Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas – tai viena svarbiausių sėkmingos įmonės veiklos prielaidų. Sužinokite kaip motyvuoti darbuotojus ir pasiekti aukščiausią jų produktyvumo lygį.

Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas – tai viena svarbiausių sėkmingos įmonės veiklos prielaidų.

Visos šiuolaikiniame verslo pasaulyje veikiančios įmonės ir organizacijos, siekiančios kuo didesnio veiklos efektyvumo, vienaip ar kitaip, stengiasi didinti savo darbuotojų produktyvumą ir lojalumą. To pasėkoje, vadovai nuolat priversti ieškoti naujų ir svarbiausia, veiksmingų darbuotojų įsitraukimo į įmonės veiklą sprendimų. Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, jog toli ieškoti nereikia, juk visiems savaime suprantama, kad vienas iš geriausių būdų šiems tikslams pasiekti – tai darbuotojų motyvavimas. Tačiau iš kitos pusės, tokioje konkurencingoje ir dėl didelės emigracijos nuolat besikeičiančioje Lietuvos darbo rinkoje, verslui vis sunkiau darosi išlaikyti gerus specialistus. Situacijoje, kuomet didesnis atlyginimas tapo savaime suprantamu dalyku, vadovai turi mokėti ne tik giliau pažvelgti į įmonės kolektyve vykstančius procesus, bet ir išmokti taikyti kai kada ir netradicinius darbuotojų motyvavimo būdus.

Taigi, ką reikėtų daryti vadovams, kad jų darbuotojai ne tik efektyviai bei produktyviai dirbtų, bet ir būtų lojalūs jų organizacijoms? Šiame straipsnyje kartu pabandysime surasti atsakymus šį svarbų klausimą, todėl kviečiame skaityti toliau.

Darbuotojų motyvacijos svarba sėkmingai įmonės veiklai

Darbuotojų motyvavimas – tai labai svarbus kiekvienos įmonės veiklos aspektas, kurį deja dažnai pamiršta verslininkai. Teisingas verslo organizavimas, neišvengiamai turi apimti ir darbuotojų motyvavimo sistemos kūrimą. Juk nemaža dalis verslo sėkmės priklauso būtent nuo darbuotojų, kitaip sakant – komandos. Tik įmonės darbuotojų turimos žinios ir patirtis, leidžia laiku atlikti jiems patikėtas užduotis ir galiausiai pasiekti keliamus tikslus. Tiesą sakant, kai kurių tikslų, be lojalių įmonei darbuotojų ilgalaikio pasiaukojimo, pasiekti tiesiog neįmanoma.

Taigi, darbuotojų motyvacijos žinios yra svarbios kiekvienam vadovui, siekiančiam padidinti įmonės veiklos efektyvumą. Darbuotojų motyvacija yra būtina sąlyga siekiant įmonėje išlaikyti gerus savo srities specialistus bei padidinti jų darbo našumą. Kaip bežiūrėsi, būtent žmonės yra daugumos organizacijų pagrindinis kapitalas, todėl geri vadovai turi žinoti efektyvius būdus kaip motyvuoti darbuotojus.

Kvalifikuotų darbuotojų trūkumas ir didelė jų kaita yra vienas rimčiausių iššūkių, su kuriuo susiduria Lietuvoje veikiančios įmonės. Nuolat besikeičiantis personalas mažina įmonės veiklos efektyvumą ir gebėjimą konkuruoti tarptautinėje rinkoje. Kuomet gebėjimas pritraukti ir svarbiausia, išlaikyti geriausius savo specialistus, tampa vienu iš svarbiausių įrankių konkurencinėje kovoje, tinkamas darbuotojų motyvavimas įmonėje, neabejotinai tūrėtų tapti viena iš prioritetinių veiklos sričių. Juk motyvuotas darbuotojas jaučia žymiai didesnę atsakomybę aptarnaudamas klientus, vykdydamas užduotis bei siekdamas rezultato.

Tad kaip teisingai motyvuoti darbuotojus ir sukurti veiksmingą jų skatinimo sistemą?    

