Buto nuomos sutarties pavyzdys ir šablonas. Būsto nuomos sutartis – tai Nuomotojo ir Nuomininko susitarimas, kai Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai naudoti ir valdyti gyvenamąsias patalpas. Sužinokite kokius dalykus būtina aptarti kiekvienu atveju, sudarant buto nuomos sutartį.

Bendrąja prasme, pagal buto nuomos (arba namo nuomos) sutartį buto nuomotojas, laikinai perduoda nuomininkui valdyti ir naudotis gyvenamosiomis patalpomis, o nuomininkas už tai įsipareigoja mokėti sutartą nuomos mokestį.

Tikriausiai daugeliui iš mūsų, vienaip ar kitaip yra tekę susidurti su būsto nuomos reikalais. Dažniausiai būsto ieškome nuomai, kiek rečiau, patys siūlome būstą išsinuomoti kitiems žmonėms. Iš esmės, buto nuomos atveju, gyvenamo ploto savininko ir nuomininko interesai yra labai skirtingi. Pavyzdžiui, nuomotojas, siekia išnuomoti turimą būstą, uždirbti kuo didesnes pajamas ir neturėti jokių bėdų dėl nuomininko. Tuo tarpu nuomininkas, nori gauti būstą gyvenimui kuo geresnėmis sąlygomis bei turėti konkrečias garantijas dėl nuomos termino, kainos ir panašių dalykų. Tokius skirtingus abiejų šalių interesus geriausiai suderina buto nuomos sutartis, kurią visuomet rekomenduojame sudaryti.

Buto nuomos sutartis – tai susitarimas, kuris naudingas tiek būsto nuomotojui, tiek ir nuomininkui, nes padeda aiškiai sureguliuoti abiejų šalių santykius bei nustato jų teises ir pareigas. Siekiant iš anksto užbėgti už akių galimiems nesutarimams, būsto nuomos sutartyje turėtų būti aptarti visi svarbiausi buto ar namo nuomos aspektai. Taigi, šiame straipsnyje norėtume patarti kaip pasirengti tokią buto nuomos sutartį, kuri užtikrintų nuomotojo ir nuomininko poreikius, bei leistų išvengti nereikalingų ginčų.

Jūsų patogumui, mūsų siūlomas buto nuomos sutarties šablonas:

Buto nuomos sutartis – sąlygos, kurios privalo būti jūsų sutartyje

Bendrąja prasme, pagal buto nuomos (arba namo nuomos) sutartį buto nuomotojas, laikinai perduoda nuomininkui valdyti ir naudotis gyvenamosiomis patalpomis, o nuomininkas už tai įsipareigoja mokėti sutartą nuomos mokestį. Buto nuomos sutartis gali būti rašytinė arba sudaroma žodžiu. Tiesa, išvengti galimų ginčų arba juos spręsti, geriausiai padeda būtent raštu įforminti susitarimai, todėl mes rekomenduojame, bet kokias sutartis visuomet sudaryti tik rašytine forma. Rašytinė būsto nuomos sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai abi šalys ją pasirašo.

Bet kuri buto nuomos sutartis privalo turėti esmines sąlygas, kurių nesant, pati sutartis prastų savo prasmę. Joje turi būti detaliai aprašytas pats nuomojamas būstas ir pagrindiniai jo požymiai, pagal kuriuos būtų galima aiškiai nustatyti, ką tiksliai nuomotojas perduoda nuomininkui. Taigi, nuomos sutartyje būtinai turi būti nurodyta ir aprašyta:

 • Aiškiai identifikuotos nuomos sutarties šalys – nurodykite nuomotojo ir nuomininko vardus, pavardes, asmens kodus bei kontaktinius duomenis.
 • Nuomojamo būsto adresas – nurodykite tikslų nuomojamo buto adresą.
 • Kambarių ir kitų patalpų skaičius ir bendras plotas – nurodykite kiek kambarių nuomojama (gal nuomojate ne visą butą, o tik kambarį?), koks bendras nuomojamo būsto plotas. Kai kada prie nuomos sutarties tiesiog yra pridedama buto eksplikacija.
 • Būste esanti techninė įranga – būtinai aprašykite bute esančią ir nuomininkui perduodamą buitinę ar kitą techninę įrangą. Techninės įrangos būklę naudinga fiksuoti tiek nuomotojui, tiek ir nuomininkui.
 • Nuomos mokesčio dydis ir mokėjimo tvarka – aiškiai nurodykite nuomos mokesčio dydį, mokėjimo formą (grynieji ar pavedimu), periodiškumą (paprastai mokama kas mėnesį) bei mokėjimo terminus (iki kelintos mėnesio dienos mokestis turi būti sumokėtas).
 • Atsiskaitymų už komunalinius patarnavimus tvarka – komunalinių patarnavimų mokesčius moka pats nuomininkas ar nuomotojas.
 • Būsto priklausiniai ir naudojimosi jais tvarka – jei nuomojamas butas turi automobilio stovėjimo vietą, garažą ar rūsį, būtinai nurodykite ar jie nuomojami kartu su būstu. Kartais, buto nuomotojas nepageidauja, kad nuomininkas naudotųsi ir pašto dėžute, todėl tikrai nepakenktų į buto nuomos sutartį įtraukti ir šį aspektą.

