PVM mokėtojas – tai asmuo, turintis mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Sužinokite, nuo kada PVM mokėjimas vykdomoje veikloje tampa privalomu ir su kokiomis naujomis prievolėmis susiduria pats PVM mokėtojas.

PVM mokėtojas – tai asmuo, turintis mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Sužinokite, nuo kada PVM mokėjimas vykdomoje veikloje tampa privalomu ir su kokiomis naujomis prievolėmis susiduria pats PVM mokėtojas.

Dirbti sau nusprendę žmonės, dažniausiai pasirenka savo veiklą įteisinti individualios veiklos pagal pažymą forma. Iš tiesų, tai bene pats paprasčiausias būdas pradėti nedidelį nuosavą verslą. Individuali veikla – tai tęstinį laikotarpį fizinio asmens vykdoma veikla, kuria siekiama gauti pelno ar kitokios ekonominės naudos. Nors individuali veikla puikiai tinka smulkiam verslui pradėti, tačiau sėkmingas verslas, kaip taisyklė, yra linkęs plėstis, o plečiantis verslui didėja ir jo apimtys. Dėl šios priežasties, net ir dirbant savarankiškai, pagal individualios veiklos pažymą, gali ateiti metas tapti PVM mokėtoju.

Tapus PVM mokėtoju kartu atsiranda prievolė ir mokėti PVM mokestį. Laiku nepastebėjus ribos, kai mokėti PVM tampa privaloma, galima stipriai susikomplikuoti savo verslo situaciją ir patirti nemažai neplanuotų išlaidų. Juk prievolė sumokėti 21 proc. mokestį nuo pardavimo pajamų, kai šis mokestis nėra įskaičiuotas į jūsų kainodarą, gali kardinaliai pakeisti verslo finansinius rezultatus. Taigi, šiame straipsnyje aptarsime svarbiausius PVM mokesčio niuansus, apie kuriuos turėtų žinoti kiekvienas individualią veiklą vykdantis asmuo.

Kada būtina registruotis PVM mokėtoju?

Žinojimas, kada privaloma tapti PVM mokėtoju, padės laiku numatyti ir įsivertinti visas galimas rizikas, susijusias su PVM mokesčiu. Iš esmės, prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiranda tada, kai yra tenkinama nors viena iš šių sąlygų:

  • Viršijama 45000 eurų pajamų riba per paskutinius 12 mėn. už šalies teritorijoje (Lietuvoje) patiektas prekes ar suteiktas paslaugas. Trumpiau tariant, viršijus 45 tūkst. eurų apyvartą per 12 mėn.
  • Iš Europos Sąjungoje esančių PVM mokėtojų ar privalančių jais būti įsigytų prekių vertė per kalendorinius metus yra didesnė kaip 14000 eurų (neįskaitant PVM, sumokėto ES). Kitaip sakant, per kalendorinius metus įsigijus prekių iš ES už 14 tūkst. eurų.

Reikia pridurti, kad apskaičiuojant 45 tūkst. eurų ribą nėra įtraukiamas atlygis už prekių tiekimus ar paslaugų teikimą už Lietuvos ribų, gautas avansas, atlygis už PVM mokesčiu neapmokestinamas prekes ar paslaugas, atlygis už ilgalaikio turto pardavimą, taip pat atsitiktiniai sandoriai, kurie nelaikomi ekonomine veikla (pavyzdžiui, sodo sklypo pardavimas).

Skaičiuojant 14 tūkst. eurų ribą, nėra atsižvelgiama į kitoje ES valstybėje įsigytas prekes, kurios jau buvo apmokestintos taikant specialią apmokestinimo schemą (maržą), į prekes kurioms būtų taikomas 0 proc. PVM tarifas jas tiekiant Lietuvoje bei prekes, kurių tiekimas Lietuvoje būtų apskritai neapmokestinamas PVM mokesčiu.

