Individualios veiklos sąskaitos faktūros pavyzdys ir šablonas. Sužinokite kaip išrašyti sąskaitą faktūrą su individualia veikla dirbantiems asmenims.

Suteikus paslaugą arba pardavus prekę, jūs klientui turite išrašyti sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą, jei esate PVM mokėtojas) arba atspausdinti kasos aparato kvitą

Nusprendus pradėti savarankišką komercinę veiklą, bene dažniausiai yra pasirenkama individualios veiklos pagal pažymą verslo forma. Šią verslo organizavimo formą ypač pamėgo laisvai samdomi darbuotojai, elektroninių parduotuvių savininkai bei kitas smulkias paslaugas teikiantys asmenys. Nors individualios veiklos buhalterinė apskaita yra stipriai supaprastinta, tačiau pačioje veiklos pradžioje, daugeliui savarankiškai dirbančių žmonių kyla įvairių klausimų, susijusių su apskaitos dokumentų teisingo įforminimo tvarka. Taigi, šiame straipsnyje susipažinsime su individualios veiklos sąskaita faktūra, sužinosime kada ją išrašyti privaloma bei kokią informaciją reikia pateikti pačioje sąskaitoje.

Sąskaita faktūra individualiai veiklai – kada ji privaloma?

Prima reikėtų pažymėti, kad visi gyventojai, vykdantys individualią veiklą pagal pažymą, savo buhalterinę apskaitą turi tvarkyti vadovaudamiesi Gyventojų, besiverčiančių individualia veikla (išskyrus gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus), buhalterinės apskaitos taisyklėmis. Šiose taisyklėse yra nurodyta, jog individualioje veikloje (išskyrus notarus, antstolius bei advokatus) turi būti naudojami šie apskaitos dokumentai:

 • Sąskaita faktūra
 • PVM sąskaita faktūra
 • Kasos aparato kvitas
 • Kiti apskaitos dokumentai (pvz. mokėjimo pavedimai)

Taigi, suteikus paslaugą arba pardavus prekę, jūs klientui turite išrašyti sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą, jei esate PVM mokėtojas) arba atspausdinti kasos aparato kvitą, kai individualios veiklos pajamoms apskaityti naudojate kasos aparatą. Taip pat reikėtų pastebėti, jog vykdant lauko prekybą, išrašyti individualios veiklos sąskaitą kiekvienam klientui nėra privaloma, tačiau, jeigu klientas sąskaitos pareikalauja – ją išrašyti privaloma.

Kaip išrašyti sąskaitą pagal individualią veiklą?

Sąskaita faktūra – tai laisvos formos apskaitos dokumentas, kuriuo įforminamas paslaugų suteikimas arba prekių pardavimas klientui. Paprastai individualioje veikloje sąskaitos faktūros yra išrašomos 2 lygiaverčiais egzemplioriais – vienas skirtas klientui, o kitas, sąskaitą išrašiusiam asmeniui. Tiesa, jeigu sąskaita faktūra yra elektroninėje formoje, tuomet klientui tiesiog nusiųskite jos kopiją. Taip pat reikėtų pasakyti, jog individualios veiklos sąskaitos faktūros šablonas nėra griežtai patvirtintas, todėl pačių sąskaitų formos gali skirtis. Svarbiausia, kad jūsų išrašytoje individualios veiklos sąskaitoje faktūroje būtų visi privalomi sąskaitos faktūros rekvizitai.

