SWIFT arba BIC kodas - tai unikalus kodas, susidedantis iš 8 arba 11 raidinių ir skaitinių simbolių, priskirtų visiems bankams ir finansų įstaigoms. Šiame straipsnyje jūs sužinosite, ką reiškia SWIFT, kas yra BIC kodas, kokią informaciją šis kodas slepia ir kur apskritai SWIFT/BIC kodą galima surasti.

BIC kodas - tai unikalus kodas, susidedantis iš 8 arba 11 raidinių ir skaitinių simbolių, priskirtų visiems bankams ir finansų įstaigoms.

SWIFT kodai, taip pat žinomi kaip BIC kodai (angl. Bank Identifier Codes) - tai unikalus simbolių rinkinys, naudojamas konkrečioms finansų įstaigoms visame pasaulyje identifikuoti. Galite apie šiuos kodus galvoti kaip apie unikalius bankų numerius, leidžiančius sklandžiai bendrauti ir saugiai atlikti operacijas tarptautiniu mastu. Kiekvienas SWIFT kodas susideda iš 8 arba 11 raidinių ir skaitinių simbolių ir pateikia vertingos informacijos apie patį banką ir jo vietą.

SWIFT kodo paskirtis ir standartas

Šiandieninėje, glaudžiai tarpusavyje susietoje pasaulio ekonomikoje, tarptautiniai sandoriai tapo įprastu dalyku. Nesvarbu, ar tai būtų pinigų siuntimas draugui į užsienį, įmonės pavedimas užsienio partneriams ar tiesiog investicijos užsienio šalyje - patikimos ir standartizuotos bankų identifikavimo sistemos poreikis yra akivaizdus. Štai čia ir atsiranda SWIFT arba BIC kodai, kurie yra kertinis sklandžių ir greitų tarptautinių finansinių sandorių komponentas.

SWIFT yra „Pasaulinės tarpbankinių finansinių telekomunikacijų draugijos“ trumpinys (angl. Society for World Interbank Financial Telecommunication). Ši tarptautinė organizacija buvo įkurta Briuselyje (Belgija) 1973 metais. Organizacijos tikslas yra sudaryti palankias sąlygas tarptautiniam bendravimui tarp bankų, kad jie galėtų atlikti ir gauti tarptautinius pervedimus naudodami bendrą pranešimų platformą, kalbą bei kompiuterinę sistemą. Šiandien SWIFT teikia šifruotų pranešimų siuntimo paslaugas daugiau nei 11000 finansinių institucijų visame pasaulyje.

Kas yra BIC banko kodas?

BIC reiškia „Banko identifikacijos kodą“ (angl. Bank Identifier Code), kurį paprastai išduoda SWIFT organizacija. Praktikoje naudojami dviejų tipų BIC kodai – aštuonių ženklų BIC kodai (BIC8) ir vienuolikos ženklų BIC kodai (BIC11):

  • BIC8 gali identifikuoti konkrečią finansinę įstaigą šalyje.
  • BIC11 gali identifikuoti konkrečios finansinės įstaigos filialą šalyje.

Vėliau BIC kodas buvo patvirtintas Tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) kaip tarptautinių finansinių operacijų maršrutų standartas. Po to, kai BIC kodą patvirtino ISO, jis pasauliniu mastu buvo giliai įtrauktas į finansinių mokėjimų ir užsienio valiutos keitimo infrastruktūrą. Beje, ISO ir toliau reglamentuoja šį BIC kodą pagal ISO 9362 standartą, o SWIFT yra atsakinga už BIC išdavimą finansinėms ir nefinansinėms institucijoms.

Taigi, pagrindinis SWIFT/BIC kodų tikslas yra įgalinti saugų ir efektyvų ryšį tarp finansų įstaigų, užtikrinant, kad tarptautinių pinigų pervedimų metu, lėšos būtų nukreiptos į tinkamą banką gavėją. SWIFT kodai yra būtini tikrinant gavėjo banką ir siekiant sumažinti klaidų ar neteisingai nukreiptų mokėjimų riziką. Be to, SWIFT kodai atlieka esminį vaidmenį tarptautinėje prekyboje, palengvindami lėšų pervedimą už prekes ir paslaugas tarp įmonių, esančių įvairiose šalyse.

