Kodėl aiškiai suformuluota įmonės vizija, misija bei įmonės vertybės yra tokios svarbios verslo sėkmei? Ir kaip įmonės tikslai ir uždaviniai gali padėti plėtoti jūsų verslo viziją? Apie visa tai sužinosite šiame straipsnyje.

Įmonės vizija ir misija bei įmonės vertybės padeda plėtoti verslą ir leidžia jūsų darbuotojams pasijusti įmonės dalimi bei būti lojalesniems.

Kuriant naują įmonę, daugiausia dėmesio paprastai yra skiriama praktiniams dalykams: verslo planui, patalpų paieškai, darbuotojų samdymui ir t. t. Tokie dalykai kaip įmonės vizija ir misija bei įmonės vertybės dažniausiai paliekami nuošaly ar atidedami „geresniems laikams“. Kartais gali atrodyti, kad verslo viziją turi tik itin didelės ir pasaulyje gerai žinomos kompanijos, o jūsų įmonei – mažai ir dar tik pradedančiai veiklą – šie „žaidimai žodžiais“ nėra labai reikalingi. Visgi tyrimai rodo, kad aiškiai suformuotos įmonės vertybės ne tik padeda plėtoti verslą ar siųsti konkrečią reklaminę žinutę potencialiems klientams, bet ir leidžia jūsų darbuotojams pasijusti įmonės dalimi ir būti lojalesniems bei geriau atlikti savo pareigas. Taigi, šiame straipsnyje kartu su jumis išsiaiškinsime, kas yra įmonės vizija ir misija, kam reikalingos įmonės vertybės bei panagrinėsime, kuo šie trys dalykai yra svarbūs jūsų verslo gerovei.

Įmonės misija – kas mes ir ko mes siekiame?

Įmonės misija yra pats plačiausias jūsų įmonės veiklos apibūdinimas. Jis gali nusakyti bendrą jūsų verslo kryptį, siekius ar ateities planus. Įmonės misija gali būti sutalpinta į vieną sakinį arba su detaliais paaiškinimais išdėstyta net keliose ilgose pastraipose, tačiau svarbiausia, kad joje būtų nurodyti patys svarbiausi elementai ­– jūsų įmonės arba verslo tikslai (ko jūs siekiate savo veikla?) ir atsakyta į klausimą, kokia apskritai yra jūsų įmonės paskirtis (kodėl jūsų įmonė išvis turi egzistuoti?).

Viena didžiausių įmonių pasaulyje, „Google“, savo misiją apibrėžia trumpai ir aiškiai: „Mūsų misija yra surūšiuoti viso pasaulio informaciją, kad ji būtų universaliai prieinama ir naudinga.“ Kaip matote, nors misija yra apibrėžta itin trumpai, tačiau joje telpa visi svarbiausi akcentai. Iš misijos matyti, kad įmonės pagrindinė veiklos sritis yra susijusi su šiuo metu egzistuojančios informacijos valdymu, taip pat atsiskleidžia įmonės siekis – šią informaciją padaryti kiek įmanoma labiau prieinamą ir pasiekiamą visame pasaulyje. Taigi šiame neilgame sakinyje telpa ir nuoroda į tai, kad „Google“ veikia ar siekia veikti visame pasaulyje. Net jei niekada nebūtume girdėję įmonės pavadinimo, perskaitę jų misiją galėtume suprasti, kad jie turi itin didelių siekių ir ambicijų, tapti viena didžiausių įmonių pasaulyje. Žinoma, laikui bėgant įmonės misija gali keistis, priklausomai nuo to, kokios naujos technologijos ir veiklos kryptys atsiranda, todėl normali praktika laikas nuo laiko esamą verslo misiją peržiūrėti ir, jei reikia, ją papildyti arba išvis pakeisti.

Įmonės vizija – kaip mes įgyvendinsime savo misiją?

Įmonės viziją reikėtų suprasti kaip įmonės misijos paaiškinimą. Taigi, įmonės misija ir vizija yra neatskiriami dalykai ir visuomet būna šalia. Įmonės vizija turi atskleisti kokie aspektai, žingsniai yra svarbiausi, norint įgyvendinti įmonės misiją. Jūsų verslo vizijoje turėtų glaustai atsispindėti įmonės veikla jos struktūra bei papildomi įmonės siekiai ir atsakomybės. Verslo vizija gali būti išdėstyta tiek ir rišliu tekstu, tiek ir punktais. Joje verta sutalpinti įmonės svajones, planus ir ateities siekius. Šie verslo tikslai gali būti tiek ir nuolatiniai, taikomi iškart, tokie kaip išlaikyti tam tikrą prekių ar paslaugų teikimo lygį, tiek ir ilgalaikiai, tolimi, pavyzdžiui, siekti, kad įmonė tam tikrą dalį nuo pelno skirtų socialiniams projektams finansuoti.

Jau išsiaiškinome kokia yra „Google“ misija, o štai jų vizija, atrodytų, galėtų būti „tapti lyderiu tarp interneto paieškos tiekėjų“ ar „sukaupti didžiausią informacijos kiekį“. Galbūt kažkada tai iš tiesų buvo „Google“ vizijos dalimi. Tačiau dabar, nuolat prastėjant globalinio atšilimo situacijai, įmonės (ypač tokios didelės kaip „Google“) turi ne tik gerai atlikti savo tiesioginį darbą, bet ir prisidėti prie ekologinių iniciatyvų.

