Ką rinkis pradedant dirbti sau – individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą (patentą)? Susipažinkite su šių verslo įteisinimo formų privalumais, trūkumais bei apskaitos ir mokestiniais niuansais. Sužinokite, patentas ar individuali veikla yra geriausias pasirinkimas kiekvienu atskiru atveju.

Džiugu, jog šiuo metu, tikrai nemažai jaunų bei verslių žmonių ryžtasi pradėti dirbti sau. Tokiais atvejais, vienas svarbiausių naujai pradedamos veiklos aspektų yra tinkamai pasirinkti savo verslo formą. Juk neteisingai įvertinti konkrečios verslo formos pasirinkimo kriterijai, vėliau gali pridaryti nemažai įvairių rūpesčių, todėl jau pačioje verslo pradžioje verta tiksliai pasispręsti, kaip įteisinti savo veiklą. Bene populiariausi, šiai dienai, smulkaus verslo įteisinimo būdai yra individuali veikla pagal pažymą arba verslo liudijimas (dar kitaip vadinamas patentu). Taigi, šiame straipsnyje ne tik aptarsime pagrindinius individualios veiklos ar verslo liudijimo skirtumus bei panašumus, bet ir patarsime, ką pasirinkti pradedant savo pirmą verslą.

Individuali veikla ar verslo liudijimas?

individuali veikla pagal pažymą ar verslo liudijimas (patentas) - ką rinkis pradedant dirbti sau. Susipažinkite su šių verslo įteisinimo formų privalumais, trūkumais bei apskaitos ir mokestiniais niuansais.

Pradėjus verstis ekonomine veikla iš kurios yra gaunamos pajamos, ją būtina įforminti ir mokėti nustatytus mokesčius. Kaip jau minėjome, populiariausi pasirinkimai pradedant smulkų verslą – tai individuali veikla arba verslo liudijimas (patentas). Kadangi šie verslo įregistravimo būdai yra ganėtinai panašūs, pradedantiems verslininkams dažnai kyla klausimas, kurį variantą geriausiai būtų pasirinkti. Taigi, toliau mes detaliai apžvelgsime abi verslo formas ir pasiaiškinsime, verslo liudijimas ar individuali veikla pagal pažymą yra pats tinkamiausias pasirinkimas.

Verslo liudijimo (patento) apžvalga

Verslo liudijimas – tai VMI išduodamas dokumentas, kuris patvirtina, jog gyventojas tam tikrą laikotarpį gali verstis nurodyta veikla ir yra sumokėjęs nustatyto dydžio gyventojų pajamų mokestį. Pagal verslo liudijimą galima užsiimti tik tam tikromis veiklų rūšimis, kurių sąrašas yra patvirtintas specialiame klasifikatoriuje. Jeigu pageidaujamos veiklos šiame sąraše nėra, tuomet klausimas,  -  verslo liudijimas ar individuali veikla, išsisprendžia ganėtinai lengvai, kadangi tiesiog teks pasirinkti kitą verslo formą.

Mokesčiai dirbant pagal patentą

Svarstant, individuali veikla ar patentas geriausiai tinka planuojamai veiklai, labai svarbu įvertinti, kokius mokesčius teks mokėti. Nors pasirinkus dirbti su verslo liudijimu, gyventojų pajamų mokestis yra sumokamas kartu su jo įsigijimu, šiuo atveju, nereikėtų pamiršti ir apie kitus mokesčius, su kuriais teks susidurti. Taigi, dirbant pagal patentą jums reikės mokėti šiuos mokesčius:

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – sumokamas įsigyjant verslo liudijimą ir yra fiksuoto dydžio, kurį kiekvienais metais nustato savivaldybės. Mokėtinas GPM dydis pagrinde priklauso nuo pasirenkamos veiklos bei teritorijos, kurioje veikla bus vykdoma.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) – mokamos nuo 90 proc. apmokestinamų pajamų, neatėmus VSD ir PSD įmokų ir priklauso nuo verslo liudijimo galiojimo termino. Pavyzdžiui, jeigu verslo liudijimas galioja pilną mėnesį, mokamas standartinis VSD įmokų dydis. Jeigu verslo liudijimo galiojimas baigiasi anksčiau nei mėnesio pabaiga, tuomet VSD įmokos skaičiuojamos proporcingai verslo liudijimo galiojimo laikotarpiui. Standartiniai VSD įmokų dydžiai: jei nekaupiama pensijai papildomai – 12,52 proc.; jei pensijai kaupiama papildomai ir mokama 2,7 proc. - 14,92 proc.; jei pensijai kaupiama papildomai ir mokama 3 proc. - 15,52 proc.
 • Privalomo sveikatos draudimo mokestis (PSD) – 6,98 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios tą mėnesį, už kurį yra mokama įmoka. Įmokos paprastai mokamos už kiekvieną verslo liudijimo galiojimo mėnesį.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – prievolė sumokėti pridėtinės vertės mokestį, dirbant pagal verslo liudijimą, gali atsirasti įsigijus paslaugų iš kitoje Europos Sąjungos šalyje įsikūrusių asmenų, kai paslaugų suteikimo vieta yra laikoma Lietuva. Standartinis PVM mokesčio tarifas Lietuvoje yra 21 proc.

Verslo liudijimo privalumai

 • Verslo liudijimo kaina yra aiškiai nustatyta, todėl pradedant veiklą, dalis būsimos veiklos išlaidų jau yra žinoma ir gali būti įvertinta.
 • Išsiimti ir panaikinti verslo liudijimą yra visiškai nesudėtinga, tiesiog reikia pateikti atitinkamus prašymus VMI.
 • Labai nesudėtinga buhalterinė apskaita, kadangi gaunamų pajamų apskaitymui yra vedamas tik verslo liudijimo apskaitos žurnalas.
 • Įsigijus verslo liudijimą, kartu yra sumokamas ir gyventojų pajamų mokestis, todėl metų gale deklaravus pajamas, paprastai GPM mokėti nebereikia.

Verslo liudijimo trūkumai ir apribojimai

 • Įsigijus verslo liudijimą galima verstis tik jame nurodyta konkrečia veikla, o pagal verslo liudijimą galimų vykdyti veiklų sąrašas yra pakankamai ribotas.
 • Asmuo tiesiogiai atsako už visus prisiimtus įsipareigojimus.
 • Per metus galima gauti ne daugiau kaip 45 tūkst. eurų pajamų. Jeigu gautų pajamų dydis, viršija šią ribą jos yra apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu, kaip individualios veiklos vykdomos pagal pažymą pajamos.
 • Vykdant veiklą pagal verslo liudijimą, negalima teikti paslaugų juridiniams asmenims, vykdantiems analogiškas veiklas, kaip ir nurodytas verslo liudijime. Taip pat, iš juridinių asmenų, nevykdančių analogiškų verslo liudijimui veiklų, per metus galima gauti ne daugiau kaip 4500 eurų pajamų.

Individualios veiklos apžvalga

Individuali veikla – tai per tęstinį laikotarpį asmens vykdoma ekonominė veikla, kuria siekiama gauti pajamų arba bet kokios kitos finansinės naudos. Individualios veiklos registravimas bei įforminimas yra atliekamas išsiimant pažymą, kuri patvirtina, jog asmuo turi teisę gauti pajamų iš konkrečios veiklos. Individualios veiklos pažymą, pagal gyventojo pateiktą prašymą, išduoda Valstybinė mokesčių inspekcija.

Veiklos mokesčiai

Veiklos metu mokami mokesčiai yra vienas svariausių faktorių, lemiančių pasirinkimą tarp verslo liudijimo ar individualios veiklos pagal pažymą. Bendrąja prasme, pagal individualią veiklą gaunamos pajamos yra priskiriamos prie „B“ kategorijos pajamų, todėl paskaičiuoti ir sumokėti visus mokėtinus mokesčius, turi pats veiklą vykdantis asmuo. Taigi, vykdydami veiklą pagal pažymą, jūs paprastai susidursite su šiais pagrindiniais mokesčiais:

 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM) – jei per metus uždirbtos apmokestinamosios pajamos (pelnas) sudaro mažiau kaip 20 tūkst. eurų, taikomas 5 proc. GPM tarifas. Jei per metus gautas pelnas viršija 20 tūkst. eurų, tuomet GPM tarifas proporcingai didėja nuo 5 proc. iki 15 proc. ir yra taikomas pajamų mokesčio kreditas. Jei metinis pelnas yra didesnis kaip 35 tūkst. eurų, tuomet yra taikomas 15 proc. GPM tarifas.
 • Valstybinio socialinio draudimo įmokos (VSD) – mokamos nuo 90 proc. apmokestinamų pajamų, neatėmus VSD ir PSD įmokų. VSD įmokų dydžiai: jei nekaupiama pensijai papildomai – 12,52 proc.; jei pensijai kaupiama papildomai ir mokama 2,7 proc. - 14,92 proc.; jei pensijai kaupiama papildomai ir mokama 3 proc. - 15,52 proc.
 • Privalomo sveikatos draudimo mokestis (PSD) – mokestis yra mokamas nuo 90 proc. apmokestinamų pajamų, neatėmus VSD ir PSD įmokų. Mėnesinės įmokos sudaro 6,98 proc. nuo tą mėnesį galiojančios minimalios mėnesinės algos (MMA). Deklaravus pajamas, reikia sumokėti susidariusį skirtumą tarp jau sumokėtų ir mokėtinų PSD mokesčio sumų. Jei asmuo yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu kitais būdais (yra studentas, dirba pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojas, pensininkas ar pan.),  PSD įmokų kas mėnesį mokėti nereikia.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – prievolė sumokėti pridėtinės vertės mokestį gali atsirasti įsigijus paslaugų iš kitoje Europos Sąjungos šalyje įsikūrusių asmenų, kai paslaugų suteikimo vieta yra laikoma Lietuva. Standartinis PVM mokesčio tarifas Lietuvoje yra 21 proc. Taip pat, jeigu per paskutinius 12 mėn. iš vykdomos veiklos gautos pajamos viršijo 45 tūkst. eurų, arba iš kitų Europos Sąjungos šalių buvo įsigyta prekių, daugiau kaip už 14 tūkst. eurų, atsiranda prievolė pačiam registruotis PVM mokėtoju.

Veiklos privalumai

 • Įregistruoti arba nutraukti individualią veiklą pagal pažymą yra labai lengva, tiesiog reikia pateikti atitinkamus prašymus Valstybinei mokesčių inspekcijai.
 • Veiklos registravimas ir nutraukimas nieko nekainuoja.
 • Pajamoms ir išlaidoms apskaityti yra taikoma supaprastinta individualios veiklos buhalterija, kurios metu vedamas tik individualios veiklos žurnalas.
 • Vykdant individualią veiklą nereikia steigti juridinio asmens, todėl tai pats paprasčiausias būdas įteisinti savo verslą.

Veiklos trūkumai

 • Asmuo tiesiogiai atsako už visus prisiimtus įsipareigojimus.
 • Uždirbant daugiau kaip 20 tūkst. eurų per metus, stipriai didėja mokestinė našta.
 • Individuali veikla netinka siekiant plėsti savo verslą, pritraukiant investuotojus ar ieškant naujų verslo partnerių.

Verslo liudijimo ir individualios veiklos pagal pažymą palyginimas

Taigi, kaip galite pastebėti, tiek individuali veikla pagal pažymą, tiek ir verslo liudijimas (patentas), gali būti tinkami pasirinkimai pradedant savarankišką veiklą. Tačiau svarstant, individuali veikla ar verslo liudijimas geriausiai tinka jūsų verslui, labai svarbu įvertinti tam tikrus skirtumus tarp šių verslo formų. Bene pagrindinis skirtumas tarp verslo liudijimo ir individualios veiklos yra tas, jog išsiimant verslo liudijimą gyventojų pajamų mokestis yra sumokamas iš karto, o veiklą vykdant pagal pažymą, GPM mokamas pagal faktiškai gautą pelną, metų gale deklaravus pajamas.