SWIFT kodo struktūra - ką slepia tie nesuprantami skaičiai?

Iš pirmo žvilgsnio SWIFT kodas gali pasirodyti kaip atsitiktinė raidžių ir skaičių seka. Tačiau kiekvienas kode esantis simbolis tarnauja tam tikram tikslui, savyje saugodamas vertingą informaciją apie banką ir jo vietą. Išskaidykime standartinio SWIFT kodo komponentus:

Iš pirmo žvilgsnio SWIFT kodas gali pasirodyti kaip atsitiktinė raidžių ir skaičių seka. Tačiau kiekvienas kode esantis simbolis tarnauja tam tikram tikslui, savyje saugodamas vertingą informaciją apie banką ir jo vietą.

  • Banko kodas (4 simboliai): pirmieji keturi SWIFT kodo simboliai reiškia banko kodą, dar žinomą kaip banko identifikatorius. Šis segmentas identifikuoja konkrečią finansų įstaigą ar banką, dalyvaujantį sandoryje. Pavyzdžiui, „AAAA“ gali reikšti konkretų banką SWIFT tinkle.
  • Šalies kodas (2 simboliai): kiti du simboliai po banko kodo nurodo šalies kodą. Šis segmentas nurodo šalį, kurioje yra registruotas arba įsikūręs bankas. Pavyzdžiui, „US“ reiškia JAV, „DE“ reiškia Vokietiją, o „GB“ reiškia Jungtinę Karalystę ir t.t.
  • Vietos kodas (2 simboliai): trečiasis SWIFT kodo segmentas, žinomas kaip vietos kodas, dar labiau susiaurina banko geografinę vietą šalyje. Tai gali reikšti konkretų miestą ar regioną, kuriame yra pagrindinė banko buveinė arba žinomas filialas. Pavyzdžiui, jei bankas yra JAV, tuomet „NY“ paprastai nurodo Niujorką.
  • Filialo kodas (neprivaloma) (3 simboliai): kai kuriuose SWIFT koduose gali būti pasirenkamas trijų simbolių filialo kodas, suteikiantis išsamesnės informacijos apie konkretų banko skyrių. Šis segmentas ne visada yra SWIFT koduose, nes tiesiog ne visi bankai turi savo atskirus filialus.

Taigi, šie keturi segmentai, visi kartu ir sudaro išskirtinį SWIFT arba BIC kodą, kuris tiksliai identifikuoja konkrečią finansų įstaigą ir jos vietą pasauliniu mastu. Tokia standartizuota struktūra užtikrina sklandų ryšį tarp bankų ir tikslų lėšų nukreipimą tarptautinių sandorių metu.

Kaip veikia SWIFT/BIC kodai?

SWIFT/BIC kodai atlieka lemiamą vaidmenį finansų įstaigoms komunikuojant tarpusavyje. Kai atliekama tarptautinė finansinė operacija, siuntėjo bankas į mokėjimo nurodymą įtraukia gavėjo banko SWIFT kodą. Tai leidžia bankui siuntėjui, saugiai ir tiesiogiai persiųsti lėšas numatytam gavėjui, nerizikuojant, kad siunčiamos lėšos bus prarastos ar nukreiptos ne ten kur reikia.

SWIFT kodai yra ypač svarbūs korespondentinėje bankininkystėje, kur siekiant palengvinti tarptautines operacijas, bankai turi vieni kitų sąskaitas. Tokiais atvejais, SWIFT kodas yra raktas norint pasiekti gavėjo banko sąskaitą ir tiksliai pervesti lėšas.

Be to, SWIFT/BIC kodai leidžia finansų įstaigoms keistis svarbia informacija, tokia kaip operacijos būsena, sąskaitos informacija ar atitikties duomenys. Tokiu būdu yra užtikrinamas sklandus ir patikimas finansinių pranešimų srautą visame pasaulyje.

