Susipažinkite su individualios veiklos buhalterine apskaita, kurią turėtų išmanyti visi su pažyma dirbantys asmenys. Individualios veiklos apskaita nėra labai sudėtinga ar komplikuota, tačiau būtent buhalteriniai klausimai sukelia daugiausiai neaiškumų savarankiška veikla užsiimantiems žmonėms.

Pasirinkus laisvai samdomo darbuotojo karjerą arba nusprendus užsiimti kažkokia nedidele komercine veikla, dažniausiai renkamasi savo verslą įteisinti su individualios veiklos pažyma. Užsiimti individualia veikla gali bet kuris fizinis asmuo, siekiantis įteisinti savo verslą nesteigdamas įmonės ar kito juridinio asmens. Nors individuali veikla pagal pažymą yra bene pats populiariausias ir lengviausias būdas pradėti verslą, tačiau būtent individualios veiklos buhalterija yra daugiausiai klausimų sulaukianti sritis. Taigi, šiame straipsnyje aptarsime svarbiausius individualios veiklos apskaitos niuansus, kuriuos turėtų žinoti kiekvienas savarankiškai dirbantis asmuo.

Individuali veikla pagal pažymą – apskaita ir jos tvarkymas

Individualios veiklos buhalterinę apskaitą turėtų išmanyti visi su IV pažyma dirbantys asmenys, kadangi ji nėra labai sudėtinga ar komplikuota.

Pirma reikėtų pažymėti, kad nepriklausomai nuo veiklos apimčių ir apyvartų, labai svarbu nuolat sekti savo verslo finansinę situaciją. Būtent tinkamai tvarkoma finansinė apskaita laidžia visuomet tiksliai žinoti versle vykstančius procesus. Kita vertus, nors įteisinti ir pradėti individualią veiklą yra labai paprasta, tačiau būtent individualios veiklos apskaita ir jos niuansai žmonėms sukelia daugiausiai neaiškumų ir klausimų. Aptarkime svarbiausius dalykus, kuriuos turi žinoti ir daryti visi savarankiškai pagal pažymą dirbantys žmonės.

Individualios veiklos apskaita yra vedama specialiame pajamų žurnale

Individualios veiklos pajamų ir išlaidų žurnalas – tai vieta, kurioje yra vedama jūsų individualios veiklos buhalterinė apskaita. Kiekvienas individualią veiklą vykdantis asmuo turi pildyti pajamų ir išlaidų žurnalą tiek gaudamas pajamas, tiek ir patirdamas išlaidas. Tuo atveju, kai yra vykdomos kelios veiklos, galima pildyti vieną žurnalą arba kiekvienai veiklai skirti po atskirą. Pajamų ir išlaidų žurnalo galima nepildyti tik dviem atvejais: kai savo veiklos pajamas apskaitote naudodami kasos aparatą arba individualios veiklos apskaita yra vedama taikant dvejybinį įrašą ir iš apskaitos dokumentų galima nustatyti duomenis, reikalingus apskaičiuoti mokesčiams. Pajamų ir išlaidų žurnalas gali būti popierinis arba elektroninis. Popierinį žurnalo egzempliorių galima įsigyti kanceliarinių prekių parduotuvėse arba atsispausdinti pačiam. Elektroninę žurnalo versiją galima susikurti Excel skaičiuoklėje arba naudotis specializuota individualios veiklos buhalterinės apskaitos programa.

Kaip fiksuosite patiriamas išlaidas?

Kitas dalykas, kurį būtina apgalvoti pradedant savarankišką veiklą – tai kaip jūs fiksuosite veiklos metu patiriamas išlaidas. Šiuo aspektu, individualios veiklos pagal pažymą apskaitą galima vesti dviem skirtingais būdais:

  • Rinkti ir saugoti tik iš vykdomos veiklos gaunamas pajamas patvirtinančius apskaitos dokumentus ir pasibaigus metams, nuo visų gautų pajamų atskaityti 30 proc. Šie 30 proc. bus laikomi jūsų leidžiamais atskaitymais (išlaidomis) ir visus mokesčius reikės skaičiuoti nuo likusių 70 proc. Kitaip sakant, tokį išlaidų fiksavimo būdą pasirinkę asmenys neprivalo rinkti patirtas išlaidas patvirtinančių apskaitos dokumentų.
  • Rinkti ir saugoti tiek iš veiklos gaunamas pajamas, tiek patiriamas išlaidas patvirtinančius apskaitos dokumentus. Šiuo atveju, pasibaigus metams, iš visų jūsų uždirbtų pajamų reikės atimti patirtas išlaidas ir taip apskaičiuoti apmokestinamąjį pelną, nuo kurio toliau bus mokami mokesčiai. Kaip matote, pasirinkus tokį išlaidų fiksavimo būdą, jums reikės kaupti pajamas ir išlaidas patvirtinančius dokumentus.