Šiuo metu „Google“ įmonės vizija atsiskleidžia dabartiniuose jos įsipareigojimuose, kurie, atsižvelgiant į aplinkos pokyčius, taip pat gali kisti. Pavyzdžiui, per tris veiklos dešimtmečius „Google“ nuolat didelį dėmesį skyrė ekologijai, šį dešimtmetį „Google“ koncentruojasi į konkretų tarpinį tikslą, kuris yra iki 2030 m. tapti neutralia įmone pagal pagaminamą anglies dioksidą. Dėl augančio žmonių susidomėjimo ekologija, „Google“ gali tikėtis išlaikyti lyderės pozicijas ir vykdyti savo misiją tik tuo atveju, jei ji patenkins augančius vartotojų poreikius dėl atsakingo vartojimo ir gamybos. Tai tik vienas pavyzdys, iliustruojantis tai, kaip svarbu kompleksiškai žvelgti į savo įmonės veiklą ir verslo strategiją apskritai.

Įmonės vertybės – kas mums yra svarbu?

Įmonės misija ir vizija, tai du kertiniai akmenys, apibūdinantys jūsų verslo tikslus, idėją ir, apskritai, verslo buvimo prasmę. Tačiau įmonės vertybės, tai labiau apčiuopiamas parametras, kurį gali imti ir „pasimatuoti“, „pasitikrinti“, ar jūsų verslas, kuriame nors jo gyvavimo etape nenuklydo nuo pirminės idėjos. Įmonės vertybės – tai praktinės gairės, vienijančios įmonės darbuotojus, kuriems rūpi įmonės sėkmė.

Įmonės vertybėse kiekvienas darbuotojas turėtų rasti atsakymą kaip jam elgtis vienu ar kitu atveju. Įmonės klientams vertybės turėtų atskleisti, kokių principų laikosi įmonė, kokių priemonių ji gali imtis, norėdama įgyvendinti savo vizijos žingsnius ir laikydamasi savo misijos nubrėžto įmonės koncepto. Įmonės vertybės gali būti susijusios tiek su jos vykdoma veikla, pavyzdžiui, konkrečių inovacijų siekis, tam tikrų veiklą gerinančių priemonių įgyvendinimas ir pan., taip pat įmonės vertybės svarbios ir įmonės komunikacijai. Kalbant apie išorės komunikaciją svarbu apibrėžti, kokių vertybių bus laikomasi aptarnaujant klientus ar bendraujant su verslo partneriais.

Darbuotojų lojalumas įmonei yra susijęs su įmonės vizija ir misija

Aiškiai apibrėžti įmonės tikslai ir verslo vizija, neša stiprią žinutę darbuotojams apie tai, kur juda įmonė ir leidžia juos motyvuoti.

Įmonės misija, vizija ir vertybės, atrodytų, gali būti puikiai panaudojamos reklaminėms reikmėms, nes iš esmės būtent jos atskleidžia tai, kas įmonė yra, ko ji siekia ir kaip to siekia. Tačiau aiškiai suformuota jūsų verslo vizija taip pat yra svarbi ir patiems įmonės darbuotojams. Tie darbuotojai, kurie tiksliai žino įmonės viziją ar jos vertybes, paprastai yra ištikimesni savo įmonei, nėra linkę ieškoti naujo darbo bei dirba žymiai našiau už tuos, kurie nežino, ko savo veikla siekia jų įmonė.

Taigi, verslo kūrimas ir vystymas netūrėtų apsiriboti tik verslo planų rašymu ir užsakymų bei finansavimo paieška. Įmonių vadovams turėtų būti svarbu pasirūpinti savo įmonės misijos ir vizijos suformulavimu. Aiškiai apibrėžti įmonės tikslai ir verslo vizija, neša stiprią žinutę darbuotojams apie tai, kad vadovas žino, kuria kryptimi įmonė juda. Tai darbuotojų akyse užtikrina įmonės stabilumą, kadangi įmonė negyvena tik šia diena, o žiūri į priekį. Pasitikėjimas ir tikėjimas savo įmone didina darbuotojų motyvaciją bei skatina didesnį jų lojalumą bei darbo našumą. Aiškiai žinant, ko įmonė siekia, yra daugiau motyvacijos prisidėti savo kasdieniu darbu prie bendro tikslo. Todėl įmonės misijos, vizijos bei vertybių svarbos nereikėtų iš anksto nuvertinti, o geriau skirti pakankamai laiko jų suformulavimui ir darbuotojų supažindinimui su jomis.

Straipsnio santrauka
Įmonės vizija, misija ir vertybės – kaip aiškūs įmonės tikslai formuoja jūsų verslo ateitį?

Straipsnio pavadinimas: Įmonės vizija, misija ir vertybės – kaip aiškūs įmonės tikslai formuoja jūsų verslo ateitį?

Aprašymas: Kodėl aiškiai suformuluota įmonės vizija, misija bei įmonės vertybės yra tokios svarbios verslo sėkmei? Ir kaip įmonės tikslai ir uždaviniai gali padėti plėtoti jūsų verslo viziją? Apie visa tai sužinosite šiame straipsnyje.

Paskelba: 2020-09-23

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.