Taip pat verta atkreipti dėmesį, jog veikla pagal verslo liudijimą turi nemažai apribojimų. Visų pirma, verstis galima tik griežtai nustatytomis veiklų rūšimis, o jeigu jūsų norima veikla nepapuola į patvirtintą veiklų sąrašą, tokiu atveju teks rinkti kitą verslo formą. Taip pat yra tam tikri apribojimai dėl pajamų gavimo iš juridinių asmenų bei kitų, individualia veikla užsiimančių žmonių. Galiausiai, pagal verslo liudijimą dirbantis asmuo negali tapti PVM mokėtoju, todėl planuojant didesnes kaip 45 tūkst. eurų per metus veiklos pajamas, reikėtų iš karto rinktis kitą verslo formą.

Tad verslo liudijimas ar individuali veikla – kaip nesuklysti pradedant savo pirmąjį verslą? Tiksliau apsispręsti jums padės mūsų parengta individualios veiklos ir verslo liudijimo (patento) palyginimo lentelė apačioje.

Individuali veikla ar verslo liudijimas – verslo formų palyginimas
KriterijaiIndividuali veikla pagal pažymąVerslo liudijimas
Rūšis Privatus fizinis asmuo.
Atsakomybė Neribota, atsakoma savo turtu.
Steigėjas Fizinis asmuo.
Kaip greitai galima pradėti Nuo teisingai užpildyto prašymo pateikimo VMI dienos. Išduodamas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.
Galimos veiklos Bet kokia įstatymų nedraudžiama veikla. Ribotas veiklų sąrašas pagal patvirtintą klasifikatorių.
Steigimas ir nutraukimas Nemokamas, steigiama ir nutraukiama pagal pateiktą prašymą. Iš anksto mokamas nustatyto dydžio GPM. Steigiama ir nutraukiama pagal pateiktą prašymą.
Dalyviai Asmuo įregistravęs veiklą, įdarbinti asmenys, paslaugas teikiantys asmenys, taip pat asmenys sudarę partnerystės sutartį. Verslo liudijimą turintis asmuo ir vienas iš šeimos narių.
Trukmė Neterminuota. Maksimali trukmė – 1 metai;
Minimali trukmė – 1 diena prekybai ir 5 dienos paslaugoms ir gamybai.
Darbuotojų įdarbinimas Galima įdarbinti darbuotojus. Darbuotojų įdarbinti negalima.
Buhalterinė apskaita Supaprastinta apskaita, pildomas individualios veiklos žurnalas. Supaprastinta apskaita, pildomas verslo liudijimo apskaitos žurnalas.
PVM mokėjimas Galima tapti PVM mokėtoju. Negalima tapti PVM mokėtoju.
Mokesčiai GPM, VSD, PSD
GPM Nuo 5 proc. (uždirbant iki 20 tūkst. eur) iki 15 proc. (uždirbant daugiau kaip 35 tūkst. eur) Mokamas išsiimant verslo liudijimą. Dydis priklauso nuo savivaldybės ir veiklos teritorijos.
VSD Mokama nuo 90 proc. apmokestinamų pajamų:
12,52 proc. jei pensijai papildomai nekaupiama;
14,92 proc. jei kaupiama papildomai ir mokama 2,4 proc. įmoka;
15,52 proc. jei kaupiama papildomai ir mokama 3 proc. įmoka.
PSD Mokama nuo 90 proc. apmokestinamų pajamų:
Kiekvieną mėnesį mokamos 6,98 proc. PSD įmokos nuo galiojančio MMA;
Pasibaigus metams sumokamas skirtumas tarp sumokėtų ir mokėtinų PSD įmokų sumų.
6,98 proc. nuo minimalios mėnesinės algos (MMA), galiojančios tą mėnesį, už kurį yra mokama įmoka. Įmokos mokamos už kiekviena verslo liudijimo galiojimo mėnesį.

Straipsnio santrauka
Verslo liudijimas ar individuali veikla pagal pažymą – kaip nesuklysti pradedant savo verslą?

Straipsnio pavadinimas: Verslo liudijimas ar individuali veikla pagal pažymą – kaip nesuklysti pradedant savo verslą?

Aprašymas: Ką rinkis pradedant dirbti sau – individualią veiklą pagal pažymą ar verslo liudijimą (patentą)? Susipažinkite su šių verslo įteisinimo formų privalumais, trūkumais bei apskaitos ir mokestiniais niuansais. Sužinokite, patentas ar individuali veikla yra geriausias pasirinkimas kiekvienu atskiru atveju.

Paskelba: 2022-11-10

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.