Individuali įmonė – tai minimalaus pradinio kapitalo reikalaujanti verslo forma. Sužinokite kaip atidaryti individualią įmonę, kokie yra IĮ mokesčiai bei susipažinkite su visais individualios įmonės privalumais ir trūkumais.

Steigti individualią įmonę paprastai rekomenduojama tais atvejais, kai vystomas verslas pagrinde yra individualus, o pati vykdoma veikla, nerizikinga.

Nors pradedant smulkųjį verslą tikrai nėra būtinybės iš karto steigti juridinį asmenį, tačiau juridinis asmuo, visuomet jūsų veiklai suteikia didesnio solidumo. Jei planuojate, jog visus gautus užsakymus galėsite atlikti pats ir savo vykdomos veiklos ateityje plėsti neketinate, viena iš patogiausių tokio verslo įteisinimo formų būtų individuali įmonė. Taigi, šiame straipsnyje susipažinsime su individualios įmonės teisine forma, išsiaiškinsime kas yra individuali įmonė apskritai, sužinosime kaip įkurti individualią įmonę internetu, pasigilinsime į pagrindinius IĮ apskaitos ir mokesčių niuansus bei aptarsime, kokiais privalumais ir trūkumais pasižymi ši verslo forma. Rašant šį straipsnį rėmėmės jo parašymo dieną galiojančiais teisės aktais.

Individuali įmonė – kas tai?

Individuali įmonė (IĮ) – tai neribotos civilinės atsakomybės privatus juridinis asmuo. Neribota civilinė atsakomybė reiškia, kad už neįvykdytas individualios įmonės prievoles, jos savininkas turės atsakyti savo asmeniniu turtu. Individualios įmonės savininku ir steigėju gali būti tik vienas fizinis asmuo, kuris negali būti kitos individualios įmonės savininku. Dažniausiai IĮ vadovu būna jos savininkas, tačiau esant poreikiui, įmonės vadovu gali būti paskirtas ir kitas fizinis asmuo.

Steigti individualią įmonę paprastai rekomenduojama tais atvejais, kai vystomas verslas pagrinde yra individualus, o pati vykdoma veikla, nerizikinga. Kadangi nėra nustatytas minimalaus pradinio kapitalo dydis, atidaryti individualią įmonę galima turint net ir labai nedideles lėšas. Individuali įmonė dar yra patogi tuo, jog esant poreikiui, ją galima pertvarkyti į UAB, AB ar net viešąją įstaigą. Taigi, skirtingai nei individuali veikla pagal pažymą, individuali įmonė gali būti žymiai lengviau priderinta prie kintančių jūsų verslo apimčių ir plėtros planų.

Individualios įmonės steigimas ir valdymas

Tam, kad jūsų atidaroma individuali įmonė būtų laikoma įsteigta, pirma reikia atlikti nustatytus procedūrinius veiksmus. IĮ steigimas yra reglamentuotas LR individualių įmonių įstatyme ir Civiliniame kodekse. Steigiant įmonę labai svarbu žinoti, kad kiekvienos IĮ savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo. Kitaip sakant, jeigu fiziniam asmeniui jau priklauso kažkokia individuali įmonė, jis negali tapti kitos individualios įmonės savininku. Individuali įmonė yra laikoma įsteigta nuo jos įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

Apgalvotas individualios įmonės atidarymas

Nors pirma gali pasirodyti, kad individualios įmonės atidarymas yra sudėtingas ir ilgai trunkantis procesas, tačiau svarbiausius klausimus apgalvojus iš anksto, IĮ steigimas bus greitas ir paprastas. Iš esmės, individualios įmonės steigimą galima organizuoti internetu arba įprastu būdu. Steigiant individualią įmonę internetu, jūs galėsite naudotis pavyzdiniais steigimo dokumentais, kurie žymiai supaprastins ir pagreitins visą įmonės atidarymo procesą.