Motyvuojanti aplinka – pirma sukurkite aplinką, kurioje darbuotojai motyvuosis patys

Daugelis įmonių vadovų vis dar mano, kad efektyviausias darbuotojų skatinimas yra susijęs su pinigais bei įvairiais priedais prie atlyginimo. Tačiau kuomet kalbame apie tinkamą darbuotojų motyvaciją, galvoje turime turėti sistemą, sujungiančią socialinius, materialinius bei psichologinius veiksnius į vieną visumą bei skatinančią darbuotojus stipriau įsitraukti į organizacijos veiklą. Kitaip sakant, norėdami įmonėje matyti efektyviai dirbančius darbuotojus, turime joje sukurti tokią atmosferą, kuri pati savaime ir motyvuotų, ir skatintų.

Motyvuojanti darbo aplinka - sukurkite aplinką kurioje darbuotojai patys motyvuotūsi.

Praktikoje galima išskirti šiuos pagrindinius veiksnius, formuojančius organizacijų mikroklimatą bei lemiančius kiekvieno jų darbuotojo įsitraukimą į veiklą ir motyvaciją dirbti:

 • Darbuotojo vertė
 • Užtikrintumo jausmas
 • Sprendimų priėmimo laisvė
 • Socialiniai ryšiai

Darbuotojo vertė

Kiekvienas darbuotojas turi jaustis svarbus ir reikalingas organizacijai kurioje dirba. Vadovas turėtų įsiklausyti į savo darbuotojų nuomonę profesiniais klausimais, leisti jiems dalyvauti organizacijos strateginių planų bei uždavinių planavime ar svarbių sprendimų priėmime. Jei darbuotojas, gerai atlikęs užduotį sulaukia vadovo pagyrimo, jis jaučiasi įvertintas, todėl tikėtina, kad atlikdamas kitas užduotis ateityje, taip pat dės didesnes pastangas. Kiekvienam darbuotojui svarbu aiškiai žinoti kuriame organizacijos hierarchijos laiptelyje jis stovi ir ką turėtų daryti, kad pakiltų aukščiau. Darbuotojų tiesioginis dalyvavimas svarbių organizacijai klausimų sprendime, neabejotinai yra didelė motyvuojanti jėga, todėl kuo svarbesnis įmonei darbuotojas jausis, tuo energingiau vykdys jam pavestas užduotis.

Užtikrintumo jausmas

Darbuotojams savo darbe labai svarbu jaustis užtikrintai. Neužtikrintumas, atitraukia darbuotojų dėmesį nuo tiesioginių užduočių ir verčia daug laiko skirti veiklai, nekuriančiai jokios pridėtinės vertės įmonei. Kiekvieną darbuotoją reikėtų aiškiai supažindinti su jo asmeniniais ir visos komandos  tikslais bei tiksliai įvardinti kokių darbo rezultatų įmonės vadovai tikisi. Stiprinti darbuotojų užtikrintumą taip pat padeda nuolatinis dalijimasis informacija bei darbuotojų įtraukimas į organizacijos strateginių klausimų sprendimą. Kuomet ilgalaikiai įmonės tikslai ir uždaviniai yra suplanuojami kartu su jos darbuotojais, tai stipriai didina ir darbuotojų motyvaciją pasiekti jų pačių užsibrėžtus tikslus.

Sprendimų priėmimo laisvė

Viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, kodėl darbuotojai palieka dideles įmones ir keliasi dirbti į mažesnes, kartais ir už mažesnį atlyginimą – tai galimybė pačiam priimti sprendimus. Iš esmės, čia svarbiausia net ne tai, kokio lygmens sprendimų priėmimo laisvę vadovai turėtų suteikti savo darbuotojams. Svarbiausia yra parodyti pasitikėjimą ir įvardinti, kad tam tikrus sprendimus darbuotojas gali priimti savo nuožiūra. Sprendimų priėmimo laisvė yra vienas iš efektyviausių darbuotojų motyvavimo būdų, kadangi veikdami iš dalies autonomiškai, darbuotojai atsakingiau siekia galutinio rezultato.

