Pajamų pripažinimui naudojamas pinigų arba kaupimo apskaitos principai. Dauguma atvejų, praktikoje taikomas būtent kaupimo principas, tačiau taip pat yra išimčių, kuomet apskaitoje leidžiama taikyti ir pinigų apskaitos principą. Sužinokite, kaip veikia šie du skirtingi apskaitos principai ir išmokite juos taikyti praktikoje.

Dauguma atvejų, iš veiklos gaunamos pajamos yra pripažįstamos pagal pajamų kaupimo apskaitos principus. Tačiau praktikoje pasitaiko išimčių, kuomet apskaitant gaunamas pajamas leidžiama taikyti pinigų apskaitos principą. Tiesą sakant, būtent šioje vietoje daugeliui jaunų pradedančių verslininkų ir kyla nemažai klausimų. Juk skirtingi pajamų pripažinimo principai lemia pakankamai svarius skirtumus ir buhalterijoje. Dėl šios priežasties visiems verslininkams svarbu gerai žinoti tiek kaupimo, tiek ir pinigų apskaitos principų pagrindus. Taigi, šiame straipsnyje ne tik susipažinsime su kaupimo ir pinigų apskaitos principų praktiniu taikymu, bet ir išsiaiškinsime esminius skirtumus tarp jų.

Pajamų pripažinimui naudojamas pinigų arba kaupimo apskaitos principai. Dauguma atvejų, praktikoje taikomas būtent kaupimo principas, tačiau taip pat yra išimčių, kuomet apskaitoje leidžiama taikyti ir pinigų apskaitos principą.

Kaupimo apskaitos principas

Pagal finansų apskaitoje taikomą kaupimo principą, pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos yra uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimo momentą. Pajamos iš prekių ar kito turto pardavimo laikomos uždirbtomis tada, kai šios prekės ar turtas yra parduotas. Pajamos už darbus ar paslaugas laikomos uždirbtomis tada, kai darbai ar paslaugos yra atlikti.

Kitaip sakant, kaupimo principas apskaitoje reiškia, kad uždirbtos pajamos registruojamos tuomet, kai pardavėjas įvykdo savo susitarimo dalį ir išrašo sąskaitą, o visa su prekėmis, turtu, paslaugomis ar darbais susijusi nauda yra perduodama pirkėjui, nepaisant fakto, kad pinigai dar nėra faktiškai gauti. Vadovaujantis Pajamų mokesčio įstatymu, pajamos yra pripažįstamos būtent pagal kaupimo principą, išskyrus tam tikras nustatytas išimtis.

Pinigų apskaitos principas

Pagal pinigų apskaitos principą, pajamos yra pripažįstamos faktiniu pajamų gavimo momentu. Faktinis pajamų gavimo momentas yra ne tik sumokėjimas pinigais, bet ir atsiskaitymas natūra (mainai į kitas prekes ar paslaugas), įsipareigojimų perdavimas ar kitokio pobūdžio atsiskaitymas. Kitaip sakant, visiškai nesvarbu kada įvyko prekės pardavimas ar paslaugos suteikimas, pajamos yra pripažįstamos tuomet, kai faktiškai gaunami pinigai.

Taigi, esminis pinigų apskaitos principo ir kaupimo principo skirtumas yra atsiskaitymo už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas pripažinimo momentas. Kai yra taikomas pinigų apskaitos principas, uždirbtos pajamos pelno mokesčiui apskaičiuoti neregistruojamos tol, kol faktiškai nėra gauti pinigai ar nėra atsiskaitoma kitokiu būdu. Kuomet taikomas kaupimo principas, uždirbtos pajamos pelno mokesčiui apskaičiuoti yra registruojamos išrašius sąskaitą, neatsižvelgiant į faktinį apmokėjimo momentą.

Pinigų apskaitos principą gali taikyti naujai registruoti juridiniai asmenys, jeigu numato, jog jų pajamos per mokestinį laikotarpį nebus didesnės kaip 30 tūkst. eurų. Taip pat pinigų principą apskaitoje gali taikyti ir individualia veikla užsiimantys asmenys, kurie nėra PVM mokėtojai ir savo veikloje nenaudoja ilgalaikio turto.

Kaupimo ar pinigų principas individualioje veikloje?

Svarbu pažymėti, kad bendru atveju, individualią veiklą vykdantis asmuo savo gaunamas pajamas privalo apskaityti pagal pinigų apskaitos principą. Tačiau, jeigu asmuo yra PVM mokėtojas arba veikloje naudoja ilgalaikį turtą, jam privalomai taikomas kaupimo principas. Atkreipkite dėmesį, kad kaupimo apskaitos principas tampa privalomu tą mokestinį laikotarpį, kada asmuo privalomai ar savanoriškai tapo PVM mokėtoju arba veikloje pradėjo naudoti ilgalaikį turtą. Pavyzdžiui, jeigu asmuo vykdantis individualią veiklą PVM mokėtoju tapo 2022 metų lapkričio 30 d., tuomet visos jo 2022 metų pajamos turi būti registruotos taikant kaupimo apskaitos principą.

Pradėjus veikloje taikyti kaupimo apskaitos principą, jį privaloma taikyti iki veiklos pabaigos. Net jeigu asmuo išregistruojamas iš PVM mokėtojų ar nustoja savo veikloje naudoti ilgalaikį turtą ir nebelieka pagrindo, pagal kurį jis turėjo pereiti prie kaupimo principo, asmuo vis tiek privalo savo pajamas pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą. Vykdant kelias skirtingas individualios veiklos rūšis, taip pat privaloma joms visoms taikyti tą patį apskaitos principą. Kita vertus, jeigu asmuo nutraukia vykdomą individualią veiklą ir vėliau užregistruoja naują, tokiu atveju jam vėl gali būti taikomas pinigų apskaitos principas.

Galiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, kad taikomas apskaitos principas taip pat lemia ir nuostolio perkėlimo ateinantiems metams galimybę. Apskaitoje taikant kaupimo principą, galima patirtus nuostolius perkelti į kitus metus, o taikant pinigų apskaitos principą, nuostolių perkelti negalima. Taigi, priklausomai nuo planuojamos veiklos specifikos ir pradinių investicijų, kartais verta nuo pat pradžių savo veikloje taikyti kaupimo apskaitos principą.

Straipsnio santrauka
Pinigų ar kaupimo principas apskaitoje – kaip pripažinti gaunamas pajamas?

Straipsnio pavadinimas: Pinigų ar kaupimo principas apskaitoje – kaip pripažinti gaunamas pajamas?

Aprašymas: Pajamų pripažinimui naudojamas pinigų arba kaupimo apskaitos principai. Dauguma atvejų, praktikoje taikomas būtent kaupimo principas, tačiau taip pat yra išimčių, kuomet apskaitoje leidžiama taikyti ir pinigų apskaitos principą. Sužinokite, kaip veikia šie du skirtingi apskaitos principai ir išmokite juos taikyti praktikoje.

Paskelba: 2022-12-08

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.