Kita vertus, kartais, pavyzdiniai steigimo dokumentai gali neatitikti jūsų kuriamo naujo verslo poreikių, todėl niekas nedraudžia įmonės nuostatus pasiruošti ir patiems. Tačiau tokiu atveju, jūs neapsieisite be notaro paslaugų, kuris turės patvirtinti paruoštų dokumentų atitiktį teisės aktų reikalavimams. Notarui patvirtinus, jog jūsų parengti dokumentai yra tinkami individualios įmonės registravimui, visus dokumentus turėsite fiziškai pristatyti į VĮ Registrų centrą.

Pradedant verslą visuomet patariame naudotis šiuolaikinių technologijų privalumais ir naują individualią įmonę steigti elektroninėmis priemonėmis. Individualios įmonės steigimas internetu vyksta žymiai greičiau, paprasčiau bei pigiau nei lankantis pas notarą ir pačiam pristatant popierinius dokumentus į Registrų centrą. Internetu savo individualią įmonę galėsite įsteigti per keletą dienų, tuo tarpu naudojantis notaro paslaugomis,  visas procesas užtruks keletą savaičių. Taip pat turėkite omenyje, jog notaro paslaugos yra mokamos, todėl šiuo atveju ir pats IĮ steigimas jums kainuos brangiau.

Individualios įmonės steigimas internetu

Įsteigti individualią įmonę internetu galėsite tuomet, kai turėsite pagal pavyzdinius dokumentus parengtus įmonės nuostatus. Taip pat, jūsų steigiamos įmonės pavadinime turėtų būti nurodyti žodžiai „Individuali įmonė“ arba trumpinys „IĮ“. Kadangi individualios įmonės steigimas bus organizuojamas elektroniniu būdu, būtinai pasirūpinkite elektroniniu parašu. Elektroninį parašą galite gauti pas savo  mobiliojo ryšio operatorių. Dar vienas dalykas, kuriuo jums derėtų pasirūpinti iš anksto – tai jūsų individualios įmonės registracijos adresas. Jei patalpos, kuriose registruosite įmonę jums nepriklauso, turite turėti šių patalpų savininko sutikimą jose registruoti jūsų įmonę.

Taigi, kuomet pasirūpinsite visais šiais formaliais reikalais, galėsite prieiti prie pačios įdomiausios dalies ir sužinoti kaip įkurti individualią įmonę internetu. Pradedam!

 1. Prisijungiame prie VĮ Registrų centras savitarnos sistemos.

Prisijungiame prie VĮ Registrų centras savitarnos sistemos.

 1. Jungiantis prie savitarnos sistemos jums reikės patvirtinti savo tapatybę. Tai galėsite padaryti turimo elektroninio parašo arba elektroninės bankininkystės pagalba.

Asmens tapatybės patvirtinimas

 1. Prisijungus prie sistemos mums pirma reikia pateikti prašymą laikinai įtraukti sugalvotą mūsų steigiamos individualios įmonės pavadinimą į juridinių asmenų registrą. Tokiu būdu galėsime būti tikri, jog sugalvotas įmonės pavadinimas tikrai yra tinkamas. Taigi, renkamės „Juridinių asmenų registras“ ir kairėje pusėje spaudžiame „Juridinio asmens prašymai“ bei „Prašymas laikinai įrašyti pavadinimą į JAR“.

Prašymas laikinai įtraukti steigiamos individualios įmonės pavadinimą į juridinių asmenų registrą.