PVM mokėtojo prievolės

Siekiant registruotis PVM mokėtoju reikia užpildyti prašymo formą ir ją pateikti VMI. Užpildyti ir pateikti prašymą patogiausiai yra elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą. Asmuo PVM mokėtoju paprastai įregistruojamas per 3 darbo dienas nuo elektroninio prašymo pateikimo dienos. PVM mokėtoju įregistruotam asmeniui taip pat suteikiamas ir PVM mokėtojo kodas, kuris naudojamas kartu su kitais rekvizitais.

Individuali veiklą vykdantys PVM mokėtojai privalo:

  • Išrašyti PVM sąskaitą faktūrą. Tinkamai išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti visi LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnyje nustatyti rekvizitai. PVM sąskaitos faktūros yra saugomos 10 metų.
  • Laiku teikti PVM deklaracijas. Dauguma PVM mokėtojų teikia FR0600 formos deklaracijas. Kai asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo – deklaracija teikiama iki kito mėnesio 25 dienos. Kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 25 dienos.
  • Laiku teikti išrašytų ir gautų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis. Registrai teikiami VMI elektroniniu būdu per i.SAF sistemą. Kai asmens mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo – iki kito mėnesio 20 dienos. Kai mokestinis laikotarpis yra kalendorinis pusmetis – iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos.
  • Nustatyta tvarka ir terminais mokėti į biudžetą apskaičiuotą PVM mokestį. Mokėtinas PVM paprastai turi būti sumokamas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mėnesio 25 d. Pavyzdžiui, jeigu individualią veiklą vykdančio asmens mokestinis laikotarpis yra pusmetis, PVM už pirmą pusmetį turi būti sumokėtas iki liepos 25 d. Jeigu asmens mokestinis laikotarpis yra mėnuo, apskaičiuotą PVM už rugsėjo mėn. reikės sumokėti iki spalio 25 d.
  • Pajamas pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą. Pajamos yra pripažįstamos prekių pardavimo ar paslaugų suteikimo momentu, nepriklausomai nuo faktinio pinigų gavimo momento. Kitaip sakant, apskaitoje pajamas fiksuosite tada, kai pardavę prekę ar paslaugą išrašysite PVM sąskaitą faktūrą.

Beje, vykdant individualią veiklą gali pasitaikyti ir vienkartinio pobūdžio nustatytos 45 tūkst. PVM ribos viršijimo atvejų. Tuomet galima neskubėti registruotis PVM mokėtoju, o pateikti VMI taip vadinamą PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitą (forma FR0608) ir sumokėti apskaičiuotą PVM iki kito mėnesio 25 dienos. Juk LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatyme yra aiškiai nurodyta, kad prašymo įregistruoti PVM mokėtoju nepateikimas neatleidžia nuo prievolės skaičiuoti ir mokėti PVM. Kita vertus, užaugęs verslas PVM ribą dažniausiai pradeda viršyti nuolat, todėl kartą susidūrus su PVM ribos viršijimu, greičiausiai ją viršysite ir toliau. Tokiu atveju registruotis PVM mokėtoju bus privaloma.

Svarbu nesuklysti skaičiuojant PVM ribas!

Viena dažniausių klaidų, kurią daro verslininkai, skaičiuodami 45 tūkst. eurų pajamų PVM ribą, tai šios ribos skaičiavimas kalendoriniais metais. Turėkite omenyje, kad 45 tūkst. eurų pajamų riba yra slenkanti, todėl įsivertinti, ar jau yra prievolė mokėti PVM mokestį reikia kiekvieną mėnesį. Geriau suprasti, kaip turėtų būti skaičiuojama ši PVM riba, jums padės apačioje pateiktas pavyzdys.