Būsto nuomos sutartis – kiti klausimai kuriuos reikėtų aptarti

Be svarbiausių buto nuomos sutarties sąlygų, joje taip pat reikėtų aptarti ir kitus nuomotojui ir nuomininkui svarbius klausimus. Labai dažnai pasirašomos pakankamai šabloninės nuomos sutartys, kuriose nėra numatomi ar aptariami papildomi nuomotojo ir nuomininko poreikiai. Atminkite, kuo daugiau klausimų aptarsite būsto nuomos sutartyje, tuo lengviau bus galima spręsti galimus ginčus ateityje. Taigi, į sudaromą buto nuomos sutartį taip pat rekomenduojame įtraukti šiuos klausimus:

 • Nuomos terminas – buto nuomos sutartis gali būti terminuota arba neterminuota. Nors galima sudaryti ir neterminuotą nuomos sutartį, tačiau mes rekomenduojame visada sutartyje nurodyti tikslų terminą, kuriam laikui yra nuomojamas būstas. Aiškus terminas yra naudingas tiek nuomotojui, tiek ir nuomininkui, kadangi leidžia iš anksto planuoti būsimus veiksmus. Į sutartį taip pat galima įtraukti nuostatą, kad pasibaigus nuomos terminui, nuomininkas turi pirmenybės teisę būstą nuomotis toliau, jei tinkamai vykdė sutarties sąlygas.
 • Užstatas (depozitas) – nuomojant būstą, nuomotojas paprastai reikalauja sumokėti užstatą, kaip garantiją, kad atsiradus žalai ar vėluojant mokėti sutartą nuomos mokestį, nuomotojas galėtų padengti atsiradusius nuostolius. Taigi, būsto nuomos sutartyje reikėtų aiškiai įvardinti užstato dydį ir kaip jis bus vėliau grąžinamas.
 • Nuomos mokesčio dydžio peržiūros tvarka – gyvenimas nestovi vietoje, todėl ekonominė situacija šalyje nuomos sutartį pasirašius, po metų gali būti visiškai kitokia. Būtent dėl šios priežasties, buto nuomos sutartyje reikėtų numatyti galimybę, periodiškai arba pasibaigus nuomos terminui, peržiūrėti nuomos mokesčio dydį.
 • Būsto perdavimas/priėmimas – prie buto nuomos sutarties, taip pat turėtų būti pridedamas ir taip vadinamas perdavimo-priėmimo aktas, kuriame būtų atlikta nuomai perduodamo buto fotofiksacija, užfiksuoti visų skaitliukų rodmenys, išvardinta bute esanti buitinė ir kita technika bei aprašomi esami defektai. Perdavimo-priėmimo aktas vėliau gali labai padėti išvengti įvairių nesusipratimų, pasibaigus būsto nuomos terminui. Tai pat rekomenduojame sudaryti ir būsto grąžinimo aktą, kuriuo nuomininkas grąžintų būstą nuomotojui, o nuomotojas patvirtintų, kad jokių pretenzijų dėl grąžinamo turto būklės neturi.
 • Sutarties nutraukimo tvarka – sudarant terminuotą buto nuomos sutartį, taip pat tikslinga aptarti ir jos nutraukimo anksčiau laiko pasekmes abejoms sutarties šalims. Ar nuomos sutartį galima nutraukti anksčiau laiko? Kokios baudos taikomos, jei sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės. Ar sutartis gali būti nutraukta bendru šalių susitarimu? Šiuos dalykus reikėtų būtinai aptarti, kadangi niekada negali žinoti kas įvyks ateityje.
 • Gyvūnų laikymas – būtinai įtraukite į buto nuomos sutartį sąlygą dėl gyvūnų laikymo. Aiškiai nurodykite draudžiama ar leidžiama nuomojamame bute laikyti naminius gyvūnus.