Tinkamai išrašytoje individualios veiklos sąskaitoje faktūroje, turi būti nurodyti šie duomenys:

 • Pavadinimas – nurodykite išrašomo apskaitos dokumento pavadinimą (sąskaita faktūra, PVM sąskaita faktūra, išankstinė sąskaita ar kreditinė sąskaita faktūra).
 • Išrašymo data – tai vienas svarbiausių rekvizitų, kuris yra privalomas visuose apskaitos dokumentuose. Dokumento išrašymo datą yra draudžiama taisyti.
 • Numeracija – kiekviena jūsų išrašyta individualios veiklos sąskaita faktūra privalo turėti savo unikalų numerį. Numeracija sudaroma iš serijos – dvi ar trys raidės ir numerio – skaičių sekos. Išrašomų sąskaitų numeracija turi būti nuosekli (pvz. AB 0001, AB 0002, AB 0003 ir t.t.), o sąskaitų numeriai turi chronologiškai atitikti dokumento išrašymo datą.
 • Pardavėjo duomenys – individualios veiklos sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens vardas, pavardė, individualios veiklos pažymos numeris, atsiskaitomosios sąskaitos numeris. Taip pat neprivaloma, bet stipriai rekomenduojama, nurodyti savo kontaktinį telefoną bei el. pašto adresą. Išrašytą sąskaitą faktūrą galima papuošti ir savo logotipu.
 • Pirkėjo duomenys – jeigu pirkėjas yra juridinis asmuo, tuomet reikia nurodyto jo pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą (jei tokį turi), registracijos adresą bei kontaktinius duomenis (telefono numeris ir el. pašto adresas). Jeigu pirkėjas yra fizinis asmuo, tuomet užtenka nurodyti pirkėjo vardą, pavardę, namų adresą bei telefono numerį ar el. pašto adresą.
 • Paslaugos ar prekės pavadinimas ir kaina – nurodykite aiškų suteiktos paslaugos ar parduotos prekės pavadinimą, kiekį, mato vienetą (vnt., val.) ir kainą. Kiekvienai skirtingai paslaugai ar prekei fiksuoti, sukurkite po naują eilutę.

Individualios veiklos sąskaitų faktūrų tipai

Vykdant individualią veiklą, priklausomai nuo susidariusios situacijos, jums gali tekti išrašyti skirtingų rūšių sąskaitas faktūras:

 • Sąskaita faktūra
 • Išankstinė sąskaita
 • Kreditinė sąskaita faktūra
 • PVM sąskaita faktūra

Standartinė sąskaita faktūra

Tai įprastos formos sąskaita faktūra išrašoma tik pilnai atlikus visus sutartus darbus. Sąskaitoje visuomet rašoma pilna suma, kuri buvo sutarta už darbų atlikimą ar prekės pristatymą. Tuo atveju, jei dalis sutartos sumos buvo sumokėta avansu, pastabose galima nurodyti anksčiau sumokėtą ir likusią mokėti pinigų sumą.

Pavyzdžiui, klientui užsisakius paslaugų, kurių vertė 500 eurų, jūs sutarėte, kad 200 eurų bus mokami avansu ir išrašėte išankstinę sąskaitą faktūrą sutartai 200 eurų sumai. Atlikus paslaugą ir klientui patvirtinus tinkamą užsakymo įvykdymą, jūs turite išrašyti standartinę sąskaitą faktūrą 500 eurų sumai. Taip pat pastaboje įrašoma, kad 200 eurų buvo apmokėti avansu, todėl mokėtina sąskaitos suma yra 300 eurų.

Standartinės individualios veiklos sąskaitos šablonas pateiktas apačioje. Sąskaitos šabloną taip pat galite atsisiųsti per šią nuorodą.

Standartinės individualios veiklos sąskaitos šablonas.

Išankstinė sąskaita

Išankstinė sąskaita faktūra – nėra tikras apskaitos dokumentas, bet veikiau laisvos formos susitarimas, kurio pagrindu yra atliekamas pilnas arba dalinis išankstinis apmokėjimas. Šios rūšies sąskaita paprastai yra išrašoma prieš darbų pradžią, kuomet paslaugos teikėjas nori apsidrausti ir gauti sutarto dydžio avansinį mokėjimą. Išrašant išankstinę sąskaitą faktūrą individualios veiklos žurnalas nėra pildomas ir pati sąskaita netraukiama į apskaitą. Pilnai suteikus paslaugas, tiesiog yra išrašoma standartinė sąskaita faktūra, pastaboje nurodant jau sumokėtą pinigų sumą.