Svarbu atminti, kad keisti pasirinktą išlaidų fiksavimo būdą galima tik pasibaigus metams, todėl verta iš anksto apgalvoti, kaip organizuoti savo individualios veiklos apskaitą šiuo aspektu. Iš esmės, jeigu planuojate verstis prekybine arba gamybine veikla ir ketinate įsigyti įvairių prekių bei medžiagų – verta kaupti tiek pajamas, tiek ir išlaidas patvirtinančius dokumentus. Juk šiuo atveju, didelė dalis patirtų išlaidų yra jūsų parduodamų ar gaminamų prekių savikainoje. Kita vertus, teikiant įvairias paslaugas bei užsiimant kūrybine ar konsultacine veikla, dažniausiai jūsų patirtas išlaidas sudaro internetas, elektra ir asmeninis laikas. Tokiu atveju, rinkti ir kaupti išlaidas patvirtinančių dokumentų paprastai neverta ir žymiai naudingiau yra tiesiog atskaityti 30 proc. nuo visų gautų pajamų.

Kada pripažinsite gaunamas pajamas?

Ne mažiau svarbus individualios veiklos buhalterinės apskaitos niuansas yra ir gaunamų pajamų pripažinimas. Reikėtų būtinai paminėti, jog daugeliui su individualios veiklos apskaita pirmą kartą susidūrusių žmonių, būtent čia kyla daugiausiai klausimų. Taigi, individualios veiklos buhalterijoje, asmens gautos pajamos gali būti pripažįstamos dviem skirtingais būdais:

  • Pinigų apskaitos principu
  • Kaupimo apskaitos principu

Individualios veiklos metu gaunamos pajamos apskaitoje dažniausiai yra pripažįstamos pagal pinigų apskaitos principą. Taikant šį principą, pajamos apskaitoje yra registruojamos faktiniu jų gavimo momentu, neatsižvelgiant į sąskaitos ar kito apskaitos dokumento išrašymo momentą. Kitaip tariant, taikydami pinigų apskaitos principą, uždirbtas pajamas apskaitoje reikia fiksuoti tuomet, kai faktiškai gausite pinigus. Šiuo atveju, nesvarbu kada buvo išrašyta sąskaita už parduotą prekę ar suteiktą paslaugą, o svarbu, kada ši sąskaita buvo faktiškai apmokėta.

Kita vertus, jeigu jūsų veikloje yra naudojamas ilgalaikis turtas arba esate ar turite tapti PVM mokėtoju, gaunamoms pajamoms pripažinti privaloma rinktis pajamų kaupimo principą. Veikloje gaunamas pajamas pripažįstant pagal pajamų kaupimo principą, jos apskaitoje yra fiksuojamos tada, kai yra uždirbamos, neatsižvelgiant į faktinį pinigų gavimo momentą. Kitaip tariant, pajamas apskaitoje reikia registruoti tada, kai pardavus prekę ar suteikus paslaugą yra išrašoma sąskaitą ar kitas apskaitos dokumentas. Labai svarbu įsidėmėti, jog pradėjus individualios veiklos apskaitoje taikyti pajamų kaupimo principą, jis yra taikomas iki pat veiklos pabaigos.

Išrašomos sąskaitos ir kiti apskaitos dokumentai

Taip pat reikia nepamiršti, kad pardavus prekę ar suteikus paslaugą jūs privalote pirkėjui išrašyti vieną iš apskaitos dokumentų. Tai gali būti sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra (tuo atveju jeigu esate PVM mokėtojas), grynųjų pinigų priėmimo kvitas (kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais ir jums neprivaloma naudoti kasos aparato) ar kasos aparato kvitas (kai privaloma naudoti kasos aparatą). Nepamirškite, kad visus individualios veiklos apskaitos dokumentus yra žymiai patogiau išrašyti ir pildyti naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

Su individualios veiklos apskaita gali susidoroti kiekvienas

Pabaigai reikėtų pridurti, kad individuali veikla pagal pažymą yra bene lengviausiai įteisinama verslo forma, kuri savo populiarumu lenkia net mažąją bendriją. Veiklos įteisinimo procedūra yra labai paprasta, mokesčiai skaičiuojami ir mokami tik nuo uždirbtų pajamų, o su individualios veiklos pagal pažymą buhalterine apskaita, be didesnių problemų gali susidoroti net ir pats verslininkas.

Kita vertus, taip pat reikėtų nepamiršti, kad nors individualios veiklos apskaita, daugeliu atvejų yra stipriai supaprastinta, jis vis tiek reglamentuota teisės aktais. Pavyzdžiui, pajamų ir išlaidų žurnalas, sąskaitos ir kiti apskaitos dokumentai turi būti saugomi 10 metų. Dėl šios priežasties į individualios veiklos buhalteriją nereikėtų žiūrėti pernelyg lengvabūdiškai. Taip pat nepamirškite, kad sukaupta apskaitos informacija gali būti naudojama ne tik mokėtiniems mokesčiams apskaičiuoti, bet ir jūsų veiklos finansinei analizei.

Straipsnio santrauka
Individualios veiklos pagal pažymą apskaita – ką apie individualios veiklos buhalterija turi žinoti kiekvienas verslininkas?

Straipsnio pavadinimas: Individualios veiklos pagal pažymą apskaita – ką apie individualios veiklos buhalterija turi žinoti kiekvienas verslininkas?

Aprašymas: Susipažinkite su individualios veiklos buhalterine apskaita, kurią turėtų išmanyti visi su pažyma dirbantys asmenys. Individualios veiklos apskaita nėra labai sudėtinga ar komplikuota, tačiau būtent buhalteriniai klausimai sukelia daugiausiai neaiškumų savarankiška veikla užsiimantiems žmonėms.

Paskelba: 2022-11-30

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.