 • Subnuomos galimybė – kartais įvyksta gan kuriozinių atvejų, kuomet atvykęs patikrinti nuomojamą būstą, būsto savininkas jame randa visai ne tuos žmones, kuriems būstą išnuomojo. Norint išvengti panašių situacijų, rekomenduojame į sutartį įtraukti nuostatą, draudžiančią nuomininkui subnuomoti būstą tretiesiems asmenims. Dar geriau, jei sutartyje taip pat atsirastų sąlyga, leidžianti nuomininkui nuomojamą būstą naudoti tik savo asmeninėms gyvenamosioms reikmėms.
 • Nuomojamo būsto apžiūros tvarka – pasirašant buto nuomos sutartį, reikėtų sutarti ir dėl galimų nuomojamo būsto apžiūrų. Jei būsto savininkas pageidauja, nuomos sutartyje gali būti numatyta galimybė, įspėjus nuomininką prieš sutartą terminą, patekti į išnuomotas patalpas ir jas apžiūrėti. Tokiu atveju, nuomininkui turėtų būti nustatyta pareiga, suteikti galimybes sutartu laiku patekti nuomotojui į patalpas. Žinoma, jei nuomininkas nepageidauja būsto savininko vizitų, tuomet sutartyje turėtų būti nustatyta, jog nuomos sutarties galiojimo metu, nuomojamas būstas nebus apžiūrimas.
 • Būsto einamasis ir kapitalinis remontas – vienas iš dažniausių ginčo tarp nuomotojo ir nuomininko objektų yra nuomojamų patalpų remontas bei kas turėtų padengti šių darbų sąnaudas. Todėl buto nuomos sutartyje tikrai pravartu nustatyti tiek einamojo, tiek ir kapitalinio remonto tvarką. Paprastai už kapitalinį remontą būna atsakingas nuomotojas, o už einamąjį remontą – nuomininkas. Žinoma, tokiu atveju taip pat nepakenktų tiksliau apsibrėžti ką mes laikome kapitaliniu ir einamuoju remontu. Kapitalinis remontas – tai pastato laikančiųjų konstrukcijų stiprinimas bei keitimas. Pastato sienų, stogo, lubų, pamatų, inžinerinių sistemų ar jų elementų remontas. Tuo tarpu einamasis remontas daugiau yra susijęs su nuomininko pareiga išlaikyti nuomojamą būstą tvarkingą ar atlyginti turtui padarytą žalą. Einamuoju remontu galima laikyti tiesiog lemputės ar rozetės keitimą, įbrėžimų sienose užglaistymą ir kitus panašaus pobūdžio nedidelius darbus.
 • Buitinės ir kitos technikos remontas – dar vienas dažnas ginčų objektas yra sugedusios buitinės ar kitos technikos remonto ar keitimo nauja išlaidų padengimas. Paprastai praktika tokia, kad dėl senumo ir nusidėvėjimo sugedusią techniką remontuoja ar keičia nuomotojas, o dėl netinkamo naudojimo sugedusios technikos remonto ar keitimo išlaidas dengia nuomininkas. Žinoma, kartais tikrai sunku pasakyti dėl kokių tiksliai priežasčių technika sugedo, todėl tokius klausimus reikėtų stengtis spręsti geranoriškai.
 • Teisė deklaruoti savo gyvenamąją vietą nuomojamame būste – paprastai, pasirašyta būsto nuomos sutartis gali tapti teisiniu pagrindu nuomininkui deklaruoti savo gyvenamąją vietą nuomojamame būste. Taigi, sutartyje turėtų būti aiškiai išreikštas nuomotojo sutikimas arba nesutikimas nuomininkui deklaruoti čia savo gyvenamąją vietą.
 • Turto draudimas – atsargumas gėdos nedaro, todėl nuomininkui labai pravartu pasidomėti ar būstas kuriame jis gyvens ir jame esantis turtas yra apdrausti. Būsto draudimas, atsitikus nelaimei, gali apsaugoti nuo didelių nuostolių, todėl prieš pasirašant nuomos sutartį, būtinai aptarkite su nuomotoju galimybę apsidrausti būsto ir jame esančio turto bei būsto valdytojo civilinės atsakomybės draudimais.

Sudaryti rašytinę būsto nuomos sutartį verta nuomininkui ir nuomotojui

Pabaigai reikėtų pasakyti, kad praktikoje vis dar pakankamai dažnai pasitaiko atvejų, kuomet tiek būsto nuomotojai, tiek ir nuomininkai vengia sudaryti rašytinės formos nuomos sutartis. Tokiais atvejais sudaromi paprasti žodiniai susitarimai ir pasiliaujama vienas kito gera valia. Tačiau praktika rodo, jog panaši situacija gali būti pavojinga abejoms tokio žodinio susitarimo pusėms. Nuomotojas gali susidurti su nuomos mokesčio nemokėjimu, o nuomininkui, netikėtai nutraukta nuoma, gali sujaukti ilgai brandintus planus. Taigi, sudaryti buto nuomos sutartį rašytine forma, tikrai apsimoka.

 

Straipsnio santrauka
Buto arba namo nuomos sutartis – ką būtina aptarti sudarant bet kokią būsto nuomos sutartį?

Straipsnio pavadinimas: Buto arba namo nuomos sutartis – ką būtina aptarti sudarant bet kokią būsto nuomos sutartį?

Aprašymas: Buto nuomos sutarties pavyzdys ir šablonas. Būsto nuomos sutartis – tai Nuomotojo ir Nuomininko susitarimas, kai Nuomotojas perduoda Nuomininkui laikinai naudoti ir valdyti gyvenamąsias patalpas. Sužinokite kokius dalykus būtina aptarti kiekvienu atveju, sudarant buto nuomos sutartį.

Paskelba: 2021-06-14

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.