 1. Dabar įrašome sugalvotą individualios įmonės pavadinimą ir laukelyje „JA teisinė forma“ pasirenkame „Individuali įmonė“. Toliau spaudžiame „Tęsti“ ir sekame tolimesnius sistemos nurodymus. Jums reikės elektroniniu parašu pasirašyti prašymą bei sumokėti pavadinimo rezervavimo mokestį. Pateikus prašymą laukite pranešimo, jog jūsų įmonės pavadinimą galima naudoti. Jeigu individualios įmonės pavadinimas neatitiks nustatytų taisyklių, pavadinimą turėsite patikslinti. Dėmesio! Pateikdami individualios įmonės pavadinimą, nepamirškite jame nurodyti žodžių „Individuali įmonė“ arba trumpinio „IĮ“. Įmonės pavadinime taip pat nenaudokite Lietuvos vardo.

Patvirtiname prašymą ir sumokame rezervavimo mokestį.

 1. Gavus patvirtinimą, jog pateiktas individualios įmonės pavadinimas yra tinkamas, galime pildyti prašymą dėl juridinio asmens registravimo. Pildyti prašymui renkamės „Juridinių asmenų registras“, spaudžiame „Juridinio asmens prašymai“ ir „Prašymas registruoti JAR“. Atsivėrusiame naujame lange pasirenkame tinkamą juridinio asmens teisinę formą („Individuali įmonė“) ir galiausiai spaudžiame „Pildyti prašymą“.

Prašymo registruoti individualią imonę pildymas.

 1. Dabar reikės suvesti visus duomenis, būtinus individualios įmonės steigimo dokumentams sugeneruoti. Pirma, laukelyje „Pavadinimas“ pasirenkame sugalvotą ir patvirtintą individualios įmonės pavadinimą. Laukelyje „Buveinė“ reikės nurodyti įmonės registracijos adresą ir patalpų savininką. Vėliau nurodytų patalpų savininkas turės elektroniniu parašu pasirašyti sutikimą suteikti patalpas jūsų individualios įmonės buveinei.

Individualios įmonės pavadinimo ir buveinės duomenų pildymas.

 1. Toliau pateikiame informaciją apie numatomą steigiamos individualios įmonės veiklą. Nurodome įmonės finansinių metų pradžios ir pabaigos datas (paprastai sausio 1 d. ir gruodžio 31 d.), jos veiklos laikotarpį (paprastai „Neribotas“), veiklos tikslą (paspaudus mygtuką „Pasirinkti“ galėsite iš pateikto sąrašo išsirinkti tiksliausią jūsų verslo veiklos apibūdinimą) bei atstovavimo taisykles (įmonės vardu veikia jos vadovas). Taip pat galite nurodyti, jog nesudarinėsite finansinių ataskaitų (FA) rinkinio.

Informacija apie numatomą steigiamos individualios įmonės veiklą.

 1. Galiausiai turėsite suvesti likusią informaciją, susijusią su individualios įmonės savininku, vadovu (direktoriumi gali būti pats savininkas arba savininko paskirtas asmuo) bei nurodyti ar pageidaujate iš karto tapti PVM mokėtoju. Taip pat reikės pateikti steigiamos individualios įmonės kontaktinę informaciją (telefoną, el. pašto bei interneto svetainės adresus). Užpildžius visus privalomus laukus galime išsaugoti pateiktą informaciją (spaudžiame „Išsaugoti“) ir pereiti prie dokumentų pasirašymo (spaudžiame „Tęsti“).

Informaciją susijusi su individualios įmonės savininku.

 1. Dokumentų pasirašymo žingsnyje pamatysite visus automatiškai sugeneruotus individualios įmonės steigimo dokumentus. Naudodamiesi savo elektroniniu parašu, atskirai pasirašykite kiekvieną dokumentą. Buveinės patalpų savininkas, taip pat turi pasirašyti ir sutikimą suteikti patalpas juridinio asmens buveinei.

Sugeneruotų individualios įmonės steigimo dokumentų pasirašymas elektroniniu parašu.

 1. Pasirašius visus būtinus dokumentus, galite spausti mygtuką „Tęsti“ ir apmokėti už juridinio asmens registravimo paslaugą. Jei visi dokumentai pateikti teisingai ir pagal jūsų pateiktus duomenis nebus nustatyta trūkumų, jūsų individuali įmonė bus registruota per 1 darbo dieną.

