Sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai – tai duomenys, kuriuos šį apskaitos dokumentą išrašęs asmuo turi jame nurodyti. Sąskaitos faktūros rekvizitai leidžia tiksliai identifikuoti atliktą ūkinę operaciją ir suteikia teisę įsigytas prekes ar paslaugas priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai – tai duomenys, kuriuos šį apskaitos dokumentą išrašęs asmuo turi jame nurodyti. Sąskaitos faktūros rekvizitai leidžia tiksliai identifikuoti atliktą ūkinę operaciją ir suteikia teisę įsigytas prekes ar paslaugas priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Sąskaita faktūra yra griežto turinio apskaitos dokumentas, kuriuo pagalba yra įforminamas prekių pardavimo arba paslaugos suteikimo faktas. Išrašyta sąskaita faktūra privalo turėti visus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių įstatymų nustatytus privalomus rekvizitus. Jeigu sąskaita išrašyta netinkamai ir joje nėra visų privalomų rekvizitų, toks dokumentas neturi juridinės galios ir pagal jį patirtų išlaidų negalima pripažinti sąnaudomis. Taigi, šiame straipsnyje sužinosite, kokie sąskaitos faktūros rekvizitai yra privalomi ir kas turi būti nurodyta šiame dokumente.

Privalomi rekvizitai sąskaitoje faktūroje

Reikėtų pažymėti, kad pati sąskaitos faktūros forma nėra griežtai patvirtinta teisės aktais, todėl skirtingų asmenų išrašytos sąskaitos gali skirtis. Tačiau svarbiausia, kad išrašytose sąskaitose būtų visi privalomi sąskaitos faktūros rekvizitai, kurie leistų tiksliai nustatyti įformintos ūkinės operacijos šalis ir jos turinį. Taip pat labai svarbu, kad išrašytoje sąskaitoje pateikta informacija būtų aiškiai suprantama ir nedviprasmiška.

Tinkamai išrašytoje sąskaitoje faktūroje būtinai turi būti šie Buhalterinės apskaitos įstatyme bei Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklėse nurodyti privalomi rekvizitai:

  • Apskaitos dokumento pavadinimas – turi būti aiškiai nurodytas dokumento pavadinimas. Ar tai sąskaitą faktūrą, PVM sąskaita faktūrą, o gal išankstinė ar kreditinė sąskaita?
  • Apskaitos dokumento parengimo data – turi būti nurodyta tiksli data, kada vyksta ūkinės operacijos įforminimo faktas. Svarbu atminti, kad data yra vienas svarbiausių sąskaitos faktūros rekvizitų, kurį net draudžiama bet kokiais būdais taisyti.
  • Dokumento serija ir numeris – kiekviena sąskaita faktūra, privalo turėti savo seriją ir unikalų numerį. Numeris sudaromas didėjančia tvarka ir paremtas viena ar daugiau seriju, kurios gali būti sudaromos ir raidžių arba skaitmenų. Svarbu užtikrinti sąskaitos numerio, paremto serija unikalumą.
  • Pardavėjo duomenys – nurodomi tikslūs sąskaitą išrašiusio juridinio asmens rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas). Jeigu vykdoma individuali veikla, nurodomas pardavėjo vardas, pavardė bei individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris.
  • Pirkėjo duomenys – jeigu pirkėjas juridinis asmuo, tuomet nurodomi tikslūs juridinio asmens rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas). Jeigu pirkėjas fizinis asmuo, nurodomi vardas, pavardė ir asmens kodas arba individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo numeris. Tuo atveju, kai fizinis asmuo yra PVM mokėtojas, galima nurodyti jo PVM mokėtojo kodą. Jeigu pirkėjas nevykdo jokios ekonominės veiklos tuomet, pirkėjo vardas, pavardė ir asmens kodas sąskaitoje gali būti nurodomi pirkėjo pageidavimu.
  • Ūkinės operacijos turinys ir jos rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška – nurodomas parduotos prekės ar suteiktos paslaugos tikslus pavadinimas ir kaina. Kai parduota prekė ar suteikta paslauga įvardijama kiekybine išraiška, būtina nurodyti jos mato vienetą (vnt., val., kompl.).
  • Jeigu sąskaita faktūra išrašoma asmeniui, kuris gali teisės aktų nustatyta tvarka susigrąžinti akcizus, pirkėjo prašymu sąskaitoje gali būti nurodoma už prekes apskaičiuotų akcizų suma.
  • Jeigu sąskaitos parengimo data nesutampa su ūkinės operacijos laikotarpiu, nurodomas ūkinės operacijos laikotarpis.
  • Taip pat sąskaitoje gali reikėti nurodyti ir kitą informaciją, nustatytą mokesčių įstatymuose ar jų pagrindu priimtuose teisės aktuose.

Apačioje rasite pavyzdinį apskaitos dokumentą su visais sąskaitos faktūros privalomais rekvizitais. Sąskaitą taip pat galite atsisiųsti pasinaudoję šia nuoroda.

individualios veiklos saskaitos sablonas

Straipsnio santrauka
Sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai

Straipsnio pavadinimas: Sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai

Aprašymas: Sąskaitos faktūros privalomi rekvizitai – tai duomenys, kuriuos šį apskaitos dokumentą išrašęs asmuo turi jame nurodyti. Sąskaitos faktūros rekvizitai leidžia tiksliai identifikuoti atliktą ūkinę operaciją ir suteikia teisę įsigytas prekes ar paslaugas priskirti leidžiamiems atskaitymams.

Paskelba: 2022-08-15

Atnaujinta: 2024-03-26

Leidėjas: Investicijos ir Finansai

InvesticijosirFinansai.lt

Sužinokite daugiau

Svetainė InvesticijosIrFinansai.lt nėra skolintojas, finansų ekspertas, patarėjas ar jokia kita finansinė institucija. Šioje svetainėje pateikiamas turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas pirkti, parduoti, sudaryti sandorį ar atlikti kitus veiksmus su finansinėmis priemonėmis. Prieš priimant sprendimą investuoti, primygtinai rekomenduojame atidžiai įvertinti savo finansinę situaciją, pasikonsultuoti su nepriklausomu finansų patarėju ir įsitikinti, jog aiškiai suprantate su investicija susijusią riziką. Investuokite atsakingai!

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Naršydami toliau jūs sutinkate su mūsų Privatumo politika ir slapukų naudojimu.