45 tūkst. eurų pajamų PVM ribos skaičiavimas
  Metai, mėnuo    Pardavimų pajamos, Eur    PVM riba, Eur  
2022 kovas 6000 6000
2022 balandis 2000 8000
2022 gegužė 3000 11000
2022 birželis 4000 15000
2022 liepa 5000 20000
2022 rugpjūtis 4000 24000
2022 rugsėjis 3000 27000
2022 spalis 3000 30000
2022 lapkritis 6000 36000
2022 gruodis 4000 40000
2023 sausis 6000 46000
2023 vasaris 2000 48000
2023 kovas 2000 44000
2023 balandis 2000 44000
2023 gegužė 6000 47000
2023 birželis 3000 46000
2023 liepa 2000 43000
2023 rugpjūtis 3000 42000

Kaip matome iš pateikto pavyzdžio, 45 tūkst. eurų riba pirmą kartą yra viršyta 2023 m. sausio mėn. (sudėjus 2022 m. kovo-2023 m. sausio mėnesių pardavimų pajamas). Riba taip pat viršyta 2023 m. vasario mėn. (sudėjus 2022 m. kovo-2023 m. vasario mėnesių pardavimų pajamas), 2023 m. gegužės mėn. (sudėjus 2022 m. birželio-2023 m. gegužės mėnesių pardavimų pajamas) ir 2023 m. birželio mėn. (sudėjus 2022 m. liepos-2023 m. birželio mėnesių pardavimų pajamas). Tačiau, kadangi 45 tūkst. pajamų riba yra slenkanti, ji nėra viršyta 2023 m. kovo ir balandžio mėnesiais.

Gerai neįsisavinę 45 tūkst. eurų pajamų PVM ribos skaičiavimo tvarkos, verslininkai kartais laikosi klaidingos nuomonės, jog viršijus šią ribą ir tapus PVM mokėtoju, vėliau visuomet reikės skaičiuoti ir mokėti PVM. Vertėtų įsidėmėti, jog prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM mokestį galioja tol, kol yra viršyta 45 tūkst. eurų pajamų riba per paskutinius 12 mėn. Jeigu jūsų veiklos pajamos sumažėjo ir nebesiekia nustatytos ribos, prievolės mokėti PVM nebėra. Tokia situacija ypač dažnai pasitaiko sezonine prekyba užsiimančiame smulkiajame versle.

Kiek kitaip yra skaičiuojama PVM riba, kai per kalendorinius metus iš Europos Sąjungos įsigyjama prekių už 14 tūkst. eurų. Šiuo atveju, terminas yra skaičiuojamas kalendoriniais metais nuo sausio mėn. 1 d. iki gruodžio mėn. 31 d. Naujais metais įsigytų prekių suma pradedama skaičiuoti iš naujo. Viršijus nustatytą 14 tūkst. eurų ribą, atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM mokestį einamaisiais ir kitais metais! Pavyzdžiui, viršijus 14 tūkst. eurų iš ES įsigytų prekių ribą 2022 metų spalį, PVM mokėtojų teks būti 2022 m. spalio-gruodžio mėn. bei visus 2023 metus. Kaip galite pastebėti, šios PVM ribos viršijimas turėti žymiai didesnes ir ilgalaikes pasekmes jūs verslui.

PVM mokėtoju galima registruotis ir savanoriškai

Galiausiai reikėtų pasakyti, jog LR Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas taip pat suteikia galimybę, individualią veiklą vykdančiam asmeniui, registruotis PVM mokėtoju savanoriškai. Šiuo atveju, tapti PVM mokėtoju galima net ir turint mažesnę nei 45 tūkst. eurų apyvartą per 12 mėn. ar neperkant prekių iš ES už daugiau kaip 14 tūkst. eurų. Taigi, jeigu manote, jog pagal savo vykdomos veiklos specifiką, PVM mokėtojo statusas jums kaip tik padės plėsti verslą, galite pateikti prašymą VMI dėl registravimo PVM mokėtoju.

Straipsnio santrauka
PVM mokėjimas individualioje veikloje – ką apie PVM reikia žinoti veiklą vykdančiam asmeniui?

Straipsnio pavadinimas: PVM mokėjimas individualioje veikloje – ką apie PVM reikia žinoti veiklą vykdančiam asmeniui?

Aprašymas: PVM mokėtojas – tai asmuo, turintis mokėti pridėtinės vertės mokestį (PVM). Sužinokite, nuo kada PVM mokėjimas vykdomoje veikloje tampa privalomu ir su kokiomis naujomis prievolėmis susiduria pats PVM mokėtojas.

Paskelba: 2022-11-14

Atnaujinta: 2022-12-08

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.