Apmokama už juridinio asmens registravimo paslaugą.

Sveikiname, jūs ką tik sužinojote kaip atidaryti individualią įmonę. Kaip matote, individualios įmonės steigimo procesas tikrai nėra sudėtingas ir viską galima atlikti vos per keletą dienų. Informacija apie jūsų naujai įsteigtą individualią įmonę, automatiškai bus perduota ir valstybinei mokesčių inspekcijai, todėl pati VMI jus informuos apie jūsų individualios įmonės įregistravimą į mokesčių mokėtojų registrą.

Individualios įmonės valdymas

Individuali įmonė turi turėti vienasmenį valdymo organą – vadovą. Dažniausiai individualios įmonės vadovu būna pats įmonės savininkas. Individualios įmonės vadovu taip pat gali būti paskirtas ir kitas asmuo, jeigu tokia galimybė yra numatyta įmonės nuostatuose. Kai įmonės savininkas vadovu paskiria kitą asmenį, su paskirtu vadovu turi būti sudaryta darbo arba civilinė sutartis. Apie sudarytą darbo ar civilinę sutartį reikia pranešti juridinių asmenų registrui. Įmonės vadovas savo pareigas gali pradėti eiti nuo sutarties sudarymo dienos arba datos, nurodytos pačioje sutartyje.

Individualios įmonės vadovas veikia įmonės vardu ir yra atsakingas už jos veiklos organizavimą, informacijos apie įmonės veiklą ir turtą saugojimą, dokumentų ir duomenų pateikimą įvairioms institucijoms bei vykdo kitas įmonės nuostatuose ir teisės aktuose nustatytas pareigas. Taigi, individualios įmonės valdymas yra organizuojamas vieno asmens, kuris veiklą gali vykdyti vienas arba samdyti ir kitus asmenis konkrečioms funkcijoms atlikti.

Individualios įmonės apskaita ir mokesčiai

Įregistravus individualią įmonę ir pradėjus veiklą, neišvengiamai susidursite su poreikiu fiksuoti visas jūsų įmonėje vykstančias operacijas. Natūralu, kad versle jūs nuolat vykdysite daug įvairių ūkinių veiksmų, kuriuos, žinoma, reikės kažkur apskaičiuoti, užregistruoti ir apibendrinti. Visos tokios panašios ūkinės ir finansinės operacijos yra vadinamos individualios įmonės buhalterine apskaita. Vedama individualios įmonės apskaita, jums leis sudaryti tikslų įmonės balansą, aiškiai žinoti kaip pinigus uždirbate ir kur juos išleidžiate bei paskaičiuoti, kokius mokesčius teks sumokėti.

Reikėtų pasakyti, kad individualios įmonės apskaita yra paprastesnė už uždarosios akcinė bendrovės apskaitą. Pavyzdžiui, individualiai įmonei nėra privalomas buhalteris, o pačią apskaitą gali tvarkyti ir įmonės savininkas. Apskaitoje nėra privalomas sąskaitų planas, o visas ūkines operacijas galima registruoti specialiai tam skirtame, ūkinių operacijų registravimo žurnale. Individualios įmonės taip pat neprivalo teikti metinių finansinių ataskaitų, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra numatyta įmonės steigimo dokumentuose.

Kita vertus, tikrai nereikia manyti, kad individualios įmonės apskaita gali būti vedama taip parastai, kaip dirbant pagal individualios veiklos pažymą. Todėl dar prieš atidarant įmonę vertėtų gerai apgalvoti, kas ves jos apskaitą veiklą pradėjus. Nors individualios įmonės buhalterinę apskaitą gali vesti ir jos savininkas, tačiau mes patariame visuomet naudotis patyrusio ir savo darbą išmanančio buhalterio paslaugomis. Žinoma, dažnai individualių įmonių veiklos apimtys nėra didelės, todėl net ir puse etato dirbantis buhalteris gali būti per brangus. Tokiu atveju siūlome kreiptis į individualių įmonių buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančias bendroves, kurios savo klientams paprastai gali pasiūlyti labai lanksčias sąlygas.