SWIFT kodas ir IBAN - koks jų ryšys?

Nors SWIFT kodai ir tarptautiniai banko sąskaitų numeriai (IBAN) atlieka esminį vaidmenį vykdant tarptautinius pinigų pervedimus, tačiau jų paskirtis skiriasi. SWIFT kodai pirmiausia identifikuoja gavėjo banką ir užtikrina saugų ryšį pervedimo proceso metu. Tuo tarpu IBAN yra naudojamas konkrečioms banko sąskaitoms identifikuoti.

IBAN plačiai naudojamas Europos šalyse bei kai kuriuose kituose regionuose ir tarnauja kaip standartizuotas banko sąskaitų numerių formatas. IBAN numeris, naudojant unikalų kodą, kuris gali būti sudarytas net iki 34 simbolių, gali identifikuoti banko sąskaitą bet kurioje pasaulio vietoje.

Kai kuriais atvejais, ypač atliekant tarptautinius pinigų pervedimus, jums gali prireikti tiek gavėjo banko SWIFT kodo, tiek ir sąskaitos turėtojo IBAN. Visa tai reikalinga tam, kad būtų užtikrinta, jog jūsų lėšos saugiai patektų į tinkamą sąskaitą.

Kur rasti savo banko BIC/SWIFT kodą?

BIC/SWIFT kodą turėtumėte rasti banko sąskaitos išrašuose. Jūsų banko SWIFT kodas tikrai bus įtrauktas internetinės bankininkystės ataskaitose. Šį koda taip pat greičiausiai rasite tarp jūsų banko kontaktinės informacijos. Ieškodami kodo galite susidurti su tokiais pavadinimais: SWIFT kodas, BIC/SWIFT kodas, SWIFT/BIC kodas ar SWIFT identifikatorius.

Lietuvoje veikiančių bankų SWIFT/BIC kodai

Žemiau rasite populiariausių Lietuvoje veikiančių bankų SWIFT/BIC kodų sąrašą. Tačiau būkite atsargūs, darant mokėjimą visuomet dar kartą patikrinkite savo įvedamų duomenų tikslumą!

Bankų SWIFT/BIC kodai
BankasBanko SWIFT/BIC kodas
Lietuvos Bankas LIABLT2
SEB CBVILT2X
Swedbank HABALT22
Luminor AGBLLT2X
Šiaulių Bankas CBSBLT26
Medicinos Bankas MDBALT22
Citadelė INDULT2X
Paysera EVIULT2VXXX
REVOLUT REVOLT21XXX
Fjord Bankas FJORLT21XXX
Lietuvos Centrinė kredito unija LCKULT22XXX

SWIFT kodo svarba tarptautinėje bankininkystėje

Apibendrinant galima teigti, kad SWIFT kodai sukėlė revoliuciją tarptautinėje bankininkystėje suteikdami standartizuotą ir saugią priemonę finansų įstaigoms identifikuoti vienai kitą. Šie unikalūs kodai, kaip esminis SWIFT pranešimų sistemos komponentas, atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad lėšos būtų tiksliai ir efektyviai pervedamos numatytiems gavėjams. Tačiau SWIFT kodų naudojimas neapsaugo nuo klaidų, todėl atlikdami pavedimus, visuomet išlikite budrūs ir patikrinkite įvedamus duomenis.

Straipsnio santrauka
Kas yra SWIFT (BIC) kodas ir kur jį galima rasti?

Straipsnio pavadinimas: Kas yra SWIFT (BIC) kodas ir kur jį galima rasti?

Aprašymas: SWIFT arba BIC kodas - tai unikalus kodas, susidedantis iš 8 arba 11 raidinių ir skaitinių simbolių, priskirtų visiems bankams ir finansų įstaigoms. Šiame straipsnyje jūs sužinosite, ką reiškia SWIFT, kas yra BIC kodas, kokią informaciją šis kodas slepia ir kur apskritai SWIFT/BIC kodą galima surasti.

Paskelba: 2023-08-03

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.