicijų. Tokiomis investicijomis siekiama generuoti pastovų pinigų srautą ir įvertinti įsigytos investicijos vertės padidėjimą. Mišrios investicijų rūšies pavyzdys būtų nekilnojamo turto pirkimas nuomai. Šiuo atveju, investuotojas uždirba iš nuomos pajamų (pinigų srautas) ir tikisi nekilnojamo turto objekto vertės padidėjimo ateityje (kapitalas).

Investicijų rūšys taip pat gali būti skirstomos ir pagal pačio investuotojo statusą:

 • Valstybės investicijos – tai valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšomis daromos investicijos, kuriomis siekiama patenkinti įvairius valstybės ar savivaldybių poreikius.
 • Privačios investicijos – tai viso, Lietuvos bei užsienio valstybių, privataus sektoriaus subjektų investicijos.

Investicijas taip pat galima skirstyti pagal investuotojo nuolatinę buveinę:

 • Vidaus investicijos – tai šalies rezidentų investicijos savo šalyje. Pavyzdžiui, Lietuvos Respublikoje reziduojančių fizinių ir juridinių asmenų investicijos Lietuvoje yra laikomos vidaus investicijomis.
 • Užsienio investicijos – tai užsienio valstybėse reziduojančių fizinių bei juridinių asmenų investicijos Lietuvoje.

Na, o patys investuotojai dar gali būti skirstomi į šias rūšis:

 • Instituciniai investuotojai – tai draudimo kompanijos, investiciniai ir pensijų fondai bei kitos stambios finansinės institucijos.
 • Individualūs investuotojai – tai individualūs asmenys ar nedidelės asmenų grupės.

Pagrindiniai investavimo principai pradedantiems investuotojams

Taigi, investicijos mums leidžia įdarbinti savo pinigus ir tikėtis uždirbti tam tikrą investicinę grąžą. Iš tiesų, stebėti kaip pinigai daro pinigus yra tikrai smagu, todėl susipažinti nors su pagrindiniais investavimo principais būtų naudinga kiekvienam savarankiškai savo finansus tvarkančiam žmogui. Nors žodis „investicijos“ pradžioje gali skambėti kiek sudėtingai, tačiau gerai išmoktas investuotojo pradžiamokslis, neabejotinai padės anksčiau ar vėliau pasiekti finansinę nepriklausomybę kiekvienam to norinčiam.

Svarbu suprasti, kad savo investicijoms tikrai nebūtina skirti dešimčių tūkstančių eurų, kadangi šiais laikais pradėti investuoti galima ir su kelias dešimt eurų per mėnesį. Žinoma, toks investavimas nepadarys jūsų turtuoliu per vieną naktį, tačiau leis pradėti formuoti savo investavimo strategiją bei apskritai, praktiškai pajusti kas yra investavimas.

Straipsnio santrauka
Investicijos – susipažinkime su pagrindiniais investavimo principais

Straipsnio pavadinimas: Investicijos – susipažinkime su pagrindiniais investavimo principais

Aprašymas: Investicijos – kas tai yra? Investicijų rūšys ir pagrindiniai investavimo principai. Sužinokite kaip galite įdarbinti laisvas lėšas. Investicijos – tai puikus būdas uždirbti papildomų pinigų!

Paskelba: 2021-02-18

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.