Individualios įmonės mokesčiai

Dėmesio! Šiuo metu taikomi individualių įmonių mokesčiai yra nurodyti straipsnio parašymo dienai.

Pagrindiniai individualios įmonės mokami mokesčiai yra šie:

 • Pelno mokestis. Standartinis pelno mokestis Lietuvoje yra 15 proc. Tačiau, jeigu jūsų individualioje įmonėje vidutiniškai dirba ne daugiau kaip 10 žmonių ir įmonės pajamos per mokestinį laikotarpį (kalendoriniai metai) neviršija 300 000 eurų, tuomet pirmojo mokestinio laikotarpio pelnas bus apmokestinamas lengvatiniu 0 proc. pelno mokesčiu, o kitų mokestinių laikotarpių pelnas – lengvatiniu 5 proc. mokesčio tarifu. Pasinaudoti šia lengvata galėsite tuo atveju, jeigu tris kalendorinius metus iš eilės, įskaitant ir pirmuosius metus, jūsų individualios įmonės veikla nebus stabdoma ir individuali įmonė nebus likviduojama ar reorganizuojama.
 • Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Standartinis PVM mokesčio dydis Lietuvoje yra 21 proc. Pridėtinės vertės mokestį moka PVM mokėtojai, todėl jeigu jūsų individuali įmonė nėra registruota kaip PVM mokėtoja, šio mokesčio mokėti nereikia. Tačiau, jeigu individualios įmonės pajamos per paskutinius 12 mėnesių viršijo 45 000 eurų arba iš kitų Europos Sąjungos valstybių įsigijote prekių daugiau kaip už 14 000 eurų, tuomet privalote registruoti IĮ kaip PVM mokėtoją.
 • Nekilnojamo turto mokestis. Tuo atveju, kai individuali įmonė turi registruoto nekilnojamo turto, bus taikomas 0,3 – 3 proc. nekilnojamo turto mokestis. Tikslų nekilnojamo turto mokesčio tarifo dydį nustato konkreti savivaldybė.
 • Taršos mokestis. Jeigu individualios įmonės veikloje yra naudojamas automobilis, nuo suvartotų degalų kiekio yra skaičiuojamas taršos mokestis. Taršos mokesčio dydis priklauso nuo naudojamų degalų rūšies.
 • Gyventojų pajamų mokestis (GPM). Išsimokamos lėšos iš individualios įmonės paskirstyto pelno yra apmokestinamos 15 proc. GPM tarifu. Šios pajamos priskiriamos prie B klasės pajamų, todėl deklaruoti ir sumokėti priklausantį GPM turi pats individualios įmonės savininkas.

Lėšos išsiimamos asmeniniams poreikiams:

 • Uždirbtas lėšas iš individualios įmonės galima išsiimti ne tik mokestinio laikotarpio pabaigoje, paskirsčius pelną, bet ir kaip avansu išmokamą individualios įmonės pelną. Tokios asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšos yra laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, nuo kurių pats individualios įmonės savininkas turi deklaruoti ir sumokėti 20 proc. dydžio GPM. Taip pat, nuo 50 proc. asmeniniams poreikiams išsiimamos lėšų sumos, pati individuali įmonė turi sumokėti 6,98 proc. privalomojo sveikatos draudimo (PSD) ir 13,83 proc. valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokas. Jei dalyvaujama pensijų kaupime ir mokamos 2,4 proc. įmokos, VSD tarifas – 16,23 proc., jei mokamos 3 proc. įmokos, VSD tarifas – 16,83 proc.