Išankstinės individualios veiklos sąskaitos pavyzdys yra pateiktas apačioje. Sąskaitos pavyzdį taip pat galite atsisiųsti per šią nuorodą.

Išankstinės individualios veiklos sąskaitos pavyzdys.

Kreditinė sąskaita faktūra

Kreditinė sąskaita faktūra – tai anksčiau išrašytą sąskaitą faktūrą (arba PVM sąskaitą faktūrą) koreguojantis dokumentas. Kreditinės sąskaitos faktūros išrašomos tais atvejais, kai klientui yra grąžinami pinigai už suteiktas paslaugas ar parduotą prekę. Taip pat tokia sąskaita gali būti išrašoma klientui pageidaujant pakeisti parduotą prekę į kitą. Iš esmės, kreditinės sąskaitos faktūros tikslas yra pakoreguoti jau įvykusį prekės ar paslaugos pardavimo faktą. Kreditinėje sąskaitoje privaloma nurodyti koreguojamos sąskaitos numerį.

Pavyzdžiui, klientui pardavėte žiemines pirštines. Tačiau gavęs prekę, klientas jūsų pirštinėmis nėra patenkintas, todėl nusprendė jas grąžinti atgal. Gavę prekę, jūs klientui grąžinate pinigus ir kartu jam išrašote kreditinę sąskaitą faktūrą, kurioje su minuso ženklu nurodote grąžinamą pinigų sumą.

Kreditinės individualios veiklos sąskaitos pavyzdys yra pateiktas apačioje. Sąskaitą taip pat galite atsisiųsti per šią nuorodą.

Kreditinės individualios veiklos sąskaitos pavyzdys.

PVM sąskaita faktūra

PVM sąskaita faktūra – tai apskaitos dokumentas, kurį privalo išrašyti PVM mokėtojais registruoti asmenys. Registruotis PVM mokėtoju privaloma tuomet, kai gautų pajamų suma per paskutinius 12 mėnesių viršija 45000 eurų. PVM sąskaita faktūra šiek tiek skiriasi nuo paprastos sąskaitos faktūros, kadangi turi papildomą lauką įrašyti PVM sumai.

PVM sąskaitos faktūros šablonas individualiai veiklai yra pateiktas apačioje. Pačią sąskaitą taip pat galite atsisiųsti per šią nuorodą.

PVM saskaitos fakturos sablonas individualiai veiklai vykdyti

Veiklos apskaitai rinkitės elektronines apskaitos priemones

Štai ir susipažinome su visomis individualioje veikloje naudojamomis sąskaitomis. Jei prieš tai nežinojote kaip išrašyti sąskaitą individualiai veiklai, esame tikri, jog perskaitę šį straipsnį, galėsite tinkamai įforminti bet kokį apskaitos dokumentą. Kalbant apie pačią apskaitą, taip pat norėtume patarti naudotis ganėtinai plačiai prieinamomis elektroninėmis apskaitos programomis. Žinoma, vykdomos veiklos apskaitą galima vesti ir popieriuje, tačiau šiuolaikiniai apskaitos sprendimai gali pasiūlyti žymiai patogesnius, greitesnius bei paprastesnius sprendimus. Juk išrašyti ir išsiųsti elektroninę sąskaitą kur kas lengviau ir pigiau nei spausdinti ją ant popieriaus, tiesa?

Straipsnio santrauka
Sąskaita faktūra pagal individualios veiklos pažymą

Straipsnio pavadinimas: Sąskaita faktūra pagal individualios veiklos pažymą

Aprašymas: Sąskaita faktūra Individuali veikla. Individualios veiklos sąskaitos faktūros pavyzdys ir šablonas. Kaip išrašyti sąskaitą faktūrą su individualia veikla dirbantiems asmenims.

Paskelba: 2021-07-14

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.