Socialiniai ryšiai

Žmogus yra socialinis gyvūnas, todėl net pasąmonės lygmenyje siekia jungtis į įvairias socialines grupes. Atsižvelgiant į tai, įmonėje reikia formuoti komandinio darbo principais pagrįstas tradicijas ir kurti aplinką, kurioje kiekvienas įmonės darbuotojas galėtų jaustis kaip lygiavertis komandos narys. Glaudūs komandiniai ryšiai bei pasitikėjimo vienas kitu atmosfera, lemia efektyvesnį dalijimąsi informacija. Ir atvirkščiai, jei darbuotojas nesijaučia dalimi įmonės kolektyvo, jis pradeda ieškoti kitų alternatyvų, kurios dažniausiai baigiasi darbo keitimu.

Darbuotojų motyvavimo priemonės

Darbuotojų motyvavimo primonės - tai tam tikrų motyvavimo ir skatinimo priemonių taikymas.

Personalo motyvavimas darbe netūrėtų apsiriboti vien tik aplinkos, kurioje visiems patogu ir malonu dirbti kūrimu. Kiekvienas darbuotojas yra individualus, todėl geri vadovai privalo mokėti įvertinti ir individualius savo darbuotojų poreikius. Efektyvus įmonės valdymas turi apimti ne tik savaime suprantamą, savalaikį darbo užmokesčio mokėjimą darbuotojams, bet ir tam tikrų motyvavimo ir skatinimo priemonių taikymą.

Paprastai darbuotojų motyvavimo priemonės yra skirstomos  į šias grupes:

 • Piniginės motyvavimo priemonės
 • Nepiniginės motyvavimo priemonės

Piniginės motyvavimo priemonės

Darbuotojų motyvavimas, visų pirma neabejotinai asocijuojasi su darbuotojo atlyginimo pakėlimu ar kažkokiu kitu finansiniu paskatinimu. Tikriausiai nieko nenustebinsime pasakę, kad darbuotojai į darbą eina dėl pinigų, todėl jų noras kuo daugiau uždirbti yra savaime suprantamas. Kita vertus, didesnis atlyginimas, dažnai nereiškia geriau ar efektyviau atliekamo darbo. Apskritai, finansinis darbuotojų skatinimas geriausiai veikia tuomet, kai yra tiesioginis ryšys tarp atlyginimo ir darbo rezultatų. Jei tiesioginio ryšio nėra, piniginės motyvavimo priemonės dažniausiai nepasiekia savo tikslų arba būna trumpalaikės.

Nepiniginės motyvavimo priemonės

Didžiausiose ir pažangiausiose pasaulio kompanijose, sparčiai populiarėja ir nepiniginiai darbuotojų skatinimo būdai. Šių skatinimo būdų yra labai skirtingų ir tiesą sakant, kiekviena kompanija, dažniausiai taiko savo metodus. Tačiau visas nepinigines darbuotojų motyvavimo priemones sieja vienas bendras bruožas – šios priemonės akcentuoja darbuotoją ir žiūri į jį kaip žmogų, o ne mažą sraigtelį didelės mašinos mechanizme.

Iš kitos pusės, naudojant nepiniginius darbuotojų motyvavimo būdus, labai svarbu gerai apgalvoti kokias emocijas kiekvienam darbuotojui, naudojamos priemonės gali sukelti. Juk skirtingi žmonės į įvairias situacijas taip pat reaguoja skirtingai. Pavyzdžiui, jei dalis kolektyvo nemoka plaukti, o įmonė visiems savo darbuotojams nuperka abonementus į baseiną, daliai darbuotojų toks sprendimas gali sukelti ir negatyvias emocijas.