Individualios įmonės likvidavimas ir uždarymas

Deja, bet nuo nesėkmių nėra apsaugotas niekas, todėl kartais verslas nepasiseka ir individualios įmonės veiklą tenka nutraukti. Tam, kad individuali įmonė nustotų egzistuoti ir būtų išregistruota iš juridinių asmenų registro, būtina atlikti tam tikrus nustatytus veiksmus. Iš esmės, IĮ likvidavimas nėra toks sudėtingas procesas kaip UAB ar AB uždarymas, tačiau pagrindinius šios procedūros žingsnius reikėtų žinoti kiekvienam individualios įmonės savininkui. Taigi, toliau sužinosite, kai uždaryti individualią įmonę ir tvarkingai baigti vykdomą veiklą.

 1. Individualios įmonės uždarymas gali būti inicijuotas įvairiais pagrindais. Pavyzdžiui, individualios įmonės savininko sprendimu, teismo sprendimu ar įmonės kreditorių sprendimu, kuomet individuali įmonė bankrutuoja.
 2. Priėmus sprendimą individualią įmonę likviduoti, turi būti paskirtas įmonės likvidatorius, kuris nuo jo paskyrimo dienos, įgyja individualios įmonės vadovo teises ir pareigas. Paskirtas likvidatorius reguliuoja visą įmonės uždarymo procesą ir pasirūpina, jog numatyta tvarka būtų įvykdyti visi įstatymuose nustatyti formalumai. Likvidatoriumi gali būti paskirtas ir pats įmonės savininkas.
 3. Apie sprendimą likviduoti individualią įmonę būtina paskelbti vietinėje spaudoje.
 4. Vykdant individualios įmonės uždarymą, paskirtas likvidatorius turi: pranešti juridinių asmenų registrui apie priimtą sprendimą likviduoti individualią įmonę, sudaryti individualios įmonės balansą likvidavimo laikotarpio pradžios datai, atsiskaityti su įmonės kreditoriais ir baigti vykdyti kitas prievoles, pareikšti reikalavimus įmonės skolininkams, atsiskaičius su individualios įmonės kreditoriais, perduoti likusį turtą įmonės savininkui, archyvų įstatymo nustatyta tvarka, perduoti individualios įmonės dokumentus į archyvą, surašyti individualios įmonės likvidavimo aktą, kuriame patvirtina, jog yra atlikti visi su individualios įmonės likvidavimu susiję veiksmai.
 5. Tam, kad individualios įmonės likvidavimas vyktų sklandžiai, uždarant įmonę taip pat reikėtų nepamiršti atlikti ir šių veiksmų: išregistruoti įmonę iš PVM mokėtojų registro, išregistruoti kasos aparatus, atleisti visus samdomus darbuotojus, uždaryti individualios įmonės sąskaitas bankuose, uždaryti įmonės internetinę svetainę, atsiskaityti su „Sodra“ ir sumokėti mokesčius už atitinkamą laikotarpį, sunaikinti įmonės antspaudą jei jis buvo naudojamas ir pan.
 6. Atlikus išvardintus veiksmus, individualios įmonės likvidatorius pateikia Registrų centrui sprendimą dėl įmonės likvidavimo, surašytą likvidavimo aktą, archyvo pažymą bei kitus reikiamus dokumentus. Jei visos procedūros buvo atliktos teisingai, individuali įmonė yra išregistruojama iš juridinių asmenų registro ir nustoja veikusi.

Individualios įmonės privalumai ir trūkumai

Šiame straipsnyje jau sužinojome kas yra individuali įmonė ir išmokome ją greitai atsidaryti internetu. Tačiau taip jau yra, jog visos verslo organizavimo formos Lietuvoje pasižymi savais privalumais ir trūkumais, ne išimtis ir individuali įmonė. Todėl straipsnio pabaigoje reikėtų trumpai apžvelgti, kokiais šios verslo formos privalumais verslininkai galėtų pasinaudoti ir kokius trūkumus būtinai reikėtų įvertinti. Tikimės, jog ši trumpa apžvalga padės lengviau apsispręsti ar individuali įmonė yra pats geriausias pasirinkimas jūsų verslui.

Individualios įmonės privalumai

 • Nereikalingas įstatinis kapitalas. Kadangi individualios įmonės steigimui nėra reikalingas minimalus įstatinis kapitalas, pradėti verslą galima net ir neturint daug lėšų. Tai ypač aktualu pirmą verslą steigiantiems pradedantiems verslininkams, kuomet verslo pradžia ir taip reikalauja nemažai investicijų (patalpų nuoma, įrangos pirkimas ir pan.).
 • Paprastas pelno išsiėmimas. Individualios įmonės savininkas bet kuriuo metu gali išsiimti lėšas ar kitą turtą iš įmonės savo asmeniniams poreikiams.
 • Galima pertvarkyti į kitą teisinę formą. Individuali įmonė gali būti pritaikyta prie kintančių jūsų verslo poreikių. Pasikeitus verslo apimtims ar struktūrai, individualią įmonę galima pertvarkyti į UAB, AB ar net viešąją įstaigą.

Individualios įmonės trūkumai

 • Įmonės turtas neatskirtas nuo savininko turto. Nors visas individualios įmonės uždirbtas pelnas priklauso jos savininkui, tačiau svarbu pabrėžti, jog ir įmonės turtas nėra atskirtas nuo savininko turto. Individuali įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, todėl jeigu įmonėje nepakanka turto tam tikroms prievolėms įvykdyti, už šių prievolių įvykdymą atsako pats savininkas. Kitaip sakant, individualios įmonės bankroto atveju, su visais įmonės kreditoriais turės atsiskaityti įmonės savininkas savo turtu.
 • Ribotos kapitalo didinimo galimybės. Kadangi individualios įmonės savininku gali būti tik vienas fizinis asmuo, nėra galimybės turėti lygiaverčių verslo partnerių ar į įmonę pritraukti akcininkų. Dėl šios priežasties, į individualias įmones paprastai yra investuojamos tik jų savininkų lėšos, kad stipriai riboja verslo plėtros galimybes.
 • Verslas pririštas prie vieno asmens. Individualios įmonės negalima parduoti, perleisti, padovanoti ar kaip kitaip perleisti kitam fiziniam asmeniui.

Ar verta rinktis individualią įmonę?

Taigi, individuali įmonė - tai verslas, iš esmės, priklausantis vienam fiziniam asmeniui ar šeimai. Tokia verslo forma gali būti patogi tais atvejais, kuomet visus verslo valdymo sprendimus siekia  priimti įmonės savininkas, o pats verslas nėra rizikingas. Svarbu paminėti tai, jog norint individualią įmonę įsteigti, nebūtina formuoti jokio minimalaus akcinio kapitalo, todėl ši verslo forma tinka pirmą verslą pradedantiems verslininkams. Kita vertus, pastaruoju metu individualios įmonės darosi vis mažiau populiarios. Jaunųjų verslininkų tarpe itin stipriai populiarėja mažosios bendrijos, paprastai turinčios daugiau privalumų nei individualios įmonės.

Straipsnio santrauka
Individualios įmonės steigimas – viskas ką būtina žinoti apie individualios įmonės apskaitą, mokesčius, privalumus bei trūkumus

Straipsnio pavadinimas: Individualios įmonės steigimas – viskas ką būtina žinoti apie individualios įmonės apskaitą, mokesčius, privalumus bei trūkumus

Aprašymas: Individuali įmonė – tai minimalaus pradinio kapitalo reikalaujanti verslo forma. Sužinokite kaip atidaryti individualią įmonę, kokie yra IĮ mokesčiai bei susipažinkite su visais individualios įmonės privalumais ir trūkumais.

Paskelba: 2021-10-26

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.