Efektyviausi ir dažniausiai įvairių kompanijų naudojami nepiniginiai darbuotojų motyvavimo būdai yra šie:

 • Bendros nedarbinės veiklos. Tai matyt dažniausiai pasitaikantis darbuotojų motyvavimo būdas. Bendros veiklos padeda geriau pažinti kolegas, rasti bendrų pomėgių ir interesų bei stiprina viso kolektyvo komandinę dvasią. Akivaizdu, kad glaudesnis ryšys tarp kolegų, sąlygoja ne tik gerą darbinę atmosferą įmonėje, bet ir padeda kokybiškiau atlikti darbą. Taigi, bendrų žygių, išvykų, šventinių vakarėlių ar kitų bendrų veiklų datos, turėtų būti sužymėtos kiekvieno įmonės vadovo kalendoriuje.
 • Lankstus darbo grafikas. Šiais laikais technologijos gali suteikti labai lanksčių būdų darbo procesui organizuoti. Ne paslaptis, kad kiekvienas verslas orientuojasi ne į procesą, bet į galutinį rezultatą. Tai kodėl darbuotojui nepalikus teisės nuspręsti kaip to rezultato pasiekti? Suteikus darbuotojui pasitikėjimo kreditą ir pavyzdžiui, leidus jam pačiam nutarti dirbti iš namų ar iš ofiso, ne tik parodysite pasitikėjimą juo kaip specialistu, bet ir motyvuosite energingiau siekti galutinio rezultato.
 • Horizontalios karjeros galimybės. Pasirodo, kad nauja darbuotojų karta nėra taip stipriai suinteresuota vertikaliu kopimu karjeros laiptais. Taigi, kaip motyvuoti darbuotojus, kurių nedomina aukštesnės pareigos? Atsakymas – horizontali karjera. Horizontali karjera, jauniems įmonės darbuotojams leidžia įgyti naujų įgūdžių, lankstumo, pasidalinti patirtimi bei artimiau susipažinti visa organizacija.
 • Saviugdos ir tobulėjimo galimybės. Visiems žmonėms svarbu nestovėti vietoje ir nuolat tobulėti. Įmonių darbuotojai, norėdami išlaikyti savo kvalifikaciją, taip pat turi tobulėti ir kaip specialistai ir kaip asmenybės. Tai suprasdamos daugelis įmonių siunčia savo darbuotojus į įvairius kursus, mokymus bei seminarus. Įgytos naujos žinios didina darbuotojų pasitikėjimą savimi bei lojalumą įmonei.
 • Skaidrumas. Įmonė turi dalintis savo veiklos rezultatais ir kita informacija su darbuotojais. Dirbant toje pačioje informacinėje aplinkoje, paprastai kyla mažiau nesusipratimų, apkalbų ir kitų veiksnių, neigiamai veikiančių pačią įmonę.

Darbuotojų motyvacija – tai šiuolaikinio verslo bruožas

Atsižvelgiant į skelbiamus emigracijos rodiklius, akivaizdu, kad vienas didžiausių dabartinio verslo iššūkių Lietuvoje – tai kvalifikuotų darbuotojų pritraukimas ir išlaikymas. Dauguma šiuolaikinių verslo organizacijų suprato, kad tokie dalykai, kaip įdomus darbas, gera darbo aplinka, tobulėjimo galimybės ar puikūs santykiai su kolegomis, ne ką mažiau svarbūs nei trokštamas atlyginimo dydis. Todėl visai neatsitiktinai, sėkmingiausiai pasaulyje veikiančios bendrovės, didelį dėmesį skiria ne vien tik savo pelno eilutei, bet ir ilgalaikių darbuotojų skatinimo programų įgyvendinimui.

Apibendrinant, galima pasakyti, kad geriausius šansus išgyventi kiekvieną dieną besikeičiančiame šiuolaikiniame pasaulyje turės tie verslai, kurie geriausiai supras tinkamo darbuotojų motyvavimo svarbą galutiniam veiklos rezultatui.

Straipsnio santrauka
Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės, kurias sėkmingas verslas tiesiog privalo žinoti ir taikyti

Straipsnio pavadinimas: Efektyvios darbuotojų motyvavimo priemonės, kurias sėkmingas verslas tiesiog privalo žinoti ir taikyti

Aprašymas: Darbuotojų motyvavimas ir skatinimas – tai viena svarbiausių sėkmingos įmonės veiklos prielaidų. Sužinokite kaip motyvuoti darbuotojus ir pasiekti aukščiausią jų produktyvumo lygį.

Paskelba: 2020-04-10

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.